Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

V Paríži bude vďaka Toyote jazdiť 600 vodíkových taxi

01-03-2019

V Paríži bude do konca roku 2020 jazdiť 600 vodíkových vozidiel taxi s označením Hype. Spoločnosti Air Liquide, Idex, Société du Taxi Électrique Parisien (STEP) a Toyota spájajú sily v rámci joint-venture s názvom HysetCo, vôbec prvého podniku zameraného výhradne na rozvoj vodíkovej mobility v oblasti Paríža.

Spolupráca je dôležitým medzníkom pre nástup vodíkovo orientovanej spoločnosti vo Francúzsku a pre rozvoj celosvetovo prvej flotily bezemisných vodíkových vozidiel taxi s označením Hype. Tie boli predstavené v roku 2015 počas klimatickej konferencie COP21. Jazdia v Paríži aj po celom regióne Île-de-France.

Podnik HysetCo uľahčí ďalšiu produkciu vozidiel poháňaných vodíkovými palivovými článkami a rozvoj ich dobíjacej infraštruktúry v regióne Île-de-France, aby bolo možné naplniť cieľ 600 vozidiel taxi do konca roka 2020. Toyota do konca roka 2020 dodá ďalších 500 vozidiel Mirai, ktoré doplnia existujúcu flotilu 100 vozidiel Hype.

Joint-venture pokrýva dva druhy činností: distribúciu vodíka a vývoj aplikácií súvisiacich s mobilitou. Každý zo zapojených subjektov prispeje do tohto ekosystému svojimi špecifickými skúsenosťami.

Partneri v rámci tohto projektu dávajú konkrétnu podobu svojmu úsiliu o čistú mobilitu a zlepšovanie kvality ovzdušia. Súčasne demonštrujú skutočnosť, že vodíková mobilita je vhodným riešením aj pre náročné aplikácie, akými je napr. preprava osôb. Poslaním organizácie je podporovať posun celého odvetvia smerom k nulovým emisiám s cieľom dosiahnuť nulové emisie vozidiel taxi/VTC pred konaním olympijských hier v Paríži 2024.

Flotila vozidiel taxi Hype sa tiež bude môcť oprieť o širšiu sieť dobíjacích staníc, a to aj vďaka nedávnemu otvoreniu nového čerpacieho zariadenia v Roissy neďaleko letiska Charlesa de Gaulla v Paríži, popri existujúcich staniciach (Paríž-Orly, Les-Loges-en-Josas a Pont de l'Alma). Vodíkovú čerpaciu stanicu v Roissy navrhla a postavila spoločnosť Air Liquide s podporou FCH JU (Fuel Cells And Hydrogen Joint Undertaking - spoločný podnik pre palivové články a vodík) vo forme PPP projektu (verejno-súkromné partnerstvá).

„Air Liquide je presvedčená, že vodík je jedným z kľúčov k znižovaniu úrovne znečistenia v mestách. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné koordinovať činnosť všetkých strán pôsobiacich v tomto odvetví (výrobcovia, distribútori, odborníci na mobilitu atď.). Partnerská spolupráca so spoločnosťami Hype, Idex a Toyota je uskutočnením tohto spoločného úsilia pracovať spoločne v prospech všeobecného dobra. Na uliciach Paríža teraz jazdí už 100 vodíkových vozidiel taxi, využívajúcich štyri vodíkové čerpacie stanice, ktoré sme postavili. Rozšírenie tejto flotily na 600 vozidiel taxi do konca roka 2020 prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia v našom hlavnom meste. Tento projekt spája technológie, ekológiu a novú ekonomiku v snahe umožniť transformáciu jedného z najvýznamnejších hráčov odvetví mobility,“ hovorí Pierre-Étienne Franc, viceprezident pre vodíkovú energiu, Air Liquide

„Pre Idex ako propagátora udržateľnej energetickej účinnosti bolo len prirodzené spojiť sily s takými skvelými partnermi v rámci investícií do projektu HysetCo. K zapojeniu sa do uvedenej spoločnosti nás motivovali nasledujúce dve veci. Sme presvedčení, že elektromobily poháňané palivovými článkami sa budú rozvíjať a kvôli obmedzeniam energetickej kapacity batérií sa rýchlo rozšíria aj do oblasti ťažkých nákladných automobilov. Idex ako subjekt celonárodného významu so zameraním na trvalo udržateľný rozvoj je presvedčený o tom, že vodík sa stane dôležitým článkom v energetickom hodnotovom reťazci, a tak venuje osobitnú pozornosť pokrokovým technológiám pre interaktívne skladovanie energie na lokálnej úrovni s cieľom maximalizovať hodnotu takej interakcie v reálnom čase,“ hovorí Thierry Franck de Préaumont, prezident, IDEX

„Za posledné tri roky sme prostredníctvom vozidiel Hype demonštrovali, že vodík je reálnym riešením, ktoré dokáže v rámci základných činností – kam patrí aj taxislužba – pomôcť eliminovať emisie a tak účinne bojovať so znečistením v mestách ako Paríž. Vďaka spusteniu projektu HysetCo a partnerskej spolupráci s Toyotou pri dodávke ďalších 500 vozidiel Mirai do konca roka 2020 dokážeme urýchliť náš rozvoj a spoločne s našimi partnermi pripraviť komplexné riešenie vodíkovej mobility, ktoré do roku 2021 za špeciálnych podmienok ponúkneme ďalším prevádzkovateľom dopravy, aby aj oni mohli dosiahnuť nulové emisie,“ hovorí Mathieu Gardies, prezident, STEP

„Toyota sa v rámci svojho ekologického programu Environmental Challenge 2050 usiluje o dokonalú komplementaritu riešenia prostredníctvom hybridných vozidiel, plug-in hybridov, elektromobilov a vozidiel poháňaných vodíkovými palivovými článkami. Naše zapojenie do projektu HysetCo je presvedčivým krokom na podporu vodíkovej spoločnosti. Je to zároveň príležitosť položiť základy bezemisnej mobility pre Paríž 2024; akýsi most vedúci od olympijských hier v Tokiu 2020. Dodávka ďalších 500 vodíkových vozidiel Toyota Mirai je dokladom nášho úsilia zamerať dodávky spoločne s prevádzkovateľom na jedno miesto s cieľom vytvoriť vodíkový ekosystém a zlepšiť viditeľnosť tejto technológie. Táto partnerská spolupráca nám okrem podpory trvalo udržateľnej mobility pre všetkých umožní rozvíjať nové služby mobility, a to vďaka know-how našej dcérskej spoločnosti Toyota Connected Europe,“ hovorí Didier Gambart, prezident a generálny riaditeľ, Toyota France

„Pre FCH JU je radosťou sledovať, ako naša podpora projektov pomohla k dosiahnutiu dôležitého a vzniku subjektu zameraného na podporu vodíkovej mobility,“ dodáva Bart Biebuyck, výkonný riaditeľ, FCH JU

 

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie