Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

Do celosvetovej vodíkovej koalície sa zapájajú ďalšie nadnárodné firmy

15-03-2018

Vodíkové kolégium uvítalo 11 nových členov z Ázie, Severnej Ameriky a Európy. Do kolégia sa zapojili popredné medzinárodné spoločnosti pôsobiace v ropnom a plynárenskom priemysle, energetike, vedeckom výskume, technológiách a automobilovom priemysle. Tieto firmy podporujú vodíkovej inovácie v rámci prebiehajúcich energetických zmien. Len rok od založenia kolégia sa počet jeho členov bezmála zdvojnásobil.

Ďalšími členmi riadiaceho výboru sa stali spoločnosti 3M, Bosch, China Energy, Great Wall Motor, JXTG Nippon Oil & Energy Corporation a Weichai, zatiaľ čo v úlohe podporných spoločností sa zapojili firmy Hexagon Composites, Marubeni, McPhy, Nel Hydrogen a Royal Vopak. Vodíkové kolégium je prvou iniciatívou svojho druhu vedenou zástupcami najvyššieho vedenia firiem. Od svojho založenia začiatkom roku 2017 zdvojnásobilo svoju veľkosť, a teraz už pokrýva všetky kľúčové trhy. Členovia kolégia okrem existujúcich individuálnych projektov tento rok spoja sily na podporu zmien a urýchlenie tempa v celosvetovom meradle.

„Ide o firemné vodcovstvo v najväčšom meradle – nadnárodné firmy držia svoje slovo a hľadajú lepšie riešenia pre naplnenie cieľov Parížskej dohody o ochrane klímy,. Vodík sa tak stáva neoddeliteľnou súčasťou našich stratégií,“ uviedol Dr. Woong-chul Yang, spolupredseda Vodíkového kolégia a podpredseda predstavenstva Hyundai Motor Company.

Vďaka narastajúcemu záujmu politikov a investorov z celého sveta by sme v najbližších piatich až desiatich rokoch mohli byť svedkami výrazného posunu v nasadzovaní vodíkových technológií; scenáre ukazujú, že vodíkové technológie by mohli uspokojiť 18 % celosvetového dopytu po energiách, čo znamená úsporu šiestich gigaton emisií CO2, vytvorenie trhu s ročnými tržbami v objeme 2,5 bilióna dolárov a vznik 30 miliónov pracovných miest do polovice tohto storočia.

Benoît Potier, spolupredseda Vodíkového kolégia a predseda predstavenstva a CEO spoločnosti Air Liquide hovorí: „Teší ma, že sa stále viac popredných svetových spoločností zasadzuje o vývoj vodíkových technológií, ktoré vníma ako kľúčové riešenie na poli energetických zmien. Vodíkové kolégium od svojho založenia pred rokom zaznamenalo veľký rozmach. Aktívna účasť kolégia na medzinárodných podujatiach najvyššej úrovne, ako je napr. Svetové ekonomické fórum, Klimatický týždeň v New Yorku, konferencie One Planet Summit alebo Cop23, viedla k zásadnému posunu v zapojení politikov a predstaviteľov vlád. Našou prioritou na rok 2018 bude pokračovať v tomto rýchlom tempe spolupráce s globálnymi partnermi a medzinárodnými organizáciami, aby sa vodík stal každodennou realitou.“

Čo je Vodíkové kolégium:
Vodíkové kolégium (Hydrogen Council), založené pri príležitosti Svetového ekonomického fóra v Davose začiatkom roka 2017, je prvou celosvetovou iniciatívou vedúcich predstaviteľov firiem svojho druhu. Usiluje sa o presadzovanie vodíkových technológií v rámci celosvetových energetických zmien. V súčasnosti je členom kolégia 24 popredných nadnárodných firiem - 3M, Air Liquide, Alstom, Anglo American, Audi, BMW GROUP, China Energy, Daimler, ENGIE, General Motors, Great Wall Motor, Honda, Hyundai Motor, Iwatani, JXTG Nippon Oil & Energy Corporation, Kawasaki, Plastic Omnium, Royal Dutch Shell, Statoil, The Bosch Group, The Linde Group, Total, Toyota a Weichai a ďalej 15 dynamických hráčov naprieč celým hodnotovým reťazcom – Ballard, Faber Industries, Faurecia, First Element Fuel (True Zero), Gore, Hexagon Composites, Hydrogenics, Marubeni, McPhy, Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co, Nel Hydrogen, Plug Power, Toyota Tsusho a Royal Vopak. Celá koalícia vykazuje ročné tržby vyše 1,6 bilióna eur a celosvetovo zamestnáva bezmála 2,5 milióna pracovníkov.

Vodíkové kolégium doposiaľ publikovalo dve štúdie: How hydrogen empowers the energy transition (Úloha vodíka v podpore energetických zmien, január 2017), skúmajúcu úlohu vodíka v procese energetických zmien, vrátane informácií o potenciáli, výsledkov dosiahnutých v poslednej dobe a otázok spojených so zavádzaním; a ďalej Hydrogen, scaling up (Vodík v novom meradle, november 2017), predstavujúcu prvú ucelenú víziu dlhodobého potenciálu vodíka a strategický plán nasadenia.

Ďalšie informácie: http://www.hydrogencouncil.com/

O nových členoch:

3M je globálna výskumná spoločnosť, preslávená svojou neustálou túžbou po vynaliezaní. Jej integrovaný tím vedcov a výskumníkov usiluje prostredníctvom 46 technologických platforiem v spolupráci so zákazníkmi o vytváranie nových prelomových riešení. Vynálezy spoločnosti už zlepšili každodenný život stovkám miliónov ľudí po celom svete.

The Bosch Group je popredným celosvetovým poskytovateľom technológií a služieb. Divízia Mobility Solutions (Riešenia mobility) tejto skupiny pracuje s víziou mobility úplne bez nehôd, emisií a stresu, kedy spája odborné skúsenosti zoskupenia firiem v oblastiach automatizácie, elektrifikácie a konektivity. Palivové články sú technológiou umožňujúcou ďalšie znižovanie emisií CO2, najmä pri ťažkých úžitkových vozidlách.

China Energy aktívne skúma kompletný hodnotový reťazec výroby, distribúcie a využitie vodíka, investuje do infraštruktúry a kľúčových programov výskumu a vývoja zameraných napr. na výrobu, ukladanie a prepravu vodíka, vodíkové čerpacie stanice, palivové články atď. Spoločnosť sa tiež zapája do návrhu strategických plánov rozvoja vodíkovej energetiky v Číne.

Great Wall Motor Company Limited je najväčším čínskym výrobcom vozidiel SUV a pick-upov s viac ako miliónom predaných vozidiel za rok 2017 (predávaných pod značkami Great Wall, Haval a Wey). Výskum a vývoj spoločnosti Great Wall Motor sa zameriava na elektrický pohon, vrátane vodíkových palivových článkov. Great Wall Motor vyvíja budúce vysokovýkonné elektromobily a vozidlá SUV poháňané palivovými článkami, schopné ponúknuť cenovo konkurencieschopné prevedenie, veľmi nízku hmotnosť, vysokú energetickú účinnosť a nízke uhlíkové emisie. Spoločnosť Great Wall Motor disponuje tímom vysokokvalifikovaných pracovníkov výskumu a vývoja a modernými centrami pre výskum a vývoj vodíkových technológií v čínskom meste Baoding (provincia Hebei); zasadzuje sa o nasadenie cenovo konkurencieschopných technológií do oblasti výroby vodíka, tankovania vodíkového paliva a elektrického pohonu na báze palivových článkov v Číne aj zvyšku sveta.

Spoločnosť Weichai, založená roku 1946, je dnes jednou z najsilnejších čínskych výrobných skupín s najkomplexnejším programom výroby automobilov a vybavenia. Spadá pod ňu šesť celosvetových obchodných divízií v oblasti automobilového priemyslu, stavebníctva, strojárstva, pohonov, inteligentný logistiky, luxusných jácht, finančníctva a popredajných služieb. Weichai sa zaoberá vývojom nových energetických odvetví a na tieto účely založila novú spoločnosť pre energetický výskum a technológie.

JXTG Nippon Oil & Energy Corporation ako spoločnosť zameraná na technológie premeny energie; zavádza iniciatívy na premenu primárnych zdrojov energie (ako sú surová ropa, zemný plyn, slnečná a veterná energia) na optimálnu energiu pre dodávky spotrebiteľom, či už vo forme ropných produktov, LPG, svietiplynu, elektriny alebo vodíka. JXTG v úlohe dodávateľa energií uvádza do prevádzky vodíkové čerpacie stanice pre vozidlá poháňané palivovými článkami a aktívne usiluje o využitie známych technológií a skúseností na širšie presadzovanie týchto vozidiel. Prvú vodíkovú čerpaciu stanicu pre verejnosť firma otvorila v decembri 2014 a koncom februára 2018 počet týchto staníc dosiahol štyridsiatku.

Spoločnosti v úlohe podporných členov

Hexagon Composites ponúka bezpečné a pokrokové riešenia pre čistejšiu energetickú budúcnosť. Technológiu tlakových nádob z kompozitných materiálov upravuje pre širokú škálu aplikácií v oblasti mobility a ukladania paliva. Energetické zmeny na ceste k spoločnosti s nižšou uhlíkovou stopou otvárajú stále nové a zaujímavé príležitosti na rast.

Marubeni je významné integrované konzorcium obchodných a investičných firiem, zaoberajúce sa mnohými produktmi a službami pre svetové trhy, najmä v oblasti energetiky.

McPhy ako popredný dodávateľ vybavenia pre výrobu, ukladanie a distribúciu vodíka prispieva k implementácii čistého vodíka po celom svete. McPhy v úlohe návrhára, výrobcu a integrátora vybavenia pre vodíkové palivo už od roku 2008 poskytuje riešenia na kľúč, upravené podľa požiadaviek svojich zákazníkov: ukladanie a zhodnocovanie prebytkov obnoviteľných energií, tankovanie vozidiel na palivové články, dodávky surovín pre priemyslové pracoviská.

Nel Hydrogen je globálnou spoločnosťou so špecializáciou na vodíkové palivo, poskytujúcou optimálne riešenia pre výrobu, skladovanie a distribúciu vodíka z obnoviteľných zdrojov energie. Poskytuje špičkové vodíkové technológie priemyselným odvetviam, energetickým aj plynárenským spoločnostiam. Spoločnosť Nel sa od svojho založenia v roku 1927 chváli úspechmi v oblasti vývoja a neustáleho zdokonaľovania zariadení na vodík. Jej vodíkové riešenia zahŕňajú celý hodnotový reťazec, od technológie výroby vodíka cez budovanie vodíkových čerpacích staníc až po poskytovanie elektromobilov poháňaných palivovými článkami s rovnako rýchlym tankovaním a dlhým dojazdom ako automobily s tradičnými typmi pohonu.

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie