Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

Spoločnosť Toyota obnovuje v dňoch 25. a 26. mája výrobu vo svojich posledných dvoch európskych závodoch

25-05-2020

 • Závody Toyota Motor Manufacturing UK Burnaston (TMUK Burnaston) a Toyota Peugeot Citroën Automobile v českom Kolíne (TPCA) začnú fungovať v týždni od 25. mája.
 • Po predchádzajúcom opätovnom spustení v závodoch Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP), Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT), Toyota Motor Manufacturing UK Deeside (TMUK Deeside) a Toyota Motor Russia St. Petersburg (TMR SP) sa budúci týždeň postupne obnoví výroba aj v týchto dvoch zostávajúcich výrobných európskych závodoch Toyota.
 • Využitím skúseností a osvedčených postupov, ktoré sa zdieľajú medzi závodmi spoločnosti Toyota, sa so zníženým objemom obnoví výroba v závodoch TMUK Burnaston a TPCA. Postupovať sa bude podľa rovnako prísnych noriem v oblasti zdravia a bezpečnosti, aby sa zabezpečil návrat pracovníkov za čo najbezpečnejších podmienok.

Spoločnosť Toyota Motor Europe (TME) obnoví v týždni od 25. mája výrobu vo svojich dvoch zostávajúcich výrobných závodoch, a to v Českej republike a vo Veľkej Británii. Nadviaže na opätovné spustenie ďalších závodov na výrobu automobilov a komponentov vo Francúzsku (Yaris), v Poľsku (motory a prevodovky), v Turecku (C-HR a Corolla Sedan), vo Veľkej Británii (závod na výrobu motorov Deeside) a v Rusku (Camry a RAV4), v ktorých sa výroba opäť spustila začiatkom mája a apríla.

Po opätovnom spustení závodu TMUK v Deeside 13. mája sa 26. mája obnoví činnosť aj v závode v Burnastone. Vyrába sa tu Corolla Hatchback a Touring Sports, pričom výroba bola pozastavená 18. marca. Závod TMUK Burnaston zorganizuje dva úvodné dni, počas ktorých sa zamestnanci oboznámia s novým pracovným prostredím a opatreniami, ktoré boli prijaté z dôvodu požiadaviek na dodržiavanie sociálneho odstupu, obmedzenia spoločných kontaktných bodov a zvýšenia hygienických opatrení.

TPCA, spoločný podnik spoločností Toyota a PSA, je domovom výroby modelu Toyota AYGO. Český závod, ktorý zastavil výrobu 19. marca po vypuknutí epidémie COVID-19, plánuje 25. mája obnoviť svoju výrobnú činnosť. Po prvom, úvodnom dni určenom na vyškolenie zamestnancov ohľadne správnych postupov práce, sa podľa plánu začne v TPCA pracovať od začiatku v obidvoch zmenách so zníženým objemom a závod postupne zvýši počet vyrobených kusov na úroveň pred pozastavením, aby sa uspokojil dopyt zákazníkov.

Pripravené na opätovné spustenie

Počas štúdie uskutočniteľnosti sa pred rozhodnutím o obnovení činnosti v závodoch TPCA a TMUK Burnaston posúdilo a starostlivo vyhodnotilo niekoľko faktorov. Kľúčovou podmienkou od samého začiatku bolo zaistenie bezpečnosti našich zamestnancov, dodávateľov a návštevníkov. Zaviedla sa široká škála zdravotných a bezpečnostných opatrení kvôli zaisteniu požadovaných úrovní hygieny a sociálneho odstupu a uistenie zamestnancov pri návrate do práce.

Národné aj regionálne vlády v celej Európe postupne podnikajú opatrné kroky na čiastočné zmiernenie niektorých prísnych opatrení týkajúcich sa obmedzení, ktoré boli zavedené v snahe zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19. V niektorých európskych krajinách mohli vďaka týmto okolnostiam maloobchodní predajcovia automobilov znovu otvoriť svoje prevádzky, takže môžeme postupne reagovať na dopyt zákazníkov a vývoj na trhu. Pred možným opätovným spustením sa musela zabezpečiť aj pripravenosť dodávateľov a logistika.

Bezpečnosť na prvom mieste

Naším hlavným záujmom je zdravie a bezpečnosť všetkých našich zamestnancov, ktorí sa znova vracajú na výrobné linky. Počas zmeny budú mať k dispozícii dodatočný čas, aby sa mohli oboznámiť a získať dôveru v rozsiahly a podrobný rozsah zdravotných a bezpečnostných opatrení, ktoré boli prijaté podľa odporúčaní a usmernení národných vlád a orgánov.

V súlade so zdieľaním osvedčených postupov Toyota „Yokoten“ jednotlivé európske závody navzájom zdieľajú bezpečnostné a zdravotné protokoly. Tieto predstavujú východiskový bod a následne sa vyladili podľa potrieb v závodoch TPCA a TMUK Burnaston. Po potvrdení manažmentu a zástupcov zamestnancov v odborových, zdravotných a bezpečnostných výboroch sa budú tieto hygienické opatrenia naďalej podľa potreby revidovať a zlepšovať.

Neúplný zoznam opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti:

 • Označenie na podlahe s vizuálnymi značkami sociálneho odstupu.
 • Nie sú povolené žiadne fyzické pozdravy, obmedzujú sa osobné stretnutia a uprednostňujú sa telefonické hovory.
 • Jasné pokyny na dezinfekciu rúk (časté umývanie, zákaz dotýkania sa tváre).
 • Povinné masky na tvár, prispôsobené typu práce.
 • Medzi organizačné opatrenia na pracovisku patrí zatvorenie spŕch, vytvorenie dodatočného priestoru mimo fajčiarskeho priestoru atď.
 • Obmedzený počet stoličiek v zasadacích miestnostiach, povinnosť ponechať otvorené dvere a čistenie po mítingoch.
 • Obmedzená ponuka stravovania v reštaurácii.
 • Intenzívna dezinfekcia a čistenie spoločných priestorov.

Sociálne prispenie

Rovnako ako ostatné závody Toyota v Európe, aj v závodoch TPCA a TMUK spoločnosť venovala zdroje a čas ako svoj príspevok spoločnosti prostredníctvom darov a výroby zdravotníckych pomôcok pre miestne nemocnice alebo strediská starostlivosti v blízkom okolí.

 • Naše závody vo Veľkej Británii podporujú množstvo miestnych a národných iniciatív.
  Britskí členovia Toyota Motor Manufacturing naďalej počas tohto zložitého obdobia podporujú Národnú zdravotnú službu (NHS) a ďalšie podporné organizácie v rámci dobrovoľníckej práce.
  Od začiatku krízy poskytovali veľké množstvá osobných ochranných prostriedkov (OOP) vrátane rukavíc, ochranných plášťov, okuliarov, topánok a poťahov sedadiel viacerým nemocniciam NHS a zásahovým jednotkám, hospicom a okresným radám.
  V nemocniciach NHS sa spoločnosť TMUK zapojila do prijímania, testovania, opráv a renovácie zdravotníckych zariadení. Nemocnice a opatrovateľské ústavy v Anglicku a vo Walese získali štíty vyrábané metódou 3D tlače a rovnako aj adaptéry pre ventilátor z 3D tlačiarne. Na národnej úrovni v spolupráci so spoločnosťou Made Here Now spoločnosť TMUK podporuje výrobu ochranného krytu respirátora pre zamestnancov NHS.
  Okrem toho prebieha spolupráca aj s radou v okrese South Derbyshire District pri poskytovaní logistickej podpory. Náš tím pre audit kvality sa zapája do štúdie s cieľom preskúmať možné použitie materiálu airbagov pri výrobe chirurgických plášťov.
  A nakoniec, miestnym charitatívnym organizáciám, ktoré sa pracujú s potravinovými bankami a venujú sa ochrane duševného zdravia, sme poskytli množstvo darov a zapožičali špecifické vozidlá.

 • Na začiatku šírenia choroby počas vysokých požiadaviek spoločnosť TPCA darovala a financovala nákup osobných ochranných prostriedkov, napríklad 35 kusov ochranných okuliarov pre hasičský zbor mesta Kolín, ako aj vyše 2 500 masiek na tvár pre seniorov a miestnu nemocnicu. Spoločnosť TPCA okrem toho poskytla mestu ako výpomoc 30 respirátorov a 5,5 litra dezinfekčných tekutín. Napokon, keďže mestskí hasiči v Kolíne slúžia ako centrálny uzol distribúcie dezinfekčných prostriedkov v regióne, spoločnosť TPCA im zapožičala vysokozdvižný vozík, aby sa uľahčili konkrétne logistické činnosti.

 

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie