Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

Toyota vyvíjí vodíkové nákladní auto

23-03-2020

Společnosti Toyota Motor Corporation a Hino Motors se dohodly na společném vývoji těžkého nákladního vozidla na vodíkové palivové články s dojezdem až 600 km. Společně též podniknou kroky k praktickému využívání vodíkového paliva prostřednictvím ověřovacích zkoušek i dalšími způsoby.

Auto vychází z modelu Hino Profia. Podvozek je navržen pro optimální zástavbu palivových článků. Výzkum se zaměřuje na snižování hmotnosti vozidla, aby byla zajištěna dostatečná nosnost. Hnací ústrojí bude používat dvě sady palivových článků Toyota, které byly nově vyvinuty pro novou generaci Toyoty Mirai.

Jeho součástí bude též systém řízení pohonu s využitím technologií pro těžká nákladní vozidla s hybridním pohonem od firmy Hino. Dojezdová vzdálenost bude činit přibližně 600 km, což naplňuje vysoké standardy s ohledem na ekologické dopady i praktičnost užitkového vozidla.

Toyota a Hino už přes 15 let od společných poloprovozních zkoušek autobusu na palivové články spolupracují na vývoji technologií a rozšiřování i zdokonalování vozidel na palivové články.

Pro nákladní dálkovou dopravu je vodík vhodný
Toyota a Hino vidí globální ochranu klimatu jako jeden z nejdůležitějších úkolů podnikání. Obě společnosti vyhlásily cíle v oblasti snižování emisí CO2 až do roku 2051 a rovněž vyvíjejí technologie elektromobilů. V otázce dalšího snižování emisí CO2 bude zapotřebí dosáhnout výrazného zlepšení zejména u těžkých nákladních vozidel, jejichž podíl na celkových emisích CO2 v rámci užitkových vozů v Japonsku činí cca 60 procent.

Těžká nákladní vozidla zpravidla slouží k dálkové dopravě. Očekává se tudíž od nich dostatečný dojezd a nosnost, stejně tak jako možnost rychlého tankování paliva. Právě proto se za vhodná považují vozidla poháněná palivovými články na vodík s vyšší hustotou energie.

Elektrifikace užitkových vozů si žádá optimální pohonná ústrojí, která zajistí nejen mimořádně ekologický provoz, ale i odpovídající míru praktičnosti v rámci firemních potřeb, a to z hlediska dojezdové vzdálenosti, nosnosti a dalších aspektů v závislosti na způsobu používání.

 

Fotografie

Copyright © Toyota NEWS Právní upozornění