Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

Výskumné centrum Toyoty pre bezpečnosť preskúma prijatie technológií autonómnych vozidiel

24-11-2017

  • Nové štúdie majú za cieľ zistiť, ako sú inteligentné vozidlá a vyspelé bezpečnostné technológie vnímané zo strany vodičov


Výskumné centrum Toyota pre bezpečnosť (CSRC) oznámilo päť nových projektov, ktorých cieľom je lepšie pochopiť, ako vodiči využívajú a vnímajú vyspelé automobilové technológie vrátane systémov na podporu riadenia. Nové projekty v spolupráci s piatimi americkými výskumnými inštitúciami budú spustené v rámci nového päťročného výskumného programu CSRC Next, pripraveného na podporu informovanosti a bezpečného prechodu na mobilitu budúcnosti.

Novovznikajúce automobilové technológie vrátane systémov na podporu riadenia sú významným prísľubom k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti, avšak stále tu zostávajú dôležité otázky týkajúce sa správneho spôsobu interakcie s vodičmi a toho, ako vodičov naučiť tieto technológie bezpečne využívať.

Štyri z piatich výskumných projektov sa zamerajú na celospoločenské prijatie technológií a ich výstupom budú dáta podložené poznatkami o ich využívaní. Tieto dáta môžu napomôcť k ich účinnému začleneniu, podporiť bezpečnejšie jazdné návyky a ponúknuť možné protiopatrenia voči nebezpečnému spôsobu jazdy.

„Vývoj vyspelých automobilových technológií niekedy postupuje tak rýchlo, že mnohí ľudia nestíhajú plne doceniť ich schopnosti, a preto je dôležité určiť, ako vodiči tieto novovznikajúce systémy vnímajú a reálne používajú,“ uviedol Chuck Gulash, riaditeľ centra CSRC. „Veríme, že vďaka spolupráci s partnerskými inštitúciami a otvorenému zdieľaniu našich poznatkov s širšou automobilovou aj technologickou komunitou a vládnymi i nevládnymi organizáciami napomôžeme k celospoločenskému prijatiu týchto nových a sľubných technológií.“
Zmienená pätica výskumných projektov bude spustená v spolupráci s univerzitou George Mason University, neziskovou organizáciou Rockville Institute, Washingtonskou univerzitou, Inštitútom pre výskum dopravy Michiganskej univerzity (UMTRI) a Štátnou univerzitou v San Franciscu.

Dátové výstupy z jednotlivých projektov si budú uvedené inštitúcie v záujme urýchlenia výskumu vzájomne vymieňať, pričom výsledky budú zverejňované s cieľom posilniť bezpečnosť naprieč celým automobilovým odvetvím.

Projektová fáza CSRC Next, spustená v máji 2017, stavia na päťročných poznatkoch centra CSRC s finančnou dotáciou 35 miliónov USD do výskumu vyspelých bezpečnostných technológií pre automobily. CSRC Next tiež podporuje prebiehajúce výskumné programy výskumného centra Toyota Research Institute (TRI) a Toyota Connected (TC) s cieľom urýchliť vývoj prepojených a autonómnych technológií a služieb na podporu riadenia. Centrum CSRC od svojho založenia v roku 2011 spustilo okolo 60 výskumných projektov s 26 partnerskými univerzitami, z ktorých vzišlo viac než 200 publikácií a rad prezentácií na najrôznejších odborných konferenciách. Projekty CSRC zmysluplne prispeli k bezpečnosti automobilov v rámci celého odvetvia vrátane výskumu vplyvu ľudského faktora na bezpečnosť vozidiel alebo účinnosť systémov aktívnej a pasívnej bezpečnosti, resp. zberu bezpečnostných dát z reálnej prevádzky a vývoju nových nástrojov na analýzu týchto dát.

 

Tab 1 SK Centrum

 tab 2 SK centrum

 

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie