Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

Toyota vyvinula revolučný vodíkový horák s nulovými emisiami

09-11-2018

Spoločnosť Toyota Motor Corporation v spolupráci s firmou Chugai Ro Co., Ltd. vyvinula ako prvá na svete univerzálne využiteľný vodíkový horák na priemyselné účely. Horák sa odteraz bude používať na kovacej linke v závode Honsha automobilky Toyota.

V konvenčných horákoch spaľujúcich vodík dochádza k rýchlej reakcii vodíka s kyslíkom, čo má za následok vysokú teplotu plameňa a tvorbu škodlivých emisií NOx. Z týchto dôvodov sa praktická využiteľnosť vodíkových horákov až doteraz javila ako problematická.

Novovyvinuté horáky obsahujú dve nové konštrukcie, ktorých zmyslom je spomaliť spaľovanie vodíka. Okrem toho vykazujú nulové emisie CO2 a výrazne nižšie emisie NOx, čím dosahujú mimoriadne priaznivé ekologické vlastnosti.

Zamedzenie úplného zmiešania vodíka s kyslíkom

Ak je vodík pri zapálení úplne zmiešaný s kyslíkom, výsledná zmes horí veľmi prudko a za vysokej teploty plameňa. Pri novovyvinutom horáku prúdi vodík paralelne s kyslíkom a zapaľuje sa nedokonalá zmes týchto plynov, čo vedie k pomalšiemu spaľovaniu s nižšou teplotou plameňa.

Znižovanie koncentrácie kyslíka v peci

Ak palivová zmes v okamihu zapálenia vykazuje vysokú koncentráciu kyslíka, spaľovanie je prudké a plameň má vysokú teplotu. Aby sa tomu zabránilo, otvárajú sa malé otvory v rúrkach dodávajúcich do horáka vodík, čo umožňuje predspaľovanie malého objemu vodíka a kyslíka. Koncentrácia kyslíka sa potom na účely hlavného spaľovania obmedzí na optimálnu úroveň 19 percent, sprevádzanú aj nižšou teplotou plameňa.

Toyota sa usiluje o nulové emisie CO2, čo je súčasťou strategického programu Toyota Environmental Challenge 2050. Automobilka má rovnako v pláne využívať vo svojich závodoch energiu z obnoviteľných zdrojov, vrátane vodíka.

Tieto technológie umožnia v závodoch po celom Japonsku nahradiť 1000 priemyselných horákov na zemný plyn horákmi vodíkovými. Konvenčné technológie sa významným spôsobom podieľajú na tvorbe emisií CO2. Toyota plánuje postupne inštalovať vodíkové horáky aj vo svojich ďalších závodoch, podobnú inštaláciu zvažujú aj ďalšie spoločnosti zo skupiny Toyota Group.

Do budúcnosti sa Toyota usiluje o rozvoj vodíkovej spoločnosti a znižovanie dosahov priemyselnej výroby na životné prostredie. Presadzuje priemyselné využitie vodíka a podporu dopytu po vodíkovom palive.

 

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie