Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

Toyota Concept-i odhaľuje budúcnosť na autosalóne v Tokiu

18-10-2017

Spoločnosť Toyota Motor Corporation zverejnila základné informácie o koncepčných modeloch radu Toyota Concept-i zhmotňujúcich víziu budúcej mobilnej spoločnosti, v ktorej vozidlá prostredníctvom umelej inteligencie dokážu porozumieť vodičovi, a tým sa stať skutočným partnerom človeka.

Popri štvorkolesovom modeli Toyota Concept-i, predstavenom v januári tohto roka na medzinárodnom veľtrhu spotrebnej elektroniky 2017 (CES), sa rad Toyota Concept-i rozširuje o malé univerzálne vozidlo a vozidlo na prepravu v peších zónach.

Nové koncepty budú vystavené pod motívom „Let's move the world from here. Beyond the Motor“ na 45. ročníku Tokijského autosalónu 2017, ktorý sa koná od 25. októbra do 5. novembra v priestoroch výstavného centra Tokyo Big Sight.

Cieľom radu Toyota Concept-i je priniesť vozidlá novej epochy, a to na základe myšlienky „partner, nie len stroj“ – vďaka schopnosti vozidiel lepšie porozumieť vodičovi a rozvíjať sa spoločne s ním.

Kľúčovou technológiou spoločnou pre celý rad Toyota Concept-i je schopnosť porozumieť potrebám ľudí s využitím prvkov umelej inteligencie na rozpoznávanie emócií a odhadovanie potrieb vodiča. Technológia na porozumenie ľuďom spoločne s technológiou autonómneho riadenia zaisťuje bezpečné cestovanie bez stresu. Zariadenie bude predvídať vodičove pocity, čo by malo viesť k novej forme potešenia za volantom.

V snahe poskytnúť nové skúsenosti a zážitky väčšiemu počtu ľudí v duchu myšlienky „sloboda a radosť z mobility pre všetkých“ bol rad modelov Toyota Concept-i rozšírený o malé univerzálne vozidlo, aby si slobodu spojenú s mobilitou mohol vychutnať skutočne každý vrátane vozičkárov alebo starších užívateľov. Súčasťou radu konceptov je aj vozidlo určené na pohyb v peších zónach, umožňujúce voľný pohyb priamo medzi chodcami.

Agent vybavený umelou inteligenciou schopnou porozumieť človeku sa dokáže naviazať na daného vodiča (naprieč všetkými vozidlami tohto radu), čo sa využíva na podporu hladkej mobility a bezpečného i zábavného cestovania v spolupráci s vodičom.

Toyota Concept-i

 • Štvorkolesový model radu Toyota Concept-i
  Vozidlo využívajúce umelú inteligenciu sa v role partnera rozumejúceho ľuďom chce stať „milovaným vozidlom“ novej epochy.
 • Spája technológiu rozumejúcu človeku (LEARN) s technológiou autonómneho riadenia a agentom umelej inteligencie s cieľom ponúknuť bezpečné cestovanie bez stresu (PROTECT), ako aj novú formu potešenia za volantom (INSPIRE) pre maximálnu radosť z mobility.
 • Kabína s futuristickou siluetou pretiahnutou vpred, prepracovaným rozhraním HMI2 a interakciami s agentom evokuje úplne nové užívateľské prostredie.
 • Toyota plánuje približne do roku 2020 realizovať v Japonsku cestné skúšky vozidiel vybavených niektorými funkciami tohto koncepčného vozidla.

Kľúčové vlastnosti
Technológia, ktorá rozumie človeku (LEARN)
Concept-i odhaduje emócie a úroveň ostražitosti vodiča komplexným sledovaním jeho výrazov, konania a zafarbenia hlasu. Porovnáva všeobecné informácie, napríklad správy na webe, s informáciami daného jednotlivca, ako sú napr. aktivity na sociálnych sieťach, poloha podľa GPS nebo história hovorov vo vozidle, a následne odhaduje požiadavky vodiča na základe opakujúcich sa tém.

Technológia schopná porozumieť človeku (LEARN) využíva napr. metódy hlbokého učenia, ktoré sa využívajú na meranie emócií a odhadovanie požiadaviek. Vozidlá radu Toyota Concept-i vďaka tejto technológii poskytujú pokrokovú pridanú hodnotu v podobe bezpečného cestovania bez stresu (PROTECT) a potešenia za volantom (INSPIRE).

Bezpečné cestovanie bez zbytočného stresu (PROTECT)
Concept-i okrem vonkajších podmienok vozidla odhaduje aj aspekty týkajúce sa vodiča na základe technológie porozumenia človeku a taktiež monitoruje spoľahlivosť vodiča aj samotného vozidla.

Napríklad ak je spoľahlivosť vozidla vysoká a systém usúdi, že je nevyhnutné poskytnúť podporu zo strany vozidla (napríklad v situácii, keď je vodič vystavený nebezpečiu alebo vysoko stresujúcim podmienkam), Concept-i prepne na autonómne riadenie. Concept-i sprostredkuje bezpečie bez zbytočného stresu na základe koncepcie autonómneho riadenia Mobility Teammate automobilky Toyota, ktorej cieľom je dohliadať na vodiča a podľa potreby mu pomáhať.

Vodiča ďalej podporuje tým, že stimuluje všetkých päť jeho zmyslov vrátane zraku, hmatu a čuchu v závislosti od emócií vodiča, miery únavy a úrovne ostražitosti, s cieľom zvýšiť ostražitosť vodiča v prípade jeho únavy alebo pomôcť mu uvoľniť sa zo situácií, keď je vystavený nadmernému stresu.

Nová forma potešenia za volantom (INSPIRE)
Concept-i sa zapája do rozhovoru na základe emócií vodiča a preferencií. Vozidlo navrhne tému podľa nálady vodiča, čím sa dosahuje úplne nový spôsob voľného dialógu. Systém okrem toho buduje tzv. emočnú mapu priebežným monitorovaním vodičových emócií v spojení s údajmi o polohe podľa GPS. Keďže vozidlá radu Toyota Concept-i zhromažďujú údaje o individuálnych emóciách a využívajú ich ako big data, dokážu sprostredkovať nové skúsenosti navrhovaním ďalších zaujímavých trás, ktoré predstavujú len malú obchádzku.

Dizajn vozidla je postavený na kabíne s futuristickou siluetou pretiahnutou vpred a jednoduchom otvorenom interiéri. Smerom od agenta uprostred prístrojového panela sa dizajnový motív hladko rozvíja zvnútra von, pričom konštrukcia prístrojového panela voľne prechádza do exteriéru vozidla. Koncept okrem toho ponúka novú formu užívateľského prostredia vďaka intuitívnej interakcii s agentom pomocou priehľadového 3D head-up displeja.

Toyota má v pláne približne do roku 2020 dostať koncepčné vozidlá Toyota Concept-i na cesty a realizovať cestné skúšky vozidiel vybavených niektorými funkciami konceptu vystavovaného na autosalóne v Tokiu.

SK tab 1 concept

Toyota Concept-i RIDE

 • Malé vozidlo s dôrazom na všestrannosť využitia v duchu užívateľsky prívetivej mestskej mobility. Používa dvere výklopné nahor ako krídla, univerzálne elektricky posuvné sedadlo a pákový ovládač na ľahké ovládanie všetkými užívateľmi vrátane vozičkárov.
 • Usporiadanie sedadiel a funkcie autonómneho riadenia sprostredkujú bezpečné cestovanie pre každého.
 • Predpokladá sa tiež využitie v rámci zdieľanej ekonomiky. Zdieľanie vozidla s ďalšími ľuďmi vedie k ďalšiemu uľahčeniu univerzálnej mobility.

Kľúčové vlastnosti
Univerzálne vyhotovenie využiteľné aj pre vozičkárov
Model používa dvere výklopné nahor s veľkým vstupným otvorom a tiež elektricky ovládané sedadlo, ktoré sa pri nastupovaní užívateľa vysúva z vozidla, aby uľahčilo vozičkárovi bezpečný presun z vozíka do vozidla. Nastupovanie a vystupovanie užívateľov pripútaných na vozík uľahčuje aj funkcia vyklápania dverí nahor. Ovládanie sedadla funguje tak, aby bolo možné invalidný vozík ľahko uložiť do zadnej časti vozidla.

Na ovládanie slúži pákový ovládač, čím odpadá volant aj akceleračný a brzdový pedál. Vďaka kompaktným rozmerom vozidla môžu vozičkári zaparkovať a nastupovať i vystupovať na bežných parkovacích miestach pre jediné vozidlo. Konštruktéri navyše kládli dôraz na ľahké ovládanie pri riadení, zastavovaní vozidla a parkovaní.

Na veľkom displeji prístrojového panela sa nachádza agent s prvkami umelej inteligencie, ktorý tvorí súčasť vozidiel radu Toyota Concept-i. Tento agent aktívne poskytuje informácie na podporu a spríjemnenie každej cesty, čo platí aj pre informácie o bezbariérových zariadeniach.

Vozidlá sprostredkujúce bezpečné cestovanie bez stresu
Počas jazdy sa sedadlo vodiča nachádza uprostred. Pri parkovaní a spomaľovaní vozidla sa uplatňujú funkcie na podporu riadenia, napr. automatické parkovanie alebo systém autonómneho parkovania s obsluhou, ktoré umožňujú bezpečné a uvoľnené cestovanie skutočne každému vrátane vozičkárov alebo starších osôb.

Toyota si tiež dokáže predstaviť zapojenie konceptu Toyota Concept-i RIDE do služieb zdieľanej ekonomiky. Toyota je presvedčená, že pohodlnú a ľahko použiteľnú mobilitu dostupnú všetkým možno zaistiť zdieľaním prístupu k univerzálnej mobilite, ktorá je v súčasnosti často možná len na základe individuálneho vlastníctva. Toyota Concept-i RIDE ponúka bezpečný, pohodlný a príjemný pohyb vonku s využitím agenta vybaveného umelou inteligenciou, ktorý sa dokáže naviazať na daného vodiča (naprieč všetkými vozidlami tohto radu) a cestovať spoločne s ním.

SK tab 2 ride

Toyota Concept-i WALK

 • Malé vozidlo vďaka svojim kompaktným rozmerom umožňuje pohyb medzi chodcami a funkciou autonómneho riadenia dokáže bezpečne rozšíriť akčný rádius užívateľa.
 • Tri kolesá, mechanizmus premenného rázvoru, funkcia riadenia a nízka nástupná plošina umožňujú ľahké používanie, navyše bez nutnosti používať špeciálny odev alebo obuv.
 • Predpokladá sa použitie v rámci zdieľaných služieb na turisticky zaujímavých miestach a v ďalších oblastiach na podporu mobility.

Kľúčové vlastnosti
Jazdite bezpečne aj po chodníkoch s vozidlom určeným na pohyb medzi chodcami
Otočiť sa je možné doslova na mieste, a to na priestore kratšom než ľudský krok a užšom než šírka ramien človeka. Kompaktné vozidlo zaberá priestor zodpovedajúci jednému chodcovi v pohybe. Taktiež vníma potreby vodiča na základe rozhovorov s agentom a údajov zistených zo senzorov v držadlách, pričom dokáže zaistiť bezpečnosť užívateľa v závislosti od konkrétnej situácie. Ak vozidlo počas jazdy rozpozná nebezpečie, aktívne varuje užívateľa a automaticky pristúpi k predbežným opatreniam. Konštrukcia používajúca tri kolesá a mechanizmus premenného rázvoru (v závislosti od rýchlosti jazdy) okrem toho zaisťujú potrebnú stabilitu ako pri zastavovaní, tak aj počas jazdy.

Intuitívne využitie pre každého
Vďaka funkcii riadenia nemusí užívateľ ovládať Toyota Concept-i WALK presúvaním svojho ťažiska, a tak je riadenie ľahké skutočne pre každého. Znížená nástupná plošina uľahčuje nastupovanie, vystupovanie a jazdu bez obmedzenia veku, pohlavia alebo odevu, napríklad ak sú užívateľom staršie osoby alebo ženy nosiace sukňu.

Toyota predpokladá zapojenie konceptu Toyota Concept-i WALK do služieb zdieľanej ekonomiky s využitím výhod agenta umelej inteligencie, ktorý sa vždy naviaže na daného vodiča (naprieč všetkými vozidlami tohto radu) a cestuje spoločne s ním. Cieľom je ponúknuť prostriedok mobility, ktorý by sa používal pri cestovaní na kratšie vzdialenosti v kombinácii s inými dopravnými prostriedkami, napríklad pri vychádzkach vonku alebo prezeraní pamiatok.

SK tab 3 walk

 

 

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie