Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane na następujących zasadach:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 (TMPL) oraz Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, B-1140 Bruksela (Belgia) (TME). TMPL i TME przetwarzają wyłącznie te dane osobowe, które zostały przez Panią/Pana dobrowolnie podane w ramach naszej dotychczasowej współpracy (w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, dane z zakresu motoryzacji) lub w związku z realizacją umowy (w szczególności PESEL, nr paszportu, nr dowodu osobistego, rozmiar ubrania i obuwia) jak i dane z dostępnych powszechnie źródeł. Brak Pani/Pana danych uniemożliwi nam współpracę na dotychczasowych zasadach.
Przetwarzamy Pani/Pana dane w następujących celach i na poniższych podstawach:
• kontaktowania się z Panią/Panem jako przedstawicielem mediów, przesyłania Pani/Panu informacji i materiałów prasowych oraz zaproszeń na wydarzenia branżowe, w których może Pani/Pan wziąć udział z uwagi na Pani/Pana profesjonalne zainteresowania - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na utrzymaniu komunikacji z mediami, umożliwieniu publikacji materiałów prasowych dotyczących Toyota/Lexus (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• organizacji i zapewnienia Pani/Pana uczestnictwa w wydarzeniach, w których udział opiera się na umowie - na podstawie umowy (podstawa - art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, lub przedawnienia roszczeń z umowy, nie dłużej, niż do czasu złożenia sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane wyłącznie na zasadzie powierzenia firmom współpracującym z TMPL/TME w zakresie usług: organizacji i realizacji wydarzeń, IT, marketingowych, księgowych i archiwizacyjnych. Odbiorcami mogą być także inne podmioty z grupy Toyota, także spoza UE (Japonia)- w wypadu przekazania danych do krajów innych niż kraje UE następuje to na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej, potwierdzającej właściwy poziom ochrony lub na podstawie zawartych z tym podmiotem standardowych klauzul umownych, których treść została ustalona przez Komisję Europejską. Przekazanie danych w ramach grupy poddane jest umowie, która zabezpiecza wszystkie dane osobowe zgodnie z właściwym prawem (kopie zabezpieczeń udostępniane są w siedzibie TMPL).

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowy opis i zasady na jakich może Pani/Pan skorzystać ze swoich praw, zawarliśmy w zaktualizowanej na potrzeby RODO Polityce Prywatności (dostępnej pod adresem: https://pdf.sites.toyota.pl/rodo_ogolna_polityka_prywatnosci_i_ochrony_danych.pdf).

 

W sprawach związanych z ochroną danych (w tym realizacją Pani/Pana praw) może Pani/Pan się z nami kontaktować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.