Toyota i CARMERA opracują automatyczny system generowania map dla samochodów autonomicznych

Toyota i CARMERA opracują automatyczny system generowania map dla samochodów autonomicznych

Mapy wysokiej rozdzielczości to jedna z wielu składowych ogromnego programu budowy autonomicznego transportu. Jednak stworzenie takiej mapy dla każdej drogi na świecie wymaga bardzo dużo pracy. Rozwiązaniem może okazać się nowy projekt Toyoty i firmy Carmera.

Toyota Research Institute-Advanced Development (TRI-AD) i Carmera, firma specjalizująca się w mapach HD, rozpoczynają współpracę nad automatyzacją procesu tworzenia wysokiej rozdzielczości map dla samochodów autonomicznych. Obie firmy wspólnie uruchamiają program pilotażowy, mający na celu sprawdzenie poprawności pomysłu.

Jest to element programu budowy przez TRI-AD otwartej platformy Automated Mapping Platform (AMP), która pozwoli łączyć dane z kamer systemów bezpieczeństwa samochodów firm uczestniczących w projekcie do generowania map HD, które umożliwią nawigację samochodom autonomicznym.

Autonomiczna jazda wymaga wiarygodnych informacji o drogach opartych na mapach o wyjątkowej dokładności. Obecnie trwa kreacja map HD rejestrujących autostrady w USA, Chinach, Niemczech i Japonii, co pokrywa poniżej 1% wszystkich dróg na świecie. Kolejnym wyzwaniem jest stworzenie i aktualizacja map miast i lokalnych dróg.

W programie pilotażowym TRI-AD i Carmery zostaną umieszczone w samochodach testowych Toyoty kamery, które przez wiele miesięcy będą zbierały dane na przedmieściach Tokio. Będą to komponenty systemu Toyota Safety Sense (TSS), pakietu funkcji bezpieczeństwa czynnego, w który Toyota wyposaża swoje samochody sprzedawane na całym świecie. Zdjęcia i inne dane zbierane przez kamerę TSS będą przetwarzane w czasie rzeczywistym przez platformę cyfrową Carmery, która na ich podstawie będzie automatycznie generowała mapę HD.

Automatyczne łączenie map generowanych przez techniki zastosowane w tym projekcie z cyfrowymi mapami działającymi obecnie sprawi, że w przyszłości dane o drogach dla samochodów autonomicznych będą jeszcze bardziej szczegółowe i wiarygodne. Kiedy program zostanie w pełni wdrożony, generowanie map HD na podstawie danych zbieranych z milionów prywatnych samochodów poruszających się po całym świecie umożliwi szybsze wdrożenie zautomatyzowanej jazdy na wszystkich drogach.

Montaż dostępnych na rynku urządzeń do zbierania i transmisji danych o jeździe w samochodach testowych Toyoty pozwoli na generowanie map HD na podstawie większej liczby źródeł, to znaczy samochodów, które nie są fabrycznie wyposażone w TSS. Wzbogaci istniejące już zbiory danych firmy Carmera – materiały wideo zebrane na milionach mil w ramach współpracy z zawodowymi flotami w złożonych środowiskach takich jak Nowy Jork.

„Obecnie mapy dla autonomicznych samochodów są tworzone za sprawą ograniczonej liczby bardzo drogich, wyspecjalizowanych pojazdów. Jest to długi, prowadzony manualnie proces. Bardzo się cieszymy, że wspólnie z firmą Carmera będziemy się starali zautomatyzować tworzenie map HD, aby przyspieszyć rozpowszechnianie technologii automatycznego prowadzenia” – powiedział Mandali Khalesi, wiceprezydent TRI- AD.

Toyota Research Institute-Advanced Development (TRI-AD) z siedzibą w Tokio to firma założona przez Toyota Motor Corporation, Aisin Seiki i Denso, która odpowiada za rozwój i integrację oprogramowania do autonomicznych samochodów. Firma ma za zadanie tworzenie software’u ułatwiającego przechodzenie od badań do komercjalizacji technologii, które zwiększy możliwości przetwarzania danych. Drugim celem jej działalności jest wzmocnienie współpracy z Toyota Reserach Institute i wsparcie opracowywania produktów na podstawie badań instytutu. Kolejnym jest współpraca z Toyota Group w dziedzinie badań i rozwoju, zaś czwartym rekrutacja najlepszych inżynierów z całego świata oraz wspieranie talentów zatrudnionych w Toyota Group. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.tri-ad.global.

 

Udostępnij ten artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkin
  • Linkin
  • Linkin