Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

Vodík môže do roku 2050 pomôcť znížiť emisie CO2 o 20 %

15-11-2017

18 svetových lídrov z rôznych priemyselných odvetví združených do koalície Vodíkového kolégia uviedlo počas klimatickej konferencie COP 23 v Bonne celosvetovo prvú víziu, ktorá popisuje budúcu rolu vodíka v konkrétnych číslach. Uvedená štúdia, navrhnutá v spolupráci s poradenskou spoločnosťou McKinsey, ukazuje na potenciál vodíka vygenerovať obchodné príležitosti v celkovom objeme 2,5 bilióna USD a vytvoriť do roku 2050 viac než 30 miliónov pracovných miest.

Štúdia s názvom Hydrogen, Scaling up prezentuje ucelený a číselne vyjadrený strategický plán nasadenia vodíka v najširšom meradle. Vodík by pri širokom nasadení mohol do roku 2050 saturovať bezmála jednu pätinu celkových svetových energetických potrieb. V porovnaní s dnešnou úrovňou by sa ročné emisie CO2 mohli znížiť cca o 6 gigaton. Vodík by zároveň mohol cca z 20 % naplniť opatrenia nutné na obmedzenie nárastu globálnej teploty o 2 °C.

Podľa odhadu Vodíkového kolégia má vodík dostatočný potenciál na to, aby do roku 2030 slúžil ako palivo pre cca 10 až 15 miliónov osobných a 500 tisíc nákladných automobilov a zároveň našiel mnohé ďalšie uplatnenia v rôznych odvetviach, napr. v priemyselnej výrobe, vo vykurovaní a napájaní budov, vo výrobe elektrickej energie, jej ukladaní atď. Štúdia predpovedá, že do roku 2050 by celkový ročný dopyt po vodíku mohol narásť desaťnásobne na bezmála 80 EJ, čím by z 18 % naplnil celkový dopyt po energiách. Očakáva sa, že nárast svetovej populácie do roku 2050 bude činiť 2 miliardy ľudí – vodíkové technológie pritom majú potenciál prispieť k trvale udržateľnému hospodárskemu rastu.

V 21. storočí musí svet absolvovať prechod na čo najširšie uplatňovanie energií s nízkou uhlíkovou stopou,“ uviedol Takeši Učijamada, predseda správnej rady Toyota Motor Corporation a spolupredseda Vodíkového kolégia. „Vodík je pre tento prechod nenahraditeľný, pretože ho možno využívať na ukladanie a prepravu energie z vetra, slnka a ďalších obnoviteľných zdrojov, s následným využitím v doprave a mnohých ďalších odvetviach. Vodíkové kolégium vytýčilo sedem hlavných rolí vodíka, a preto vyzývame vládne orgány a investorov, aby ho v energetickom plánovaní zahrnuli medzi priority. Čím skôr sa vodíkové hospodárstvo rozbehne, tým lepšie, a my všetci sa zasadzujeme o to, aby bol tento plán raz naplnený.“

Realizácia v tak širokom meradle si vyžiada nemalé investície – do roku 2030 ide o cca 20 až 25 miliárd USD ročne, celkovo asi 280 mld. USD do roku 2030. Štúdia predpokladá, že pri správnom nastavení regulačného rámca – vrátane dlhodobej koordinácie a podporných programov – by prilákanie investícii na široké presadenie technológie malo byť reálne. Svet dnes každoročne investuje do energií vyše 1,7 bilióna USD vrátane 650 mld. USD do ropy a plynu, 300 mld. USD do obnoviteľných zdrojov elektriny a viac než 300 mld. USD do automobilového priemyslu.

Štúdia potvrdzuje postavenie vodíka ako kľúčového piliera energetických zmien a podporuje jeho nasadenie v najširšom svetovom meradle. Vodík bude v niektorých odvetviach a zemepisných oblastiach úplne nevyhnutnou hybnou silou energetických zmien. Čím skôr sa nám realizácia podarí, tým skôr si budeme užívať očakávané prínosy vodíka v prospech nášho hospodárstva aj celej spoločnosti,“ uviedol Benoît Potier, predseda správnej rady spoločnosti Air Liquide. „Technológie sú už pripravené a kľúčoví hráči v priemysle vykazujú potrebnú vôľu. Na realizáciu je potrebné koordinované úsilie zainteresovaných strán a rolou Vodíkového kolégia je stáť na čele týchto snáh,“ dodal Takeši Učijamada

Predstavenie nového strategického plánu bolo súčasťou Inovačného fóra trvalej udržateľnosti za účasti 18 vedúcich členov Vodíkového kolégia, na čele so spolupredsedom Takešim Učijamadom, predsedom správnej rady automobilky Toyota, a Benoitom Potierom, predsedom správnej rady a generálnym riaditeľom spoločnosti Air Liquide, a ďalej za účasti Prof. Alda Belloniho, generálneho riaditeľa The Linde Group, Woong-chula Yanga, podpredsedu predstavenstva Hyundai Motor Company a Anne Stevensovej, členky predstavenstva spoločnosti Anglo American. Vodíkové kolégium v rámci uvádzania stratégie vyzvalo investorov, politických činiteľov a podniky na zapojenie sa a urýchlenie širšieho presadzovania vodíkových riešení v celom procese energetických zmien. Kolégium súčasne oznámilo, že Takešiho Učijamadu z Toyoty v rotujúcej funkcii spolupredsedu Kolégia nahradí Woong-chul Yang zo spoločnosti Hyundai Motor Company, ktorý tak bude v roku 2018 predsedať tomuto zoskupeniu spoločne s Benoitom Potierom, generálnym riaditeľom spoločnosti Air Liquide. 

Kľúčové fakty zo štúdie Hydrogen, Scaling up poradenskej spoločnosti McKinsey1:
18 % celkového dopytu po energiách
Zníženie ročných emisií CO2 o 6 Gt
Ročné tržby 2,5 bil. USD (vodík a zariadenia)
30 mil. nových pracovných miest

Čo je Vodíkové kolégium:
Vodíkové kolégium, založené pri príležitosti Svetového ekonomického fóra v Davose začiatkom roku 2017, je svojho druhu prvá celosvetová iniciatíva vedúcich predstaviteľov firiem, usilujúca sa o presadzovanie vodíkových technológií v rámci celosvetových energetických zmien. Kolégium dnes tvorí 18 popredných nadnárodných firiem: Air Liquide, Alstom, Anglo American, Audi, BMW GROUP, Daimler, ENGIE, General Motors, Honda, Hyundai Motor, Iwatani, Kawasaki, Plastic Omnium, Royal Dutch Shell, Statoil, The Linde Group, Total a Toyota – a ďalej 10 dynamických hráčov naprieč celým hodnotovým reťazcom – Ballard, Faber Industries, Faurecia, First Element Fuel (True Zero), Gore, Hydrogenics, Mitsubishi, Mitsui & Co, Plug Power a Toyota Tsusho. Uvedené zoskupenie vykazuje celkové tržby v objeme vyše 1,5 bilióna eur a celosvetovo zamestnáva viac než 2 milióny pracovníkov2. Ďalšie informácie nájdete na: www.hydrogencouncil.com

O stretnutí Vodíkového kolégia na klimatickej konferencii COP 23:
Stretnutie kolégia prebehlo na klimatickej konferencii COP 23 s cieľom zhrnúť prvý rok činnosti. Na bonnskej konferencii sa generálni riaditelia a ďalší predstavitelia firiem zúčastnili radu rokovaní za okrúhlym stolom na najrôznejších úrovniach vrátane stretnutí s politickými činiteľmi, médiami a širšou komunitou zainteresovaných strán.
Vedením Vodíkového kolégia sú poverení dvaja spolupredsedovia z rôznych odvetví. Sú volení členmi riadiaceho výboru na obdobie dvoch rokov, pričom každoročne sa jeden z dvoch mandátov spolupredsedov rotuje v záujme zaistenia kontinuity.

1 ZDROJ: Hydrogen Council (Vodíkové kolégium), IEA ETP Hydrogen and Fuel Cells CBS (Vodík a palivové články), National Energy Outlook 2016 (Perspektívy národnej energetiky 2016)
2 Firemné údaje za finančné roky 2015 a 2016.

 

 

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie