Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

Toyota predala celosvetovo už 15 miliónov hybridných vozidiel

27-04-2020

Od uvedenia modelu Prius v roku 1997 predala Toyota po celom svete už vyše 15 miliónov vozidiel s hybridným elektrickým pohonom (HEV). Doterajší objem predaja HEV v Európe presahuje 2,8 milióna kusov a zahŕňa 19 rôznych modelov HEV značiek Toyota a Lexus. Viac než polovicu predaných vozidiel Toyota v minulom roku tvorili hybridy; v krajinách západnej Európy to bolo dokonca 63 percent. Na Slovensku tvoria hybridy takmer 45 percent predaja vozidiel značky Toyota a v prípade značky Lexus je to dokonca až 97 percent.

Celková ponuka vozidiel Toyota a Lexus s hybridným elektrickým pohonom zahŕňa v globálnom meradle 44 modelov, čo výrazne zatieňuje pôvodného osamoteného vlajkonosiča, ktorý aj naďalej zostáva symbolom raného, vizionárskeho vpádu automobilky do sveta masovej elektrifikácie.
Rozhodnutie Toyoty vyvíjať hybridné elektrické vozidlá padlo pred viac ako 25 rokmi, keď Takeši Učijamada viedol vývojový tím pracujúci na vozidle pre 21. storočie s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov a ďalších škodlivých látok. Hybridná technológia dnes výrazne pomáha znižovať emisie CO2, a to tým, že umožňuje vodičom absolvovať aj viac ako 50 percent cesty po meste a okolí v režime jazdy čisto na elektrinu, teda s nulovými emisiami, a predstavuje tak dostupnú cestu k zlepšovaniu kvality ovzdušia v mestských centrách.

Prvá generácia modelu Prius sa predstavila v roku 1997, približne v čase ratifikácie Kjótskeho protokolu, ktorý dodal nový impulz celosvetovým environmentálnym aktivitám. Dnes sa Toyota môže pochváliť 15 miliónmi predaných hybridných vozidiel, ktoré významne prispeli k ochrane životného prostredia, pretože samotná hybridná elektrická technológia do dnešných dní napomohla v globálnom meradle znížiť emisie CO2 o viac než 120 miliónov ton oproti porovnateľným vozidlám s benzínovým motorom.

Toyota sa vďaka svojej pôvodnej vízii stala celosvetovým lídrom medzi automobilkami snažiacimi sa o plnenie stále prísnejších emisných predpisov. „Práve vďaka predaju našich hybridných vozidiel je Toyota na dobrej ceste splniť cieľ 95 g/km, ktorý platí pre roky 2020 a 2021 v krajinách EÚ, kde sú predpisy týkajúce sa CO2 vôbec najprísnejšie na svete,“ komentuje Matt Harrison, výkonný viceprezident spoločnosti Toyota Motor Europe (TME). „Naše plne hybridné modely sú navyše neuveriteľne efektívne, pokiaľ ide o cestovanie s nulovými emisiami po väčšinu času v mestách,“ dodáva Harrison.

Toyota v poslednom čase zaznamenala prudký nárast dopytu po svojich vozidlách s hybridným elektrickým pohonom popri tom, ako túto pokrokovú technológiu dokázala spojiť s emotívnym dizajnom, a to vďaka nasadeniu globálnych podvozkových platforiem TNGA. Nad rámec aktuálneho hybridného systému 4. generácie pokračuje Toyota v zdokonaľovaní hybridnej technológie s cieľom ešte znížiť emisie a dosiahnuť ešte nižšiu spotrebu paliva. Z pohľadu najširšieho spektra zákazníkov na európskych trhoch sú dnes hybridné elektrické vozidlá cenovo dostupné, dosiahnuteľné a plne vyhovujúce.

Hybrid je prirodzeným predskokanom batériových elektromobilov a elektromobilov na palivové články

Toyota stále verí, že hybridné elektrické vozidlá (HEV) sú kľúčovou súčasťou širšieho mixu elektrifikovaných vozidiel budúcnosti, avšak dve desaťročia skúseností v oblasti elektrifikácie sa odrazili vo vlastnej stratégii presadzovania rôznorodých typov pohonu.

Toyota ponúka rôzne druhy elektrifikovaných vozidiel s cieľom znižovať emisie v súlade s predpismi, infraštruktúrou trhu a v konečnom dôsledku aj s dopytom. Toyota neverí v stratégiu ‚víťaz berie všetko‘, ale v budúcnosť, keď konkrétnu rolu hrajú rôzne elektrifikované technológie, ako napr. hybridné elektrické vozidlá, plug-in hybridy, batériové elektromobily a elektromobily na palivové články.

„Samozrejme, musíme usilovne pracovať na zlepšovaní parametrov batérií a znižovaní nákladov batériových elektromobilov, čo aj robíme. Avšak musíme sa vyvarovať ďalšieho postupu bez plánu, kým neprekonáme prekážky v súvislosti s batériovými elektromobilmi a vozidlami na palivové články. V medziobdobí môžeme prispieť tým, že aj naďalej budeme pracovať na hybridnej technológii,“ hovorí Šigeki Teraši, vedúci manažér spoločnosti Toyota Motor Corporation.

Vďaka svojim veľkým skúsenostiam s hybridnými elektromobilmi disponuje firma detailnými a ďalej uplatniteľnými skúsenosťami s kľúčovými technológiami elektrifikácie, ktoré sú spoločné pre všetky varianty elektrifikovaných pohonných sústav, a má teda dobrú štartovaciu pozíciu pre elektrifikovanú budúcnosť.

Dve desaťročia nepretržitého vývoja elektromotorov, batérií a jednotiek riadenia energie poskytli Toyote detailné znalosti toho, ako efektívne hospodáriť s energiami a opätovne ich využívať, a zákazníkom tak ponúkať elektrifikované varianty vozidiel Toyota a Lexus vo forme hybridov a plug-in hybridov, vozidiel na palivové články a elektromobilov s batériovým pohonom.

V rámci napĺňania svojej vízie v Európe plánuje Toyota do roku 2025 uviesť 40 nových alebo modernizovaných elektrifikovaných modelov s rôznymi druhmi technológií vrátane najmenej 10 čistých elektromobilov.

Jadrom ponuky, pokiaľ ide o typ pohonu, budú aj naďalej vozidlá s hybridným elektrickým pohonom v súlade s potrebami zákazníkov a s cieľom znižovať emisie v kombinácii s ďalšími typmi elektrifikovaných vozidiel. Rovnaké ciele presadzuje Toyota už od uvedenia prvej Toyoty Prius pred vyše 20 rokmi s konečným cieľom dosahovať nulové emisie v masovom meradle a udržateľnou cestou.

 

Fotografie

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie