Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

Toyota dodá moduly palivových článkov pre autobusy

09-05-2022

Spoločnosť Toyota Motor Europe bude dodávať moduly palivových článkov Toyota pre nový mestský autobus divízie Daimler Buses s modelovým označením Mercedes-Benz eCitaro Range Extender. Divízia Daimler Buses je súčasťou spoločnosti Daimler Truck AG.

Modul TFCM2-F-60 je druhá generácia plochého modulu s výkonom 60 kW s možnosťou ľahkého zabudovania do strechy autobusu spoločne s batériou a zásobníkmi na vodík.

Hlavným prínosom technológie palivových článkov od Toyoty je predĺženie dojazdu čisto elektrického autobusu v mestskej premávke až na cca 400 km pre klasický jednoduchý autobus a až 350 km v prípade kĺbového autobusu. Vďaka spojeniu batérie a palivových článkov kvôli predĺženiu dojazdu nie je nutné nabíjanie počas prevádzky.

Konštruktéri TME pripravia celkový návrh systému a začlenenie modulu do autobusu, aby sa dosiahla optimálna prevádzková efektivita, výkon a životnosť. Vďaka efektivite jednotky pri veľkom zaťažení sa dosahuje pomerne nízka spotreba vodíka v pomere k vyrobenej energii. Modul TFCM s integrovaným meničom napätia pracuje v rozsahu 450 až 700 V a najvyššiu účinnosť dosahuje pri výkone cca 30 kW.

Vízia dekarbonizovanej spoločnosti

Spoločnosť Toyota napĺňa svoju víziu dekarbonizovanej spoločnosti a presadzuje uplatňovanie technológie vodíkových palivových článkov nad rámec osobných vozidiel vrátane ťažkých nákladných vozidiel, menších dodávkových automobilov, lodí a autobusov.

Pri plnení tohto cieľa spoločnosť Toyota nadväzuje partnerskú spoluprácu s niekoľkými európskymi výrobcami vodíkového paliva. Kombinácia najrôznejších typov prostriedkov na vodík v rámci vodíkovej infraštruktúry znamená podporu rozvoja celého ekosystému s potenciálom ďalšieho rozširovania vodíkovej mobility.

„Vďaka spolupráci so spoločnosťou Daimler Buses sa opäť rozšíria naše európske obchodné aktivity v oblasti vodíkových pohonov. Toyota je odhodlaná dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a sme presvedčení, že vodík je jedným z kľúčových stavebných blokov budúcej dekarbonizovanej spoločnosti,“ povedal Matt Harrison, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Toyota Motor Europe.

 

Fotografie

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie