Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

O krok bližšie k vodíku – Vodíkový generátor elektriny dostal palivové články od Toyoty

24-09-2020

Prechod k vodíkovej spoločnosti je znova o čosi bližšie. Spoločnosť Energy Observer Developments predstavila vodíkový generátor elektriny vychádzajúci z technológie palivových článkov od Toyoty. Má výstupný výkon 100 kVA a možno ho využiť na najrôznejších vonkajších podujatiach, v lokalitách bez pripojenia k rozvodnej sieti alebo v núdzových situáciách.

Nasadiť ho možno aj v chránených lokalitách, pretože prevádzka je veľmi tichá a neprodukuje žiadne emisie.

Projekt spolupráce firiem Toyota Motor Europe a EODev nadväzuje na minuloročné úspešné zabudovanie modulu palivových článkov Toyota do plavidla Energy Observer. Cieľom spoločnosti EODev je uplatniť skúsenosti získané v rámci projektu Energy Observer a naďalej využívať vodík. Obe firmy chcú zvyšovať povedomie o uplatnení vodíka a možnostiach prechodu na vodíkovú spoločnosť.

Pri vývoji modulu palivových článkov pre generátor GEH2 sa použila technológia vodíkového pohonu, ktorá sa už využíva vo vozidlách Toyota Mirai. Jednotku tvorí kompaktný modul s hmotnosťou približne 290 kg, menovitý užitočný výkon je 60 kW, špičkový výkon až 92 kW.

„Toto je dôkaz, že už dnes dokážeme vyvíjať produkty urýchľujúce dekarbonizáciu odvetvia energetiky. Tento príklad začlenenia technológie palivových článkov odráža náš širší obchodný model rozvoja partnerskej spolupráce pri podpore budovania vodíkovej spoločnosti. Neustále hľadáme ďalšie príležitosti, pretože naša technológia je dosť flexibilná, aby ju bolo možné prispôsobiť najrôznejším spôsobom využitia,“ hovorí Thiebault Paquet, riaditeľ obchodného oddelenia palivových článkov Toyota Motor Europe.

Súčasťou projektov je aj technická podpora od Toyoty a know-how potrebné na začlenenie modulov do energetických projektov zákazníka. Obchodné oddelenie palivových článkov v spoločnosti Toyota Motor Europe plní úlohu sprostredkovateľa, ktorý garantuje optimálny spôsob uplatnenia modulov. Toyota v poslednej dobe nasadila svoju technológiu palivových článkov v najrôznejších oblastiach a dopravných prostriedkoch, ako napr. v autobusoch, nákladných vozidlách alebo plavidle.

 

O krok bližšie k vodíku – Vodíkový generátor elektriny dostal palivové články od Toyoty

Fotografie


Fotografie

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie