Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

Toyota spúšťa projekt taxi dispečingu s využitím umelej inteligencie

12-03-2018

Spoločnosti Toyota Motor Corporation (Toyota) a JapanTaxi Co., Ltd. (JapanTaxi) v spolupráci so spoločnosťami KDDI Corporation (KDDI) a Accenture vyvinuli podporný systém taxi dispečingu, ktorý predpovedá dopyt po taxislužbách. Kombinuje dáta zo záznamov taxislužieb s demografickými predpoveďami na základe veľkých dát s údajmi o polohe zo smartfónov a ďalšími informáciami o udalostiach. Firmy začali skúšobnú prevádzku systému v rámci metropolitnej oblasti Tokia.

Systém využívajúci umelú inteligenciu (AI) predpovedá počet obsadených vozidiel taxislužby v Tokiu na základe parametrov získavaných každých 30 minút z 500m siete. Prevádzkovatelia systému zbierajú záznamy taxislužieb, demografické predpovede a ďalšie informácie ovplyvňujúce dopyt, ako je napríklad počasie, dostupnosť služieb verejnej dopravy alebo organizovanie veľkých podujatí pre verejnosť, a využívajú modely učenie systému umelej inteligencie na predpovedanie úrovne dopytu. Tento systém počas testovacej prevádzky v Tokiu vykazoval vysokú mieru presnosti: 94,1 %.

Od februára 2018 prevádzkujú tento systém s vybranými vozidlami taxislužby Nihon Kotsu vybavenými tabletmi, na ktorých je systém nainštalovaný. Mapa zobrazovaná na displeji tabletu ukazuje nielen predpovedaný počet obsadených taxíkov, ale aj aktuálny počet neobsadených vozidiel v okolí, čo vodičom umožňuje prejsť na iné miesto s cieľom čo najlepšie vyvážiť ponuku a dopyt. Vo výsledku tak môže oblasti s vyššou dopytom a nedostatočnou ponukou obsluhovať vyšší počet vozidiel, čím sa skracuje doba čakania zákazníkov, zatiaľ čo miera obsadenosti taxíkov sa vďaka optimálnemu vybavovaniu požiadaviek cestujúcich zvyšuje. Vodiči okrem toho môžu pomocou tabletu získavať doplnkové informácie v trasách s pravdepodobným výskytom zákazníkov, a to na základe poznatkov skúsených vodičov.

Taxikári využívajúci uvedený systém v poloprevádzkovom režime zaznamenali vo februári 2018 priemerný medzimesačný nárast tržieb o 20,4 %, teda výrazne viac, než bol celkový priemerný nárast za uvedené obdobie (9,4 %). Do skúšobnej prevádzky systému sa ešte počas tohto roka zapoja desiatky ďalších taxíkov.

Účastníci projektu majú v pláne skúmať súvislosti medzi charakterom jázd podľa záznamových a vysielacích zariadení Toyota TransLog (ktorých inštalácia do taxíkov sa bude priebežne rozširovať) a dopytom po taxislužbách.

Úlohy jednotlivých spoločností

Toyota

  • Spracováva a analyzuje zhromažďované dáta na platforme služieb mobility (MSPF) a poskytuje spoločnosti JapanTaxi dáta pre predikciu dopytu po službách taxi.
  • Zhromažďuje dáta s dopadom na dopyt po taxislužbách, ako sú napríklad počasie, dostupnosť služieb verejnej dopravy alebo organizovanie veľkých podujatí pre verejnosť.

JapanTaxi

  • Vyvíja aplikáciu umožňujúcu predpovedať dopyt po taxislužbách a poskytovať tieto informácie vodičom taxi.
  • Zhromažďuje a sprostredkováva dáta zo záznamov taxislužieb, informácie o polohe neobsadených vozov taxi a trasách s pravdepodobným výskytom zákazníkov taxi dopravcov.

KDDI

  • Vyvíja technológiu demografických predpovedí zohľadňujúcu toky ľudí (osôb v pohybe i v pokoji) s vyžitím údajov o polohe, ktoré KDDI získava zo smartfónov, a takto získané predpovede poskytuje ostatným.

Accenture

  • Spoločne s ostatnými troma firmami zapojenými do projektu definuje požiadavky a vyvíja analytický algoritmus na báze umelej inteligencie, tvoriaci kľúčovú súčasť technológie predpovedania dopytu po taxislužbách.

Fotografie

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie