Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

Toyota minulý rok v Európe využívala elektrinu len z obnoviteľných zdrojov

21-01-2020

Spoločnosť Toyota Motor Europe (TME) v roku 2019 vo všetkých svojich európskych prevádzkach a zariadeniach využívala elektrinu vyrábanú na 100 percent z obnoviteľných zdrojov. Celková spotreba všetkých týchto prevádzok dosiahla približne 500 GWh. V priemere za všetkých 28 krajín EÚ, čo predstavuje 2,3 MWh energie na jedno vyrobené vozidlo, spotrebovala Toyota na jedno vozidlo o 48 % menej energie.

Európske prevádzky automobilky Toyota zahŕňajú deväť výrobných závodov, 14 centrálnych skladov náhradných dielov, 7 logistických centier pre vozidlá, 29 národných marketingových a obchodných spoločností (NMSC), riaditeľstvo TME a príslušné filiálky alebo aj technické centrum Toyota.

„Prechod na spotrebu elektriny výhradne z obnoviteľných zdrojov v rámci všetkých našich európskych prevádzok je významným krokom na ceste k splneniu nášho plánu Environmental Challenge 2050. Vďaka predajným úspechom našich vozidiel s hybridným pohonom sme na dobrej ceste splniť naše európske emisné limity CO2 pre nové vozidlá. Čo sa týka životného prostredia, náš prístup je komplexný a snaží sa presiahnuť rámec samotných emisií vozidiel,“ uviedol Johan van Zyl, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Toyota Motor Europe.

Obmedzenie uhlíkovej stopy zo spotrebovanej elektriny na nulu ide ruka v ruke so snahami Toyoty znižovať celkovú spotrebu elektriny naprieč všetkými prevádzkami. Napríklad vo výrobných závodoch sa od roku 2013 podarilo znížiť spotrebu energie na jedno vyrobené vozidlo o 18 percent.

Toyota sa zaoberá ekológiou už od 60. rokov minulého storočia
Ekologická udržateľnosť bola pre Toyotu vždy veľmi dôležitá. Otázky ochrany životného prostredia rieši najvyšší manažment Toyoty už od roku 1963, keď bol zriadený Výbor pre ochranu životného prostredia.

Okrem toho, od roku 1973 spoločnosť propaguje ekologickú tematiku medzi vlastnými zamestnancami prostredníctvom tzv. „Mesiaca za životné prostredie“. V roku 1992 firma zaviedla päťročné akčné plány s cieľom znižovať svoj ekologický vplyv a chrániť cenné zdroje našej planéty; nielen znižovaním vplyvu automobilov na životné prostredie, ale aj zameraním sa na všetky súvisiace činnosti.

V roku 2015 bol vyhlásený strategický plán Toyota Environmental Challenge 2050. Zahŕňa 6 výziev a predstavuje nový základ dlhodobej stratégie Toyoty, pokrývajúci najdôležitejšie oblasti vplyvu uvedenej spoločnosti na životné prostredie.

Splnenie úlohy spotrebúvať 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov prispieva k dosiahnutiu firemného cieľa v rámci Výzvy č. 2: Nulové emisie CO2 naprieč celým životným cyklom a Výzvy č. 3: Nulové emisie CO2 výrobných závodov, ktorých zmyslom je eliminovať emisie CO2 v rámci celého životného cyklu vozidla vrátane podporných činností a výrobných závodov.

 

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie