Toyota chystá novou generaci elektromobilů s vyšším dojezdem

Toyota chystá novou generaci elektromobilů s vyšším dojezdem

Společnost Toyota Motor Corporation v roce 2026 zahájí výrobu bateriových elektromobilů (BEV) příští generace. Ty přinesou odlišný způsob konstrukce a výroby a řadu nových pokročilých baterií. Na trhu se objeví v roce 2026 a budou tvořit 1,7 ze 3,5 milionu bateriových elektromobilů, které Toyota plánuje do roku 2030 zákazníkům dodat, řekl prezident závodu Toyota BEV Factory Takero Kato.

„U baterií budeme muset nabídnout různé možnosti volby, podobně jako nabízíme různé varianty motorů. Je důležité, abychom měli bateriová řešení kompatibilní s různými modely a zákaznickými potřebami,“ uvedl Takero Kato.

Toyota odhalila čtyři baterie nové generace včetně nejmodernějších technologií s kapalným i pevnofázovým elektrolytem a nastínila dva další kroky pro technologii baterií s pevnofázovým elektrolytem.

Lepší schopnosti baterií s kapalným elektrolytem

Toyota se i nadále zabývá vývojem baterií s kapalným elektrolytem, tedy mainstreamovou technologií současných bateriových elektromobilů, a chce nabídnout vyšší hustotu energie, zajistit cenovou konkurenceschopnost a zvýšit rychlost nabíjení. Dnes tak pro baterie s kapalným elektrolytem vyvíjí tři hlavní technologie – ‚Performance‘, ‚Popularisation‘ a ‚High Performance‘.

1. Baterie „Performance“ [Lithium-iontová]
Lithium-iontové baterie „Performance“ by se od roku 2026 měly objevit v bateriových elektromobilech příští generace. Technologie by ve spojení s lepší aerodynamikou a nižší hmotností vozidel měla prodloužit dojezd BEV na více než 800 kilometrů.

Baterie „Performance“ by dále měla nabídnout:
• 20% snížení nákladů (oproti současnému bateriovému elektromobilu bZ4X)
• Krátkou dobu nabíjení: do 20 minut (State of Charge (SOC) 10–80 %)
• Časový plán: 2026 (odhad)

2. Baterie „Popularisation“ [Lithium-železo-fosfátová]
Toyota vyvíjí levnější a zároveň vysoce kvalitní baterie s cílem zatraktivnit BEV v očích širší klientely, které nabídne další varianty baterií, podobně jako když se zákazníci rozhodují mezi různými variantami motorů.

K výrobě baterií „Popularisation“ se využívá bipolární technologie, kterou Toyota uvedla jako průkopník a prověřila při výrobě NiMH baterií pro hybridní vozy této značky. Technologie je spojena s levným lithium-železo-fosfátem (LiFePO) v roli základního materiálu.

Baterie „Popularisation“ by měla nabídnout:
• 20% prodloužení dojezdu (oproti současnému bZ4X)
• 40% snížení nákladů (oproti současnému bZ4X)
• Krátkou dobu nabíjení: do 30 minut (SOC = 10–80 %)
• Časový plán: 2026-27 (odhad)

Obrázek: Srovnání monopolární a bipolární konstrukce

CZ Rys 1

3. Baterie „High-Performance“ [Lithium-iontová]
Toyota dále vyvíjí baterii „High-Performance“, která spojuje bipolární konstrukci s chemickými vlastnostmi lithium-iontových baterií a katodou s vysokým obsahem niklu ve snaze ještě více prodloužit dojezd, a to na hodnoty přesahující 1000 km (s přispěním lepší aerodynamiky a nižší hmotnosti vozidla).

Baterie „High-Performance“ by dále měla nabídnout:
• Další 10% snížení nákladů v porovnání s bateriemi „Performance“
• Krátkou dobu nabíjení: do 20 minut (SOC = 10–80 %)
• Časový plán: 2027-28 (odhad)

Průlom v oblasti polovodičových baterií [Lithium-iontové baterie]
Toyota dosáhla technologického průlomu v podobě zvýšení odolnosti lithium-iontových polovodičových baterií, dlouho považovaných za technologii, která by v oblasti bateriových elektromobilů mohla zcela změnit pravidla hry.

Polovodičové baterie od Toyoty používají pevnofázový elektrolyt, který umožňuje rychlejší pohyb iontů a lépe odolává vysokým napětím i teplotám. Díky těmto vlastnostem jsou polovodičové baterie vhodné pro rychlonabíjení i vybíjení, resp. poskytování vyššího výkonu při menších celkových rozměrech.
Nevýhodou byla až doposud odhadovaná kratší životnost baterie. Tento aspekt se však Toyotě díky poslednímu technologickému vývoji podařilo překonat, a společnost se tak začala zaměřovat na spuštění masové výroby polovodičových baterií. Cílem je do roku 2027-28 dospět do fáze komerčního využití.

Ačkoli byly polovodičové baterie zpočátku navrhovány k použití v hybridech, dnes se Toyota zaměřuje primárně na jejich nasazení v bateriových elektromobilech příští generace.

První polovodičové baterie od Toyoty by měly nabídnout:
• 20% prodloužení dojezdu v porovnání s bateriemi „Performance“ (cca 1000 km)
• Krátkou dobu nabíjení: do 10 minut (SOC = 10–80 %)

Další vývoj v oblasti polovodičový baterií
Toyota již vyvíjí technologicky propracovanější lithium-iontovou polovodičovou baterii, která by měla přinést 50% prodloužení dojezdu v porovnání s baterií „Performance“.

Optimalizace výšky baterie ke zlepšení dojezdu
Na dojezd všech vozidel má zásadní vliv aerodynamika. Ve snaze maximalizovat dojezd bateriových elektromobilů se vývojáři přirozeně stále více zaměřují na snižování nebo optimalizaci součinitele aerodynamického odporu (Cd).

Toyota jde v tomto ohledu ještě o krok dále, neboť se zaměřuje na koeficient CdA (Cd x A, čelní plocha), který má vlivem násobení čelní plochou na dojezd vozidla výrazně větší vliv.

V tomto směru se Toyota zaměřuje na výšku baterie, která je zpravidla uložena pod podlahou vozidla. To může vést k nárůstu celkové výšky vozidla, což má pak neúměrně vysoký multiplikační efekt na CdA, a tudíž i výsledný dojezd vozidla.

Pokud by se podařilo baterii zploštit, snížilo by se celé vozidlo, zlepšil by se parametr CdA, a tudíž i prodloužil výsledný dojezd. Toyota se proto zabývá vývojem co nejplošších baterií.

Současný bateriový modul pro bZ4X má na výšku (včetně pouzdra) přibližně 150 mm. Do budoucna chce Toyota baterie zploštit na 120 mm, či dokonce na 100 mm v případě výkonných sportovních vozů, kde je žádoucí i co nejnižší poloha sezení.

Další pokrok ve snižování baterií by mohl mít pozitivní dopady na dojezd, jízdní vlastnosti (potěšení za volantem) a možnosti obestavění prostoru – v závislosti na tom, jakým způsobem je baterie do vozidla zabudována.

CZ tab BEV strategy 2

Poznámky pro redaktory:
Toyota Motor Europe NV/SA (TME) řídí velkoobchodní prodej a marketing pro vozy, náhradní díly a příslušenství značek Toyota, GR (Gazoo Racing) a Lexus, jakož i výrobní a technické provozy firmy Toyota v Evropě. Toyota v Evropě přímo zaměstnává více než 27 000 pracovníků a od roku 1990 zde investovala přes 10 mld. eur. Evropské výrobní závody Toyota (celkem 8) najdeme v Portugalsku, Velké Británii, Francii, Polsku, České republice a Turecku. Na evropských silnicích je dnes v provozu přibližně 16,5 milionu vozidel Toyota, GR a Lexus, jejichž řidiči se mohou spolehnout na síť 28 národních marketingových a prodejních zastoupení a přibližně 2800 prodejců v 53 zemích (EU, Velká Británie, země EFTA (Evropské sdružení volného obchodu) + Rusko, Izrael, Turecko a ostatní východoevropské země). V roce 2021 prodala TME v Evropě 1 076 300 vozidel a dosáhla podílu na trhu 6,4 %. Další informace naleznete na stránkách Facts & Figures (toyota.eu) a www.toyota-europe.com a www.toyotanews.eu.

Toyota je přesvědčena, že pokud lidé mají svobodu pohybu, nic není nemožné. V souladu se svojí vizí „Mobilita pro všechny“ má Toyota v plánu budovat bezpečnější, více propojenou, inkluzivní a udržitelnou mobilitu k naplnění poslání „Rozdávat radost“. TME v Evropě představila značku mobility KINTO, která nabízí řadu služeb mobility ve 14 zemích; v rámci obchodních aktivit B2B (prodej firmám) dodává bezemisní produkty na bázi palivových článků společně s technickou podporou. Toyota se zasazuje naplňovat cíle trvale udržitelného rozvoje Organizace spojených národů a dosáhnout uhlíkové neutrality všech svých obchodních aktivit napříč Evropou. TME jako tradiční leader snižování emisí CO2 v Evropě má v plánu do roku 2035 v západní Evropě dosáhnout 100% snížení emisí CO2 u všech nových vozidlech; zákazníkům v tomto regionu bude i nadále nabízet ucelenou sestavu elektrifikovaných ústrojí, zahrnující hybridy, plug-in hybridy, bateriové elektromobily a elektromobily s palivovými články. V otázkách trvalé udržitelnosti je Toyota odhodlána překonávat nulovou hranici (Beyond Zero).