Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

PROJEKT ZDIEĽANIA AUTOMOBILOV TOYOTA V GRENOBLI MÁ PRVÉ VÝSLEDKY

01-06-2016

 • Na využívanie služby „Cité Lib by Ha:mo“ sa zaregistrovalo vyše 1 000 používateľov.
 • Hodnotenie spokojnosti je 92 %.
 • Do projektu sú zapojené vozidlá Toyota i-ROAD a COMS, platforma zdieľania automobilov Ha:mo a partneri EDF, Sodetrel, mesto Grenoble, metropolitná oblasť Grenoble-Alpes a prevádzkovateľ služby zdieľania automobilov Cité Lib.


Od začiatku experimentu v rámci zdieľania automobilov vo francúzskom Grenobli uplynulo 18 mesiacov a partneri zapojení do tohto projektu zverejnili prvé výsledky. Sú nimi informácie týkajúce sa používateľských profilov a spôsobov využívania vozidiel.

Projekt je založený na myšlienke, že kombinované využitie viacerých dopravných prostriedkov (tzv. viacrežimová doprava) je jedným z kľúčov k riešeniu preťaženosti dopravy a znečistenia v mestách. Za týmto účelom bolo sprístupnených 70 ultra-kompaktných elektromobilov Toyota i-ROAD a COMS v rámci platformy zdieľania automobilov označovanej ako Ha:mo („harmonická mobilita“). Uvedené ekologické vozidlá si možno vopred prenajať až na jednu hodinu a potom vyzdvihnúť, resp. odovzdať na niektorej z 27 dobíjacích staníc vybudovaných a prevádzkovaných spoločnosťou Sodetrel, ktorá je filiálkou francúzskej energetickej spoločnosti EDF. Uvedené stanice akceptujú buď vlastný preukaz tejto služby, alebo ľubovoľný z existujúcich preukazov pre predplatiteľov mestskej hromadnej dopravy. Používatelia si môžu vozidlá zarezervovať pomocou smartfónu a prenajať na okružnú cestu či jednosmernú jazdu. Ďalej si môžu naplánovať jazdu po meste v kombinácii s ďalšími dopravnými prostriedkami, a to vďaka prepojeniu so službou Métromobilité pre plánovanie trás v metropolitnej oblasti Grenoblu.

Služba Cité Lib by Ha:mo príkladne spája inovácie existujúcich služieb zdieľania automobilov, vrátane dôrazu na viacrežimovú dopravu, ktorá pre iné služby zdieľania automobilov nie je typická. Doposiaľ si nová služba našla viac ako 1 000 predplatiteľov. „Keď porovnáme našu Cité Lib by Ha:mo s inými službami zdieľania automobilov, výsledky po prvých mesiacoch prevádzky považujeme za veľmi povzbudivé,“ vyjadril sa Martin Lesage, riaditeľ služby Cité Lib.

Prvé zistenia približne v polovici projektu
Hoci trojročný projekt je plánovaný do septembra 2017, údaje z vozidiel a prieskumov medzi používateľmi začínajú odhaľovať prvé vzory reálneho využitia. Tu sú hlavné zistenia:

 • Vozidlá sa častejšie využívajú počas týždňa než cez víkendy.
 • Špičky vo využití v priebehu dňa zodpovedajú špičkám iných spôsobov dopravy: t.j. ranné hodiny dochádzania do zamestnania, čas okolo obeda a potom neskoro popoludní.
 • Priemerná dĺžka cesty je 5 km – podstatne menej, než je maximálny dojazd 35 až 50 km, ktorý ponúkajú elektromobily, čo je dôkazom toho, že malé elektromobily sú pre využitie v meste úplne vyhovujúce.
 • Priemerný čas prenájmu je 45 minút.
 • Väčšina cestujúcich (75 %) si zvolila len jednosmernú trasu, s vyzdvihnutím vozidla na jednom mieste a jeho zanechaním niekde inde.
 • 20 % používateľov si vozidlo ponecháva aj v čase, keď cestu prerušia a niečo si vybavujú.
 • Ako najvyužívanejšie sa ukázali dve dobíjacie stanice v blízkosti železničnej stanice, dobré pokrytie rezervácií malo aj ďalších 25 staníc v Grenobli a blízkom okolí.

Profil používateľov
Skupinové rozhovory a prieskumy uskutočnené medzi používateľmi, ktorých cieľom bolo zistiť, aké je demografické zloženie používateľov služby Cité Lib by Ha:mo a aké majú zvyklosti v oblasti osobnej dopravy, priniesli nasledujúce údaje:

 • Služba prilákala používateľov s najrôznejšími profilmi, avšak priemerný používateľ je 36-ročný muž, typicky s vysokoškolským vzdelaním a duševne pracujúci.
 • 14 % zákazníkov sú študenti, ktorí v priebehu akademického roka tvoria veľký podiel populácie Grenoblu.
 • 43 % používateľov už bolo predplatiteľom iných služieb verejnej dopravy (električky a autobusy, regionálne vlakové linky pre dochádzanie, príp. štátne železnice).
 • 54 % používateľov sa zároveň 2-3-krát za týždeň prepravuje na bicykli, 41 % dokonca denne.
 • 74 % používateľov vlastní najmenej jeden automobil.
 • Služba sa teší veľmi dobrej povesti: 92 %1 opýtaných aktívnych používateľov vyjadrilo úplnú alebo veľkú spokojnosť v porovnaní s inými druhmi dopravy. Používatelia oceňujú najmä jej praktickú použiteľnosť a ekologické prínosy, ale aj časové úspory, zábavný charakter, rýchlosť a nízku cenu.

„Hodnotenie v polovici tohto projektu, jedinečného svojho druhu, potvrdzuje jeho silný potenciál a možnosti integrácie viacrežimovej dopravy. Službu Cité Lib by Ha:mo možno vnímať ako pokrokovú a udržateľnú odpoveď na nové potreby mobility, ktorá dopĺňa existujúce prostriedky verejnej a ekologickej dopravy,“ hovorí Christophe Ferrari, prezident metropolitnej oblasti Grenoble-Alpes.

Používateľská komunita a možnosti do budúcnosti
Služba Cité Lib by Ha:mo nedávno založila používateľský klub s cieľom ešte lepšie pochopiť potreby zákazníkov a vytvoriť komunitu okolo uvedeného projektu. Z novej snahy vzišlo už niekoľko prvých odporúčaní. Patrí medzi ne napríklad to, že všetky vozidlá i-ROAD dostali o niečo mäkšie odpruženie. Predĺžila sa aj rezervačná lehota z 30 na 60 minút a zjednodušila sa kalkulácia ceny na 1 euro za 15 minút používania.

Cieľom pre prvý rok bolo tento projekt rozbehnúť a sprístupniť online všetky dobíjacie stanice a vozidlá, a zároveň začať projekt propagovať medzi obyvateľmi Grenoblu a okolia. V druhom roku chcú partneri rozšíriť používateľskú komunitu zo súčasných 1 000 členov tak, aby bolo možné získať viac údajov a ešte výraznejšie zlepšiť využitie vozidiel. V treťom roku sa bude dolaďovať prevádzkovo-obchodný model, ako napr. spôsob zdieľania automobilov v meste.

Jednou zo skúmaných oblastí je sprístupnenie vozidiel Toyota COMS používateľom vo veku 16 až 18 rokov ako alternatívneho riešenia mobility nahrádzajúceho dvojstopové vozidlá, aby títo používatelia mali k dispozícii lacné a bezpečné dvojstopové vozidlá s obmedzenou maximálnou rýchlosťou. Partneri v súčasnosti spolupracujú s autoškolami, ktoré by mohli zabezpečiť prípravu mladých vodičov predtým, ako budú tieto vozidlá ponúknuté uvedeným používateľom.

Poznámky pre redaktorov:
Partneri projektu:
Metropolitná oblasť Grenoble-Alpes leží v samotnom srdci Álp a je tradičným zdrojom inovácií. Metropolu, ktorá neváha experimentovať, označil magazín Forbes za jedno z piatich najprogresívnejších miest sveta (5. miesto v rebríčku za rok 2013). Metropolitná oblasť Grenoblu, ktorú obýva 450 tisíc ľudí v rámci 49 obcí, je domovom najlepšej dopravnej siete v celom Francúzsku. Súčasťou siete je päť liniek električiek, 350 km cyklistických trás a 7 000 bicyklov „Métrovélo“ na prenájom.

Významný energetický prepravca EDF Group zabezpečuje inštaláciu, správu a údržbu siete 27 dobíjacích staníc prostredníctvom svojej filiálky Sodetrel. Ďalším cieľom projektu je vyvíjať nové produkty a špeciálne služby, ako napr. jednotný preukaz, ktorý by slúžil pre mestskú hromadnú dopravu aj pre službu zdieľania automobilov.

Tento experiment z pohľadu spoločnosti Toyota poukazuje na potenciál malých elektromobilov pre jazdu po meste a súčasne určuje optimálne podmienky pre ich využitie v rámci služby zdieľania automobilov ako doplnku verejnej dopravy. Zároveň prispeje k rozvoju IT platformy Ha:mo, na ktorej je služba postavená.

Cité Lib, člen prvej francúzskej siete zdieľania automobilov Citiz, kľúčový hybný činiteľ koncepcie zdieľania automobilov v regióne Rhône-Alpes s 250 vozidlami v tejto oblasti a prevádzkovateľ systému zdieľania automobilov, rieši vzťahy so zákazníkmi, spravuje toky a zabezpečuje údržbu vozidiel. Doplnkový charakter so službou klasických okružných ciest Cité Lib dnes oceňuje približne 4 000 predplatiteľov, najmä z radov mladšej generácie, ktorú oslovuje flexibilita a hospodárnosť ponuky Cité Lib by Ha:mo.

Cité Lib by Ha:mo v skratke

 • 1 000 členov
 • 70 minivozidiel: 35 x i-ROAD a 35 x COMS
 • 27 dobíjacích staníc
 • 120 vyhradených dobíjacích miest
 • Dojazd 35 až 50 km
 • Cena 1 euro za 15 minút používania
 • 75 % ciest len jedným smerom (bez vrátenia vozidla na miesto výjazdu)

1 Na základe prieskumu medzi 400 najaktívnejšími používateľmi, ktorý sa uskutočnil v marci 2016.

Fotografie

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie