Granty Funduszu Toyoty rozdane

Granty Funduszu Toyoty rozdane

28 lutego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Wałbrzychu odbyła się prezentacja zwycięskich projektów jubileuszowej, 10. edycji konkursu grantowego Fundusz Toyoty. 


„Fundusz Toyoty - Dobre pomysły zmieniają nasz świat” to program grantowy stworzony przez fabrykę Toyoty w Wałbrzychu w 2010 roku. W ramach niego organizacje pozarządowe z regionu wałbrzyskiego mogą uzyskać dotacje na projekty małej rewitalizacji związane z dziedzinami priorytetowymi Toyoty którymi są: ekologia, bezpieczeństwo na drogach, edukacja techniczna, sport i mobilność.

W uroczystości wzięli udział laureaci oraz uczniowie architektury krajobrazu, którzy pod kierownictwem nauczyciela, p. Katarzyny Marchlewskiej zaprojektowali wszystkie aranżacje, które wzięły udział w konkursie. O założeniach samego konkursu, jego przebiegu i współpracy opowiedzieli prezes fabryki Toyoty w Wałbrzychu Dariusz Mikołajczak, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 Iwona Hnatiuk i wiceprezes Fundacji Edukacji Europejskiej Grzegorz Kruszyński. Podczas spotkania zaprezentowane zostały zwycięskie projekty. Laureaci przedstawili prezentacje multimedialne, zdjęcia i opisy swoich przedsięwzięć, które będą realizowane do czerwca b.r. W bieżącej edycji funduszu Toyoty przyznano środki pięciu projektom na łączną kwotę 93 tys. złotych. W ich realizację będzie zaangażowanych blisko 40 firm i instytucji oraz 31 wolontariuszy z fabryki Toyoty.

„Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie biorą udział w przygotowaniu koncepcji zagospodarowania projektów.” – podkreśla dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 Iwona Hnatiuk „Przygotowując się do zawodu technika architektury krajobrazu mogą wykazać się już pierwszymi dokonaniami - realnymi rozwiązaniami, które zafunkcjonowały w przestrzeni publicznej. I to jest właśnie największa korzyść dla nich i dla szkoły wynikająca ze współpracy przy Funduszu Toyoty – podkreśla dyrektor szkoły.

„W Funduszu Toyoty nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Dla nas to przede wszystkim budowanie silnych partnerstw złożonych z firm, instytucji, organizacji oraz poszczególnych mieszkańców działających wspólnie na rzecz lokalnej społeczności.” – podkreśla prezes fabryki Toyoty Dariusz Mikołajczak „W tym roku podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu zasięgu Funduszu Toyoty z obecnego powiatu wałbrzyskiego do Aglomeracji Wałbrzyskiej. Oznacza to, że organizacje non-profit z takich miejscowości jak: Kamienna Góra, Lubawka, Nowa Ruda, Świebodzice, Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strzegom czy też Żarów będą mogły wziąć udział w kolejnej edycji Funduszu Toyoty.” – dodaje prezes Mikołajczak.


Zwycięskie projekty Funduszu Toyoty 2020


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałbrzychu, projekt „Bezpieczne, aktywne przejście dla pieszych”, kwota dofinansowania: 20 000 PLN

Zakres prac inwestycyjnych będzie polegał na: montażu zestawu dwóch znaków aktywnych z lampami LED zasilanymi panelem fotowoltaicznym i wyposażonych w czujnik ruchu, wykonaniu znaków poziomych farbą strukturalną chemoutwardzalną w kolorze czerwonym i białym, zainstalowaniu punktowych aktywnych elementów odblaskowych koloru biało - czerwonego wzdłuż przejścia dla pieszych, montażu barier drogowych prostopadle do przejścia dla pieszych, osadzeniu na chodniku przed przejściem dla pieszych słupków blokująco – spowalniających oraz zainstalowaniu na pasie środkowym jezdni w linii dojazdu punktowych aktywnych elementów odblaskowych koloru niebieskiego.


Klub Piłkarski Gwarek w Wałbrzychu, projekt „KP Gwarek Wałbrzych czyli miejsce aktywnego wypoczynku”, kwota dofinansowania: 17 120 PLN


Działania klubu mają polegać na wyrównaniu i zagospodarowaniu powierzchni terenu na stadionie (skarpa) oraz na zasianiu trawy i pielęgnacji boisk. Najważniejszym działaniem będzie połączenie poprzez małpi gaj dwóch boisk znajdujących się na obiekcie. Usunięte zostaną na skarpie krzaki, kamienie oraz wszystkie chwasty oraz zostaną zamontowane elementy małpiego gaju tj. opony, liny itp.


Centrum Kultury w Czarnym Borze, projekt „Z flagą na Trójgarbie – szlaki biegowe oraz spacerowe wokół Trójgarbu”, kwota dofinansowania: 19 900 PLN


Projekt przewiduje wytyczenie i wyposażenie szlaków biegowych i spacerowych z Czarnego Boru i Starych Bogaczowic na Masyw Trójgarbu. Zaplanowano wytyczenie i oznaczenie 2 tras po 21.1 km i 2 tras 10km. Wyznaczone i wyposażone w małą architekturę trasy spacerowe oraz biegowe – pozwolą na zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych masywu Trójgarbu.


Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Klub Tenisowy w Szczawnie-Zdroju, projekt „Kortowy park rozrywki i sportów integracyjnych”, kwota dofinansowania: 15 610 PLN

Projekt polega na stworzeniu parku kreatywnej rozrywki i sportów integracyjnych dla wszystkich mieszkańców Szczawna i okolic, w tym toru do gry w kapsle, bulodromu, oraz szachów plenerowych. Poprzez swoją funkcjonalność instalacje mogą być wykorzystywane przez osoby niepełnosprawne. Z urządzeń tych mogłyby korzystać okoliczne szkoły i przedszkola jako miejsce zajęć terenowych.


Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe, Wałbrzych, „Siłownia mózgu – plenerowe centrum aktywności na Piaskowej Górze”, kwota dofinansowania: 19 983 PLN


Projekt zakłada instalację przed szkołą czterech stanowisk do gry w szachy wraz z krzesełkami oraz dwóch tablic informacyjnych - jednej z regulaminem korzystania z siłowni oraz drugiej z przepisami gry w szachy oraz odmianami różnych gier związanych z szachami m.in. szachy Fishera, ręka i mózg, wybijanka itp. W opisach gier zostaną umieszczone kody QR z odnośnikami do większej ilości gier i informacji. W pobliżu umieszczone zostaną dwa siedziska z bali.

 

 

Udostępnij ten artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkin
  • Linkin
  • Linkin