Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

TOYOTA ZALOŽÍ ODDELENIE ZAMERANÉ NA VÝVOJ ELEKTROMOBILOV

22-11-2016

Spoločnosť Toyota Motor Corporation (TMC) sa rozhodla založiť vnútropodnikové oddelenie zodpovedné za vývoj elektromobilov. Nový pokusný podnik by mal spustiť svoju činnosť v decembri tohto roka. Bude predstavovať akúsi virtuálnu organizáciu tvorenú štyrmi ľuďmi, a to z firiem Toyota Industries Corporation, Aisin Seiki Co., Ltd., Denso Corporation a TMC. Oddelenie bude fungovať nezávisle od ďalších organizácií v rámci vnútornej štruktúry firmy.

Nový virtuálny podnik bude pri vývoji elektromobilov vychádzať z technologického know-how a zdrojov skupiny Toyota Group. Veľmi jednoduchá organizačná štruktúra by mala podporiť presadzovanie neobvyklých pracovných postupov, a tým urýchliť postup celého projektu s cieľom čo najrýchlejšie uvádzať nové vozidlá na trh.

TMC sa vždy snaží ponúkať správne vozidlá v správny čas a na správnom mieste. Preto dlhodobo presadzuje komplexný prístup k ekologickým automobilom a vyvíja vozidlá s hybridným pohonom, plug-in hybridné automobily, vozidlá poháňané palivovými článkami (FCV), elektromobily a ďalšie technológie. TMC sa osobitne zamerala na technológiu palivových článkov, pretože vozidlá s týmto pohonom z pohľadu dojazdovej vzdialenosti, času tankovania vodíkového paliva i ďalších stránok ponúkajú porovnateľnú úroveň pohodlia ako súčasné automobily s benzínovým motorom, čím sa podľa názoru TMC stávajú ideálnym zástupcom kategórie „maximálne ekologických vozidiel“.

Vzhľadom na rozdielnosť energetických stratégií a infraštruktúr v rôznych častiach sveta, ruka v ruke s prudkým sprísňovaním predpisov presadzujúcich vozidlá s nulovými emisiami, vzrástla potreba ponúkať také modely, ktoré sa uplatnia v rozdielnych podmienkach. TMC sa teda súčasne s podporou technológie palivových článkov rozhodla vytvoriť nový rámec, ktorý by umožňoval obchodné využitie elektromobilov už v tejto ranej fáze, a to ako alternatívneho prostriedku na dosahovanie nulových emisií.

„Počas niekoľkých ostatných rokov sme sa sústredili na rozvoj, ktorý sa stane základom našej úspešnej budúcnosti. V rámci neho sme uskutočnili celý rad krokov, ako založenie výskumného centra Toyota Research Institute, získanie stopercentného podielu v automobilke Daihatsu alebo vytvorenie interného oddelenia zodpovedného za kompaktné modely pre rozvojové trhy,“ povedal prezident TMC Akio Tojoda a doplnil: „Súčasťou tohto úsilia je aj nová organizačná štruktúra pre elektromobily. Nový podnik sa bude špecializovať a má za cieľ urýchliť pracovné postupy. Verím, že bude fungovať ako hnacia sila inovácií v pracovných postupoch automobilky Toyota, ako aj celej skupiny Toyota Group.“

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie