Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

Toyota nainštalovala do fabriky Honsha generátor energie na báze palivových článkov

19-09-2019

Spoločnosť Toyota Motor Corporation informovala o úspešnom vyvinutí stacionárneho generátora energie na báze palivových článkov (FC generátor energie), využívajúceho systém palivových článkov (FC) elektromobilu Toyota Mirai, poháňaného vodíkovými palivovými článkami (elektromobily s palivovými článkami). FC generátor energie bol nainštalovaný v priestoroch závodu Honsha v Toyota City a začali sa overovacie skúšky.

FC generátor energie využíva kľúčové komponenty systému, ktorý nájdeme na palube Toyoty Mirai, teda súbor palivových článkov (tzv. FC stack), jednotku riadenia energie (PCU) a sekundárnu batériu, vždy v dvoch prevedeniach. Komponenty zo systému palivových článkov modelu Mirai nasadzuje Toyota s cieľom ponúknuť vysoko výkonný generátor energie za rozumnú cenu. Vývoj generátora energie prebiehal v spolupráci Toyoty a spoločnosti Toyota Energy Solutions, Inc.

V rámci overovacích testov sa bude elektrina vyrobená FC generátorom energie využívať v závode Honsha. Samotný generátor energie má byť v prevádzke 24 hodín denne pri menovitom výkone 100 kW. Technici plánujú overovať a vyhodnocovať energetickú účinnosť (množstvo elektriny vyrobenej na jednotku vodíka), stabilitu výkonu na výstupe, odolnosť a náročnosť údržby generátora.

Na základe výsledkov overovacích testov potom bude Toyota používať FC generátory energie v ďalších svojich závodoch. Generátory energie bude poháňať vodík získavaný počas výroby komponentov systému FC aj vo fázach vyhodnocovania a testovania, Toyota chce týmto spôsobom vyvinúť a implementovať technológie ponúkajúce efektívne využitie vodíka.

V roku 2015 oznámila Toyota strategický plán Toyota Environmental Challenge 2050, ktorého ciele zahŕňajú aj výrobný závod s nulovými emisiami CO2. V rámci napĺňania tohto cieľa bude Toyota aj naďalej usilovať o znižovanie množstva emisií CO2, ktoré produkuje v rámci svojich výrobných procesov.

V snahe o širšie využitie systému palivových článkov, ktorý Toyota vyvinula pre elektromobily s palivovými článkami, chce automobilka zvážiť praktické možnosti využívania FC generátora energie. To zahŕňa výskum, vývoj a prerokovanie možných obchodných modelov zameraných na podporu záujmu o tento generátor energie v komerčnej sfére, napr. cestou zvyšovania energetickej účinnosti a odolnosti s cieľom generátor ďalej zmenšovať a zlacňovať.

Základná špecifikácia FC generátora energie

• Šírka × Dĺžka × Výška
   2,3 × 4,5 × 2,5 m

• Hlavné systémy FC prevzaté z modelu Mirai
  Súbor palivových článkov (FC stack), jednotka riadenia energie (PCU), sekundárna batéria, vzduchový kompresor

• Menovitý výkon
  100 kW

• Účinnosť výroby energie (na výstupe)
  Cieľová hodnota najmenej 50 %

• Menovité napätie/počet fáz/kmitočet
  AC 210 V/3F, tri vodiče/50/60 Hz

• Typ palivového článku
  Tuhý polymérový elektrolyt

• Čistota vodíka
  Čistý vodík (99,97 %)

• Čas nábehu
  40 sekúnd (na dosiahnutie menovitého výkonu)

 

Fotografie

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie