Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

Toyota chce v Japonsku vlaky na vodíkový pohon

05-10-2018

Spoločnosti Toyota Motor Corporation a East Japan Railway Company podpísali dohodu o spolupráci na možnom prepojení medzi železnicou a automobilmi v otázkach vodíkovej mobility. Cieľom spolupráce je pomôcť vybudovať spoločnosť s nižšou uhlíkovou stopou, zakladať vodíkové čerpacie stanice a zavádzať technológie vodíkových palivových článkov do vlakov.

Obe spoločnosti majú záujem spojiť svoje silné stránky a v súčasnosti prerokúvajú detaily rôznych otázok v oblasti využitia vodíka. Patrí sem aj budovanie vodíkových čerpacích staníc na pozemkoch vo vlastníctve JR East, zavádzanie vozidiel a autobusov na palivové články pre potreby miestnej dopravy a využívanie technológií palivových článkov v železničných vozňoch.

Toyota a JR East majú tiež záujem spoločnými silami rozvíjať iniciatívy v súlade s potrebami miestnych komunít. Za týmto účelom obidve spoločnosti chcú požiadať o spoluprácu miestne samosprávy, podniky, občanov i ďalšie zapojené subjekty. Cieľom týchto aktivít je vybudovať reťazec pre zásobovanie vodíkom prispievajúci k regionálnemu rozvoju a rastu.

Budúce ciele

  • Spolupracovať s miestnymi samosprávami, podnikmi, občanmi a ďalšími zainteresovanými partnermi
  • Vybudovať reťazec pre zásobovanie vodíkom v priestoroch železničných staníc
  •  Podporovať regionálny rozvoj prostredníctvom programov na znižovanie uhlíkovej stopy

Konkrétne iniciatívy

  • Zakladať vodíkové čerpacie stanice, rozširovať ich počet a presadzovať čo najširšie využívanie energie z vodíka
  • Zakladať vodíkové čerpacie stanice
  • Zavádzať osobné vozidlá aj autobusy na palivové články do siete regionálnej dopravy s prepojením na železnicu
  • Zavádzať technológie palivových článkov do železničných vozňov

Realizovať technologický prieskum zameraný na bezpečnosť karosérií vozidiel prevážajúcich cestujúcich

 

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie