Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

Toyota spúšťa európsku výrobu modulov palivových článkov 2. generácie

07-12-2021

Toyota v januári 2022 spustí výrobu modulov 2. generácie, postavených na vlastnom pokročilom systéme palivových článkov. Nový systém, prepracovaný do kompaktnejších a ľahších modulov, tiež vykazuje vyššiu energetickú hustotu.

Moduly sú k dispozícii vo dvoch variantoch, buď v podobe kocky, alebo ako plochejšie obdĺžnikové kusy, vďaka čomu ponúkajú vyššiu mieru flexibility na prispôsobovanie konkrétnym aplikáciám.

Cieľom Toyoty je uhlíkovo neutrálna spoločnosť. Vyvíja preto viac technológií elektrifikácie vrátane vodíkovej, ktorú považuje za kľúčovú na znižovanie emisií CO2. Toyota vodík využíva aj mimo rámca osobných vozidiel a sprístupňuje svoju technológiu palivových článkov vo forme modulov, pri ktorých možno predpokladať ľahké uplatnenie v partnerských aplikáciách.

Európsku výrobu palivových článkov Toyota spustila pred 30 rokmi

Toyota spustila vývoj palivových článkov už v roku 1992 a svoju vodíkovú technológiu od tej doby neustále zdokonaľuje. Nové moduly palivových článkov druhej generácie bude tiež zostavovať výrobný tím v Európe v priestoroch výskumného a vývojového centra spoločnosti Toyota Motor Europe (TME) v Zaventeme (Brusel). Od januára 2022 sa v závode spustí skúšobná montážna linka, kde sa spoja vyspelé technológie s vysoko kvalitným spôsobom montáže.

Zostavovať moduly palivových článkov druhej generácie priamo v Európe sa rozhodla Toyota preto, že zaznamenáva rastúci dopyt po tejto technológii. Obchodné oddelenie palivových článkov spoločnosti Toyota Motor Europe bude ponúkať nevyhnutnú technickú podporu pri spolupráci so všetkými subjektmi, ktoré prejavia záujem začleniť technológiu od Toyoty do svojich aplikácií. Vďaka blízkosti partnerov a možnosti detailne sledovať novovznikajúce obchodné príležitosti bude spoločnosť schopná rýchlo zväčšovať dodávky podľa potreby.

Vodíkové klastre

Rozvoj európskej vodíkovej ekonomiky bude hrať kľúčovú rolu v dosiahnutí cieľa politiky Green Deal, ktorým je do roku 2050 znížiť čisté emisie spôsobujúce globálne otepľovanie na nulovú úroveň. EÚ deklarovala, že na naplnenie tejto výzvy bude priemysel potrebovať „priekopníkov pre klímu a zdroje“, ktorí do roku 2030 pripravia prvé komerčné aplikácie prelomových technológií v kľúčových odvetviach priemyslu.

Skutočnosť, že v Európe vznikajú tzv. vodíkové klastre, je dôkazom zjednocovania schopností, technológií a aplikácií rôznych odvetví – napríklad flotíl nákladných vozidiel, autobusov, vozidiel taxi a vodíkovej infraštruktúry – na účel vytvorenia životaschopných obchodných príležitostí, ktoré týmto subjektom umožňujú ďalej prosperovať a prejsť na činnosti realizované vo väčšom meradle.

Toyota zavádza vodíkové technológie do najrôznejších aplikácií, a tým pomáha vytvárať vodíkové prostredie, akúsi oázu života, kde sa stretáva ponuka s dopytom na ďalší rast.

 

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie