Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

Toyota plánuje predávať 5,5 miliónov elektrifikovaných vozidiel ročne

20-12-2017

Automobilka Toyota oznámila, že chce do roku 2030 predávať každoročne viac ako 5,5 milióna elektrifikovaných vozidiel a jeden milión bezemisných áut. Elektrifikované vozidlá budú okolo roku 2025 súčasťou každej modelovej rady Toyota a Lexus.

Stratégia Toyoty sa zameriava na zrýchlenie vývoja hybridov, plug-in hybridov, elektromobilov na batérie a elektromobilov poháňaných palivovými článkami. Toyota si určila cieľ znížiť celosvetový priemer emisií CO2 nových vozidiel o 90 percent oproti úrovniam roku 2010.

Pre Toyotu sú kľúčové otázky životného prostredia ako globálne otepľovanie, znečistenie ovzdušia alebo vyčerpávanie prírodných a energetických zdrojov. Práve elektrifikované vozidlá sú nástrojom napomáhajúcim riešiť súčasné ekologické problémy.

V októbri roku 2015 vyhlásila Toyota svoj strategický plán Toyota Environmental Challenge 2050, ktorého cieľom je obmedziť negatívny vplyv výroby automobilov a automobilovej dopravy na životné prostredie.

Elektrifikácia naprieč všetkými modelmi Toyota a Lexus

Okolo roku 2025 sa navyše bude každý model naprieč všetkými globálnymi radmi značiek Toyota a Lexus ponúkať buď ako čisto elektrifikovaný model, alebo aspoň v elektrifikovanej variante. Počet modelov vyvíjaných bez elektrifikovaného variantu bude nakoniec nula.

Toyota plánuje začiatkom 20. rokov celosvetovo ponúkať cez 10 modelov elektromobilov na dobíjanie. Začne v Číne, potom bude nasledovať Japonsko, India, USA a Európa. Rozšíri tiež modelový rad vodíkových áut v kategórii osobných i úžitkových vozidiel.

Hybridné elektromobily a plug-in hybridy

Rozširovanie sa týka aj ponuky hybridných elektromobilov. Toyota taktiež plánuje v 20. rokoch rozšíriť svoj modelový rad plug-in hybridov.

Kľúčovou technológiou elektrifikovaných vozidiel sú batérie, ktorých všeobecnému rozšíreniu bráni obmedzenie v podobe energetickej hustoty, hmotnosti, objemu a ceny. Toyota sa aktívne venuje vývoju batérií novej generácie typu ,solid-state' s cieľom ponúknuť na trhu túto technológiu už začiatkom 20. rokov.

Toyota tiež s firmou Panasonic začne štúdiu uskutočniteľnosti spoločného komerčného projektu prizmatických batérií pre automobilový priemysel.

Podpora recyklácie batérií

Toyota podporuje infraštruktúru na presadenie elektrifikovaných vozidiel. Sem patrí vytvorenie systému opakovaného využívania a recyklácie batérií, rovnako aj podpora ďalšieho rozvoja dobíjacích staníc pre plug-in hybridy alebo vodíkových čerpacích staníc. To všetko prostredníctvom spolupráce s vládnymi orgánmi a partnerskými spoločnosťami.

Toyota si udržiava vedúce postavenie výrobcu automobilov zohľadňujúceho dopady na životné prostredie. Dôkazom je uvedenie ikonického modelu Prius pred 20 rokmi, rovnako tak ako celosvetovo prvého plug-in hybridného modelu Prius v roku 2012. Model Prius PHV druhej generácie, uvedený v roku 2017, sa pýši ešte dlhším dojazdom v režime čistého elektromobilu.

V roku 2014 Toyota predstavila svoj sedan Mirai, celosvetovo prvý sériovo vyrábaný automobil poháňaný palivovými článkami, ktorý sa u zákazníkov v Japonsku, USA a Európe stretáva s priaznivou odozvou. Vďaka uvedeným aktivitám sa celosvetové predaje elektrifikovaných vozidiel od Toyoty zatiaľ vyšplhali na viac ako 11 miliónov automobilov.

 

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie