Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

Toyota investuje do firmy, se kterou stvořila vodíkovou loď Energy Observer

06-04-2021

Toyota Motor Europe se stala akcionářem francouzského start-upu Energy Observer Developments, který dodává bezemisní energetické systémy v průmyslovém měřítku. Jedním z nich je první vodíkem poháněné plavidlo Energy Observer schopné vyrábět si vodík přímo na palubě z mořské vody.

Využívá k tomu obnovitelné zdroje jako jsou slunce, vítr a voda. Toyota chce podporovat mladé podniky kvůli rozvoji vodíkových technologií. Spolupráce začala už před čtyřmi lety, kdy projekt finančně podpořila Toyota France.

„Naše spolupráce začala společným vývojem produktů a ověřováním jejich funkčnosti na plavidle Energy Observer. Díky kapitálovému vstupu Toyoty bude naše partnerská spolupráce ještě těsnější. Jde o reálné uznání práce odvedené našimi týmy a strategické urychlení naší firmy,“ uvedl Jérémie Lagarrigue, generální ředitel společnosti Energy Observer Developments.

Energy Observer Developments a obchodní uskupení Toyota Motor Europe Fuel Cell Business pak počátkem roku 2020 nasadilo špičkové technologie palivových článků od Toyoty na plavidle Energy Observer v rámci plánovaného přeplutí Atlantského a Tichého oceánu.

Tímto krokem Toyota vstoupila do nové obchodní oblasti, kde figuruje jako dodavatel a integrátor technologií palivových článků. Obě firmy spolupracovaly na vývoji dalších vodíkových produktů na základě modulárního systému palivových článků.

Technologie REXH2 od Energy Observer Developments je řešením vodíkového pohonu námořních plavidel, které lze použít na lodích nejrůznějšího druhu zcela v souladu s ekologickými předpisy a dalšími legislativními požadavky. Další ukázkou bezemisního řešení s využitím vodíkových technologií od Toyoty je stacionární generátor energie GEH2.

„Vodíková řešení vyvinutá konstruktéry obou firem na základě technologie palivových článků od Toyoty budeme moci převést do průmyslového měřítka. Společně se zasazujeme o cíle trvale udržitelného rozvoje coby směru k lepší společnosti a lepšímu světu. Intenzivnější spolupráce napomůže k dalšímu vývoji produktů pro rychlejší snižování uhlíkových emisí a rozvoj vodíkové společnosti,“ uvedl Matt Harrison, prezident a generální ředitel společnosti Toyota Motor Europe.

 

Fotografie

Copyright © Toyota NEWS Právní upozornění