Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

Toyota Motor Europe na dobré cestě dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2040

05-12-2022

Toyota Motor Europe (TME) na výroční prezentaci Kenshiki za účasti globálních a evropských manažerů společnosti představila poslední novinky včetně nastínění vize, technologické strategie a nejnovějších produktů i služeb. Kenshiki v japonštině znamená pochopení (také náhled, pohled), přičemž letošní akce pořádaná pro více než 250 médií byla zaměřena na uhlíkovou neutralitu a probíhající proměnu společnosti Toyota v poskytovatele mobility v nejširším slova smyslu.

Úplná uhlíková neutralita do roku 2040

Toyota Motor Europe potvrdila své zasazení nejpozději do roku 2040 dosáhnout v Evropě úplné uhlíkové neutrality.

Závazek navazuje na loňský cíl do roku 2035 dosáhnout 100% snížení emisí CO2 v rámci všech nových vozidel prodaných v EU, Velké Británii a zemích EFTA. Další směřování TME shrnul Matt Harrison, prezident a generální ředitel Toyota Motor Europe:

„Pozornost zaměřujeme zhruba na dvě klíčové oblasti: první je uhlíková neutralita a jak jí chceme dosáhnout v oblastech našeho podnikání; druhou je budoucnost mobility společně s naší proměnou z výrobce a prodejce v poskytovatele služeb mobility.“

Marvin Cooke, výkonný viceprezident pro výrobu Toyota Motor Europe, detailněji načrtl cíl společnosti do roku 2030 dosáhnout uhlíkové neutrality ve všech evropských výrobních závodech TME. Strategie společnosti v této oblasti je různorodá a zahrnuje minimalizaci spotřeby energie tam, kde je to ještě možné, přechod k zelené energii a zavádění nejrůznějších inovací ‚kaizen‘ ke snížení nebo úplnému odbourání emisí CO2. „V naší výrobě motorů v britském Deeside jsme instalovali fotovoltaické panely o rozloze odpovídající 10 fotbalovým hřištím, recyklujeme zde přes 90 % odpadu za účelem výroby zelené energie a předpokládáme, že uhlíkové neutrality zde dosáhneme již v roce 2025. V období do roku 2040 budou mnohem náročnější ty aktivity, které jsou mimo přímou kontrolu TME, jako např. dodavatelský řetězec a logistika. Cílů zde musíme dosáhnout v úzké spolupráci s našimi partnery a dodavateli.“

Strategie více technologií

Dr Gill Pratt, vedoucí vědeckého týmu Toyota Motor Corporation a generální ředitel výzkumného centra Toyota Research Institute, se podělil o několik poznatků z praktického uplatňování vědy v rámci globálního úsilí značky o snižování uhlíkových emisí, kdy Toyota realizuje nejrůznější technologie elektrifikace ke snižování uhlíkových emisí prostřednictvím optimálního využívání vzácných zdrojů. ‚Strategie více technologií‘ prosazovaná Toyotou klade důraz na komplementární přínosy bateriových elektromobilů a vozidel na vodík v kontextu bezemisní mobility. Vzhledem k současnému nedostatku a vysoké ceně materiálů používaných při výrobě baterií, resp. nedostatečně rozvinuté infrastruktuře, je v příštích 10–15 letech v rámci snižování emisí CO2 výhodnější kombinovat bateriové elektromobily, plug-in hybridy a hybridní vozidla:

„Musíme dělat to, co je nejlepší pro životní prostředí, tedy co nejvíce redukovat uhlíkovou stopu každého vyrobeného bateriového článku, nahradit co nejvíce neelektrifikovaných vozidel elektrifikovanými, a to podle jednoduché zásady, že nepřítelem je uhlík, nikoli konkrétní typ pohonu,“ uvedl Gill Pratt.

Globální strategie Toyoty je úzce spojena s naplňováním různorodých potřeb evropských zákazníků prostřednictvím modelové nabídky zahrnující bateriové elektromobily A vozidla poháněná palivovými články A hybridní A plug-in hybridní vozidla, jak podrobněji vysvětluje Kylie Jimenezová, starší viceprezidentka pro personální, technologické a správní záležitosti Toyota Motor Europe: „Označujeme to jako ‚Síla ukrytá ve spojce A‘, protože univerzální řešení jen málokdy vyhovuje všem, zejména zvážíme-li různorodost zákaznických potřeb a připravenost infrastruktury.“

Růst postavený na slibném potenciálu elektrifikovaných produktů TME

TME očekává, že prodeje za rok 2022 dosáhnou přibližně 1,1 milionu vozidel, což představuje malý, nicméně důležitý meziroční růst v kontextu evropského trhu, kde byl zaznamenán pokles o 12 %. Společnost zároveň vykázala nový rekordní podíl na trhu 7,3 %, tedy meziročně o 0,9 procentního bodu výše.

Na uvedeném trendu se podepsal potenciál různorodých elektrifikovaných produktů TME, které v rámci evropském mixu představovaly plných 66 % celkových prodejů společnosti.

Woven Planet: Mobilita pro radost, bezpečnost k životu

Dr James Kuffner z Woven Planet v první prezentaci této společnosti pro evropská média vysvětlil jedinečnou roli Woven Planet při proměně Toyoty ve firmu poskytující služby mobility. Programovým prohlášením Woven Planet je ‚Mobilita pro radost, bezpečnost k životu‘.

„Pro Toyotu vytváříme nové softwarové platformy a nástroje, procesy a změnu kultury směrem k softwarově definovanému vývoji. To povede ke zvýšení produktivity prostřednictvím softwaru umožňujícího rozšiřitelnost a opakované využívání kódu napříč stovkami modelů Toyota a Lexus,“ uvedl Dr James Kuffner, generální ředitel Woven Planet Holdings a ředitel pro digitální technologie TMC.

Vize Woven Planet zahrnuje mobilitu trojího druhu – mobilitu osob, mobilitu zboží a mobilitu informací; s tím pak souvisejí tyto klíčové oblasti zaměření společnosti:

1) Platforma Arene (‚software na prvním místě‘) – vytvoření nové technologie mobility představující genetickou výbavu produktů a služeb mobility od Toyoty, přičemž návrh softwarové architektury předchází vývoji hardwaru. Softwarová platforma ‚Arene‘ od Woven Planet jmenovitě poslouží jako základní kámen při praktickém zavádění ‚softwarově definované architektury‘ (SDA) v rámci Toyoty.

2) Technologie ADAS (autonomní řízení a pokročilá bezpečnost), tvořící základ pokročilých systémů na podporu řízení Toyota Teammate a Lexus Teammate, v souladu s přístupem Toyoty k technologiím ADAS (označovaným jako Guardian) zahrnuje průběžný vývoj celé řady pokročilých bezpečnostních systémů a systémů autonomního řízení.

3) Woven City – Dr Kuffner prezentoval další podrobnosti týkající se role města Woven City, aktuálně budovaného na úpatí japonské hory Fuji. Po dokončení by se Woven City mělo stát jedinečným zkušebním terénem k urychlení inovací a uvádění budoucích technologií mobility na masový trh. Uvedená testovací aréna urychlí vývoj technologií mobility, chytrého zemědělství, čistých energií a zdravého způsobu života s využitím softwaru postaveného na principech bezpečnosti a ochrany soukromí.

Na hlavní setkání Kenshiki navázala řada detailních prezentací produktů a technologií:

  • Nové SUV Lexus RZ450e s bateriovým elektrickým pohonem a nový Lexus RX (plug-in hybrid a hybrid)
  • Koncepční model elektromobilu bZ Compact SUV Concept, jeden z šesti bateriových elektromobilů ‚bZ‘ vyvinutých na platformě e-TNGA, které budou k dispozici na evropských trzích
  • C-HR prologue: Výrazné nyní ještě výraznějším – Evropská premiéra nového konceptu Toyota C-HR prologue naznačuje stylistické ztvárnění Toyoty C-HR nové generace
  • Zcela nový Prius plug-in hybrid

Copyright © Toyota NEWS Právní upozornění