Toyota rozszerza program testów konsumenckich pojazdów i-Road w Tokio

Toyota rozszerza program testów konsumenckich pojazdów i-Road w Tokio

Toyota Motor Corporation uruchamia w Tokio drugi etap programu Open Road Project, w którym testuje potencjał elektrycznego minisamochodu i-Road pod względem praktycznych zastosowań oraz możliwości komercjalizacji. Program rozpocznie się 17 września i potrwa do końca marca 2017 roku. Pierwszy etap trwał rok i zakończył się w lipcu tego roku.

W ramach programu Open Road Project Toyota wypożyczy i-Roady wybranym kierowcom, którzy będą testowali funkcjonalność pojazdów w codziennym poruszaniu się po mieście. Równocześnie firma opracuje i wdroży wersje pilotażowe dodatkowych usług we współpracy z partnerami programu z sektora publicznego i prywatnego, z wykorzystaniem posiadanych przez nich technologii. Toyota będzie stopniowo zwiększać liczbę specjalnie wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników Open Road Project. Obecnie jest ich około 200, część jest wyposażonych w stacje ładowania akumulatorów.

Następnie Toyota wypożyczy i-Roady klientom biznesowym, aby szukać kolejnych sposobów na komercjalizację nowych minisamochodów. Równocześnie pojazdy otrzyma kolejna grupa indywidualnych kierowców. Współpraca z nimi pozwoli zebrać dane, w jaki sposób i w jakich celach będą one wykorzystywane w ramach systemów car-sharingowych.

W pierwszym etapie Open Road Project wzięło udział 96 kierowców testowych, wybranych spośród 3500 kandydatów. Podsumowując swoje doświadczenia, uczestnicy badania zwracali m.in. uwagę na to, że niewielkie rozmiary i-Roada pozwalają zaparkować go na bardzo małej przestrzeni, co zwiększa jego praktyczność i wygodę użytkowania. Kierowcy deklarowali też, że ich mobilność wzrosła, ponieważ i-Road pozwolił im wszędzie łatwo się dostać. Poprzez długotrwałe testy konsumenckie Toyota wypracowuje optymalne kierunki rozwoju produktów i usług, które w twórczy sposób wykorzystają atuty i-Roada i stworzą nowe rodzaje mobilności.

Szczegóły na temat programu Open Road Project oraz informacje o jego rozwoju będą dostępne na stronie http://openroad-project.com/.

Open road info

Udostępnij ten artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkin
  • Linkin
  • Linkin