Toyota odhaluje přístupy, které změní budoucnost automobilového průmyslu

Toyota odhaluje přístupy, které změní budoucnost automobilového průmyslu

Společnost Toyota Motor Corporation oznámila několik nových přístupů, které zásadně ovlivní budoucnost automobilového průmyslu a díky kterým se japonská automobilka stane také firmou poskytující služby mobility. Klíčem jsou tři přístupy, elektrifikace, inteligence a diverzifikace.

V oblasti elektrifikace půjde Toyota i nadále cestou různorodých směrů včetně uvádění optimálních druhů pohonu v jednotlivých regionech.

V rámci inteligence bude kromě samotných vozidel a služeb podporovat iniciativy napomáhající k užšímu propojení se společností, jako je například město Woven City.

A diverzifikace podnikatelských aktivit Toyoty znamená rozšiřovat záběr z aut více na společnost. Cílem je svoboda pohybu a možnost volby mezi různými druhy energie pro každého uživatele.

Technologická strategie Toyoty a další směřování výroby automobilů
Hiroki Nakadžima, výkonný viceprezident a hlavní technický ředitel (CTO)

V dubnovém briefingu byla vysvětlena tzv. koncepce mobility Toyota („Toyota Mobility Concept“).
Do března 2023 jsme tak přesunuli přes polovinu našich pracovníků výzkumu a vývoje; dále přibližně polovina výdajů na výzkum a vývoj směřuje do oblasti pokročilého vývoje, přičemž absolutní částka neustále roste. V tomto trendu plánujeme pokračovat i do budoucna.
Beyond Zero
Tisková zpráva
Vodík
Baterie
Bateriový elektromobil
CJPT
Palivo
Uhlíková neutralita

Tři pilíře výroby aut
Rádi bychom prosazovali výrobu automobilů založenou na třech pilířích. Prvním je bezpečnost a jistota. Plánujeme stále zdokonalovat systém Toyota Safety Sense a poskytovat zákazníkům bezpečné a spolehlivé technologie. Druhým pilířem je skutečnost, že k utváření budoucnosti přispívá každý jeden z nás.

Vytváříme budoucnost navazováním kontaktů s kolegy po celém světě prostřednictvím různých iniciativ – příkladem je snaha CJPT dekarbonizovat obchodní odvětví, partnerská spolupráce s CP Group v Thajsku nebo naše spolupráce v motoristickém sportu. Za třetí urychlíme dosavadní úsilí o lokalizaci. Jelikož se potřeby našich zákazníků budou v jednotlivých regionech ještě více lišit, urychlíme „vývoj v blízkosti zákazníků“ prostřednictvím výzkumných a vývojových základen po celém světě.

Strategie elektromobilů s bateriemi nové generace
Takero Kato, prezident závodu BEV Factory

Prostřednictvím organizace BEV Factory se zaměřením na výrobu bateriových elektromobilů (založené letos v květnu) chceme měnit budoucnost cestou proměny automobilů, výroby i způsobu práce.

Naším cílem je dosáhnout dojezdu vozidel 1000 km díky různým technologiím včetně začleňování baterií nové generace a ultrazvukové technologie. Na podporu stylového designu a aerodynamických parametrů se bude využívat umělá inteligence, zatímco návrháři se zaměří na vyjádření přirozené vnímavosti. Funkce přispívající k radosti z automobilů a cestování bude možné donekonečna rozšiřovat prostřednictvím operačního systému Arene a kompletní podpory dálkových on-line aktualizací (OTA).

Budeme zákazníkům nabízet zajímavá překvapení za pomoci technologií, kterými disponuje pouze výrobce automobilů.

Karoserie se budou vyrábět ze tří hlavních komponent s využitím nové modulární konstrukce. Technologie „giga“ odlitků napomůže k výraznější integraci součástí, což přispěje k poklesu nákladů na vývoj i snížení nutných investic do výrobních závodů. Kromě toho technologie „samohybné“ výroby sníží investice do procesů a zařízení o celou polovinu.

BEV Factory zhmotňuje „TÝM VŠE V JEDNOM“ – pod jedním leaderem, jenž sjednocuje funkce a regiony nad rámec automobilky včetně společnosti Woven by Toyota a externích partnerů.

Tento JEDEN TÝM přinese revoluci ve způsobu práce, kdy má každý z pracovníků na témže pracovišti stejné povědomí o aktuální situaci, aby bylo možné rychle rozhodovat a zajistit rychlé prvotní reakce.

Bateriové elektromobily nové generace uvedeme v celosvětovém měřítku v roce 2026 v podobě kompletní modelové řady. BEV Factory do roku 2030 dodá 1,7 milionu vozidel z celkového objemu výroby 3,5 milionu kusů.

Bateriové elektromobily nové generace budou používat nové baterie, jejichž prostřednictvím chceme dosáhnout postavení světového leadera ve spotřebě energie bateriových elektromobilů. Díky získaným zdrojům zvýšíme atraktivitu vlastních produktů, abychom překonali očekávání zákazníků a dosáhli potřebných tržeb.

Již nyní se můžete těšit na „bateriové elektromobily vyráběné přímo automobilkou, inspirující srdce všech zákazníků“.

Vodíková obchodní strategie

Mitsumasa Jamagata, prezident Hydrogen Factory (do funkce bude jmenován 1. července 2023)

Trhy s vodíkem v Evropě, Číně a Severní Americe budou v roce 2030 zdaleka největší a lze očekávat, že trh s palivovými články bude do uvedeného roku prudce růst až na úroveň 5 biliónů jenů ročně. Podporujeme externí prodej palivových článků s využitím vodíkových jednotek z modelu Mirai, přičemž již dnes v rámci externího prodeje evidujeme nabídky v objemu 100 000 kusů do roku 2030. Většina se týká užitkových vozů.

V reakci na rychlé změny na trhu založíme letos v červenci novou organizaci Hydrogen Factory, abychom dokázali rychleji rozhodovat pod jedním vedením, a to současně napříč oblastmi prodeje, vývoje a výroby. Hydrogen Factory podpoří obchodní aktivity ve třech směrech.

Prvním je lokalizace výzkumu a vývoje a výroba v zemích na třech hlavních trzích. Stávající úsilí podpoříme založením místních základen, zejména v Evropě a Číně.

Druhým je posilování spojenectví s předními partnery. Budeme se snažit vytvářet s partnery taková spojenectví, abychom dosáhli dostatečného objemu, a mohli tak zákazníkům poskytovat palivové články za dostupnou cenu.

Třetím směrem je konkurenceschopnost a technologie. Budeme pracovat na „inovativní evoluci konkurenceschopných technologií palivových článků nové generace“ včetně technologií článků nové generace a systémů palivových článků.

V rámci uvedených iniciativ budeme usilovat o obchodní využití v co nejširším rozsahu. U systému nové generace budou náklady díky technologickému pokroku, úsporám z rozsahu a lokální výrobě o 37 % nižší. Dále pokud ve spolupráci s partnery do roku 2030 nashromáždíme poptávku po 200 000 jednotkách, budeme schopni snížit náklady o 50 % při současném dosažení přiměřeného zisku a naplnění očekávání mnoha našich zákazníků i státních orgánů.

K naplnění tohoto cíle budeme spolupracovat v oblasti vývoje, výroby i prodeje.

Kromě toho je vodík stále velmi drahý. Na podporu co největšího rozšíření vodíku bude Toyota pokračovat ve spolupráci s partnery, aby podpořila výrobu, přepravu a používání vodíku.

Stávající vztahy se silnými partnery vnímáme jako příležitost k rychlejšímu komerčnímu využívání vodíku, kdy chceme zakládat zákaznicky zaměřené základny na hlavních trzích a nabízet cenově dostupné produkty v dostatečných objemech.

• Elektrifikované technologie – baterie, klíčové technologie k posílení atraktivity bateriových elektromobilů
• Elektrifikované technologie – vodík, klimaticky neutrální (CN) palivo
• Technologie inteligence
• Technologie diverzifikace

„Dosažení nuly a nová přidaná hodnota s tím spojená“
Toyota v rámci svého úsilí předat naši planetu příští generaci určila několik problémů souvisejících s jednotlivci i celou společností, které rovněž pomáhat řešit; tuto iniciativu Toyota označuje „Dosažení nuly“, tedy snahu zcela eliminovat negativní dopady uvedených problémů na lidstvo i životní prostředí. Toyota kromě toho pracuje na cíli „Beyond Zero“, tedy vytváření a poskytování větší přidané hodnoty neúnavným hledáním různých způsobů zlepšování života a společnosti v budoucnosti.

O iniciativě „Beyond Zero“

https://global.toyota/en/mobility/beyond-zero/

Toyota Motor Corporation se zabývá vývojem a výrobou pokrokových, bezpečných a vysoce kvalitních výrobků a služeb s cílem přinášet radost z mobility pro všechny. Jsme přesvědčeni, že ke skutečnému naplnění těchto cílů je nezbytná podpora našich zákazníků, partnerů, zaměstnanců a komunit na všech místech, kde působíme. Již od našeho založení před více než 80 lety (1937) uplatňujeme naše „ústřední zásady“ ve snaze zajistit bezpečnější, ekologičtější a inkluzivnější společnost. Nyní v rámci naší proměny ve firmu poskytující služby mobility – kdy vyvíjíme propojené, automatizované, sdílené a elektrifikované technologie – se věrně držíme našich ústředních zásad a strategie SDG (Sustainable Development Goals – cíle trvale udržitelného rozvoje) Organizace spojených národů, abychom napomohli k rozkvětu stále lepšího světa se svobodou pohybu pro všechny.

Iniciativy SDG
https://global.toyota/en/sustainability/sdgs/