Toyota Motor Europe na dobré cestě dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2040

Toyota Motor Europe na dobré cestě dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2040

Toyota Motor Europe (TME) na výroční prezentaci Kenshiki za účasti globálních a evropských manažerů společnosti představila poslední novinky včetně nastínění vize, technologické strategie a nejnovějších produktů i služeb. Kenshiki v japonštině znamená pochopení (také náhled, pohled), přičemž letošní akce pořádaná pro více než 250 médií byla zaměřena na uhlíkovou neutralitu a probíhající proměnu společnosti Toyota v poskytovatele mobility v nejširším slova smyslu.

Úplná uhlíková neutralita do roku 2040

Toyota Motor Europe potvrdila své zasazení nejpozději do roku 2040 dosáhnout v Evropě úplné uhlíkové neutrality.

Závazek navazuje na loňský cíl do roku 2035 dosáhnout 100% snížení emisí CO2 v rámci všech nových vozidel prodaných v EU, Velké Británii a zemích EFTA. Další směřování TME shrnul Matt Harrison, prezident a generální ředitel Toyota Motor Europe:

„Pozornost zaměřujeme zhruba na dvě klíčové oblasti: první je uhlíková neutralita a jak jí chceme dosáhnout v oblastech našeho podnikání; druhou je budoucnost mobility společně s naší proměnou z výrobce a prodejce v poskytovatele služeb mobility.“

Marvin Cooke, výkonný viceprezident pro výrobu Toyota Motor Europe, detailněji načrtl cíl společnosti do roku 2030 dosáhnout uhlíkové neutrality ve všech evropských výrobních závodech TME. Strategie společnosti v této oblasti je různorodá a zahrnuje minimalizaci spotřeby energie tam, kde je to ještě možné, přechod k zelené energii a zavádění nejrůznějších inovací ‚kaizen‘ ke snížení nebo úplnému odbourání emisí CO2. „V naší výrobě motorů v britském Deeside jsme instalovali fotovoltaické panely o rozloze odpovídající 10 fotbalovým hřištím, recyklujeme zde přes 90 % odpadu za účelem výroby zelené energie a předpokládáme, že uhlíkové neutrality zde dosáhneme již v roce 2025. V období do roku 2040 budou mnohem náročnější ty aktivity, které jsou mimo přímou kontrolu TME, jako např. dodavatelský řetězec a logistika. Cílů zde musíme dosáhnout v úzké spolupráci s našimi partnery a dodavateli.“

Strategie více technologií

Dr Gill Pratt, vedoucí vědeckého týmu Toyota Motor Corporation a generální ředitel výzkumného centra Toyota Research Institute, se podělil o několik poznatků z praktického uplatňování vědy v rámci globálního úsilí značky o snižování uhlíkových emisí, kdy Toyota realizuje nejrůznější technologie elektrifikace ke snižování uhlíkových emisí prostřednictvím optimálního využívání vzácných zdrojů. ‚Strategie více technologií‘ prosazovaná Toyotou klade důraz na komplementární přínosy bateriových elektromobilů a vozidel na vodík v kontextu bezemisní mobility. Vzhledem k současnému nedostatku a vysoké ceně materiálů používaných při výrobě baterií, resp. nedostatečně rozvinuté infrastruktuře, je v příštích 10–15 letech v rámci snižování emisí CO2 výhodnější kombinovat bateriové elektromobily, plug-in hybridy a hybridní vozidla:

„Musíme dělat to, co je nejlepší pro životní prostředí, tedy co nejvíce redukovat uhlíkovou stopu každého vyrobeného bateriového článku, nahradit co nejvíce neelektrifikovaných vozidel elektrifikovanými, a to podle jednoduché zásady, že nepřítelem je uhlík, nikoli konkrétní typ pohonu,“ uvedl Gill Pratt.

Globální strategie Toyoty je úzce spojena s naplňováním různorodých potřeb evropských zákazníků prostřednictvím modelové nabídky zahrnující bateriové elektromobily A vozidla poháněná palivovými články A hybridní A plug-in hybridní vozidla, jak podrobněji vysvětluje Kylie Jimenezová, starší viceprezidentka pro personální, technologické a správní záležitosti Toyota Motor Europe: „Označujeme to jako ‚Síla ukrytá ve spojce A‘, protože univerzální řešení jen málokdy vyhovuje všem, zejména zvážíme-li různorodost zákaznických potřeb a připravenost infrastruktury.“

Růst postavený na slibném potenciálu elektrifikovaných produktů TME

TME očekává, že prodeje za rok 2022 dosáhnou přibližně 1,1 milionu vozidel, což představuje malý, nicméně důležitý meziroční růst v kontextu evropského trhu, kde byl zaznamenán pokles o 12 %. Společnost zároveň vykázala nový rekordní podíl na trhu 7,3 %, tedy meziročně o 0,9 procentního bodu výše.

Na uvedeném trendu se podepsal potenciál různorodých elektrifikovaných produktů TME, které v rámci evropském mixu představovaly plných 66 % celkových prodejů společnosti.

Woven Planet: Mobilita pro radost, bezpečnost k životu

Dr James Kuffner z Woven Planet v první prezentaci této společnosti pro evropská média vysvětlil jedinečnou roli Woven Planet při proměně Toyoty ve firmu poskytující služby mobility. Programovým prohlášením Woven Planet je ‚Mobilita pro radost, bezpečnost k životu‘.

„Pro Toyotu vytváříme nové softwarové platformy a nástroje, procesy a změnu kultury směrem k softwarově definovanému vývoji. To povede ke zvýšení produktivity prostřednictvím softwaru umožňujícího rozšiřitelnost a opakované využívání kódu napříč stovkami modelů Toyota a Lexus,“ uvedl Dr James Kuffner, generální ředitel Woven Planet Holdings a ředitel pro digitální technologie TMC.

Vize Woven Planet zahrnuje mobilitu trojího druhu – mobilitu osob, mobilitu zboží a mobilitu informací; s tím pak souvisejí tyto klíčové oblasti zaměření společnosti:

1) Platforma Arene (‚software na prvním místě‘) – vytvoření nové technologie mobility představující genetickou výbavu produktů a služeb mobility od Toyoty, přičemž návrh softwarové architektury předchází vývoji hardwaru. Softwarová platforma ‚Arene‘ od Woven Planet jmenovitě poslouží jako základní kámen při praktickém zavádění ‚softwarově definované architektury‘ (SDA) v rámci Toyoty.

2) Technologie ADAS (autonomní řízení a pokročilá bezpečnost), tvořící základ pokročilých systémů na podporu řízení Toyota Teammate a Lexus Teammate, v souladu s přístupem Toyoty k technologiím ADAS (označovaným jako Guardian) zahrnuje průběžný vývoj celé řady pokročilých bezpečnostních systémů a systémů autonomního řízení.

3) Woven City – Dr Kuffner prezentoval další podrobnosti týkající se role města Woven City, aktuálně budovaného na úpatí japonské hory Fuji. Po dokončení by se Woven City mělo stát jedinečným zkušebním terénem k urychlení inovací a uvádění budoucích technologií mobility na masový trh. Uvedená testovací aréna urychlí vývoj technologií mobility, chytrého zemědělství, čistých energií a zdravého způsobu života s využitím softwaru postaveného na principech bezpečnosti a ochrany soukromí.

Na hlavní setkání Kenshiki navázala řada detailních prezentací produktů a technologií:

  • Nové SUV Lexus RZ450e s bateriovým elektrickým pohonem a nový Lexus RX (plug-in hybrid a hybrid)
  • Koncepční model elektromobilu bZ Compact SUV Concept, jeden z šesti bateriových elektromobilů ‚bZ‘ vyvinutých na platformě e-TNGA, které budou k dispozici na evropských trzích
  • C-HR prologue: Výrazné nyní ještě výraznějším – Evropská premiéra nového konceptu Toyota C-HR prologue naznačuje stylistické ztvárnění Toyoty C-HR nové generace
  • Zcela nový Prius plug-in hybrid