Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

Od 11. mája Toyota obnovuje prevádzku v ďalších dvoch výrobných závodoch v Európe

11-05-2020

 • Po obnovení prevádzky závodov francúzskej divízie Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) a poľskej Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) je spoločnosť Toyota pripravená od budúceho týždňa postupne obnoviť výrobu v ďalších dvoch závodoch
 • Zariadenie tureckej divízie Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT) a závod britskej divízie Toyota Motor Manufacturing v meste Deeside (TMUK Deeside) začnú opäť pracovať od 11. mája, spočiatku so zníženým objemom
 • V oboch závodoch sa zaviedol rozsiahly súbor preventívnych opatrení podľa protokolov o ochrane zdravia a bezpečnosti; súčasťou budú aj dni venované zasväcovaniu zamestnancov do nových pracovných podmienok

Spoločnosť Toyota Motor Europe (TME) bude od 11. mája postupne obnovovať prevádzku v ďalších dvoch svojich výrobných zariadeniach. Nedávno tak urobila v závodoch vo Francúzsku a Poľsku.

Závod na výrobu vozidiel spoločnosti TMMT v tureckom meste Sakarya prvý raz od prerušenia výroby privíta svojich zamestnancov 11. mája a využije tento deň na úvod do nových protokolov, ktoré sa zaviedli na zaistenie ich bezpečnosti a porozumenia novému pracovnému prostrediu. Následne, 12. mája, sa spustí samotná výroba v obmedzenom objeme. V ďalších dňoch a týždňoch sa bude postupne zvyšovať v závislosti od vývoja podmienok na trhu. Závod TMMT vyrába modely Toyota C-HR a Corolla Sedan.

Keďže závod spoločnosti Toyota vo Walese vyrába zážihové a hybridné motory pre vozidlá tureckého závodu TMMT, výrobu obnoví na budúci týždeň aj zariadenie britskej divízie Toyota Motor Manufacturing UK v meste Deeside. Postupovať bude rovnako postupne; prvé dva dni budú venované úvodu a oboznamovaniu sa s novými bezpečnostnými protokolmi, pravidlami dodržiavania bezpečného odstupu od ostatných a novozavedenými hygienickými opatreniami a od 13. mája sa začne postupne obnovovať samotná výroba.

Rozhodnutie o obnovení prevádzky

Pri rozhodovaní o obnovení výroby v uvedených dvoch zariadeniach bolo potrebné zohľadniť rôzne skutočnosti. Najdôležitejšou však bola potreba zaistiť bezpečnosť pracoviska prostredníctvom dôkladných odporúčaní týkajúcich sa hygieny a dodržiavania bezpečného odstupu od ostatných.

Ďalším faktorom, ktorý sa bral do úvahy, bol začiatok uvoľňovania karanténnych opatrení, ktoré ohlásili vlády alebo miestne samosprávy viacerých európskych krajín. Vďaka nim bude možné v niektorých krajinách opäť otvoriť aj autopredajne a predvádzacie miestnosti a obnoviť predaj nových automobilov – avšak postupne. Zabezpečená je aj pripravenosť dodávateľského reťazca.

Výroba v závode TMUK Deeside bola prerušená od 18. marca a v závode TMMT od 21. marca v dôsledku rýchleho šírenia nového typu koronavírusu v mnohých európskych krajinách a s tým súvisiacimi „karanténnymi“ opatreniami, ktoré prijali mnohé štátne a regionálne úrady, a tiež vzhľadom na neistý krátkodobý výhľad predaja a komplikácie v logistike a dodávateľských reťazcoch.

Výroba v ďalších európskych výrobných zariadeniach spoločnosti Toyota, konkrétne v závode britskej divízie TMUK v Burnastone (modely hatchback Corolla a Touring Sport), českej automobilky Toyota Peugeot Citroen Automobiles (model Toyota AYGO) a ruskej spoločnosti Toyota Motor Russia St. Petersburg (modely Camry a RAV4), zostáva momentálne pozastavená vzhľadom na dopyt a skladové zásoby vozidiel alebo karanténne opatrenia príslušných vládnych úradov. Prebiehajú však prípravy a plánovanie, aby boli aj tieto zariadenia pripravené na opätovnú obnovu prevádzky, ku ktorej by mohlo dôjsť v nadchádzajúcich týždňoch.

Prioritou je bezpečnosť

Výroba v zariadeniach TMMT a TMUK-D sa má obnovovať postupne, v obmedzenom objeme, vďaka čomu bude možné prednostne zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov a ďalších partnerov. Ako predloha plánu reštartu poslúžili skúsenosti získané nedávno pri úspešnom obnovení výrobných činností v závodoch spoločnosti TME vo Francúzsku a Poľsku, pričom boli prispôsobené odporúčaniam miestnych úradov a špecifikám každého pracoviska.

V súlade s odporúčaniami a nariadeniami úradov sa zaviedli dôkladné hygienické opatrenia, ktoré následne schválilo a potvrdilo vedenie firmy a orgány zastupujúce zamestnancov. Opatrenia sa budú podľa potreby priebežne kontrolovať, revidovať a vylepšovať. Informovaniu zamestnancov o prísnych hygienických protokoloch sa bude venovať dostatočný čas, aby mali možnosť vybudovať si dôveru v prácu v nových pracovných podmienkach.

Protokoly o ochrane zdravia a bezpečnosti obsahujú (zoznam nie je úplný):

 • Dodržiavanie odporúčanej vzdialenosti od ostatých tam, kde je to možné, prostredníctvom sledovania a rešpektovania značiek na zemi a značenia jednosmernej premávky, a implementácia ďalších opatrení v iných prípadoch
 • Častá a dôkladná dezinfekcia a/alebo umývanie rúk
 • Povinné nosenie ochranných masiek (rozdávajú sa na mieste)
 • Zvýšená frekvencia čistenia spoločných zariadení
 • Dôkladná príprava závodu na „nový normál“ a podrobné simulácie nových opatrení
 • Prispôsobenie pracovného harmonogramu tak, aby sa zabránilo zhlukovaniu väčšieho množstva osôb a obmedzilo sa križovanie ich pohybu
 • Žiadne alebo obmedzené stravovanie v reštaurácii, výhradné používanie príboru na jedno použitie
 • Porovnávanie s miestnym automobilovým priemyslom

Príspevky v rámci spoločenskej pomoci

V období prerušenej výroby prebiehali vo všetkých výrobných závodoch spoločnosti Toyota projektové práce vykonávané priamo v mieste prevádzky, ako sú údržbárske činnosti, modernizácia vybavenia či prípravy na budúce projekty.
Závody tiež aktívne prispievali k podpore zdravotníckych služieb v oblasti, kde pôsobia.

 • Spoločnosť TMMT spoločensky prispela využitím svojich odborných znalostí a výrobných zručností. Nielenže darovala 30-tisíc masiek a 7 500 ochranných rúšok na tvár miestnym nemocniciam v Sakaryi a Istanbule, ale jej zamestnanci interne vyrobili aj 13 lekárskych testovacích kabín a darovali ich nemocniciam. Kabíny umožňujú lekárskemu personálu testovať ľudí na prítomnosť nového koronavírusu bez toho, aby s nimi prišli do kontaktu. Bol tiež poskytnutý dar na zakúpenie štyroch prístrojov na pľúcnu ventiláciu pre jednu z nemocníc v Sakaryi.

 • Naše závody vo Veľkej Británii podporujú množstvo miestnych a celoštátnych iniciatív. V prípade zdravotníckeho NHS trustu sa divízia TMUK podieľala prijímaní, testovaní, oprave a modernizácii zdravotníckeho vybavenia. Nemocniciam a zariadeniam sociálnych služieb v Anglicku a Walese poskytla ochranné štíty vytlačené na 3D tlačiarni a rovnako na 3D tlačiarni vytvorila aj adaptér na pľúcny ventilátor. Na celoštátnej úrovni TMUK v spolupráci s iniciatívou Made Here Now podporuje tvorbu respiračných polomasiek pre zdravotníkov. Početné dary putovali aj miestnym charitatívnym organizáciám, ktoré sa venujú rôznym oblastiam od potravinových bánk až po duševné zdravie.
  Konkrétne závod TMUK v meste Deeside poskytol mestskej Rade a domovom sociálnych služieb osobné ochranné pomôcky a prostriedky na dezinfekciu rúk a miestnej nemocnici dodal nástenky na rozpis služieb. Ponúkol tiež logistickú pomoc miestnym supermarketom a poskytol dar potravinovým bankám v regióne na podporu tých, ktorí sú odkázaní na pomoc.

 

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie