Toyota Blockchain Lab opracuje nowe sposoby wykorzystania technologii blockchain w strukturach Toyoty

Toyota Blockchain Lab opracuje nowe sposoby wykorzystania technologii blockchain w strukturach Toyoty

Toyota Motor Corporation i Toyota Financial Services Corporation uruchomiły wirtualną organizację Toyota Blockchain Lab (TBL), której zadaniem jest wprowadzenie technologii blockchain do różnych gałęzi działalności firm zaangażowanych w projekt oraz do współpracy z innymi podmiotami w skali międzynarodowej.

Wirtualna organizacja Toyota Blockchain Lab (TBL) została założona w kwietniu 2019 roku w Tokio. Należą do niej obok Toyota Motor Corporation i Toyota Financial Services Corporation także cztery inne firmy z Toyota Group – Toyota Finance Corporation, Toyota Systems Corporation, Denso Corporation i Toyota Central R&D Labs. Organizacja powstała, by w pełni wykorzystać możliwości technologii blockchain i przyspieszyć różnego rodzaju projekty.

Blockchain to innowacyjna technologia cyfrowa o ogromnym potencjale rozwoju. Służy do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie. Są one ułożone w postaci następujących po sobie bloków danych i mogą zawierać informacje o transakcjach handlowych, sprzedaży akcji i innych papierów wartościowych, przekazach pieniężnych i kryptowalutach, a także o własności czy wytworzeniu energii elektrycznej. Informacje są przechowywane w formie zdecentralizowanej, w rozproszonej bazie danych w modelu open source. Rejestr ten jest publiczny i jawny, jednak informacje o transakcjach są zakodowane za pomocą algorytmów kryptograficznych. Najważniejszym atutem technologii blockhain jest to, że nie da się jej zapisów zafałszować, a transakcje zapisane w blokach są nieodwracalne.

Zadaniem Toyota Blockchain Lab jest m.in. analiza nowych pomysłów na zastosowanie blockchain w działalności firm zaangażowanych w projekt i prowadzenie odpowiednich testów, a także integracja wiedzy całej grupy. TBL angażuje się również w globalną współpracę z pozostałymi firmami z Toyota Group, w tym z Toyota Research Institute - Advanced Development, Inc. (TRI-AD), TOYOTA Connected Corporation i Toyota Motor North America, Inc. oraz w budowanie relacji z firmami partnerskimi.

Szczegóły dotychczasowych działań
W listopadzie ubiegłego roku zostały ukończone testy w ramach nowych przedsięwzięć skoncentrowanych na klientach i pojazdach. Próby te, prowadzone w określonych warunkach, miały potwierdzić przydatność technologii blockchain w każdym z testowanych zastosowań. Główne zasady, którymi się kierowano, to zwiększenie wygody klientów przez udostępnianie identyfikatorów i digitalizację umów wewnątrz i na zewnątrz Toyota Group, a także usprawnienie zarządzania danymi osobowymi i usługami.

Ważnym elementem jest również ulepszenie istniejących i tworzenie nowych usług, poprzez gromadzenie i wykorzystywanie wszystkich dostępnych informacji, dotyczących cyklu życia pojazdu. Skupiono się także na poprawie wydajności łańcuchów dostaw i identyfikowalności procesów biznesowych, np. poprzez rejestrowanie i udostępnianie informacji o produkcji i wysyłce części. Kolejnym krokiem jest cyfryzacja wartości, wykorzystanie digitalizacji takich aktywów, jak pojazdy i różne prawa do dywersyfikacji metod finansowania, a tym samym budowanie średnio- i długoterminowych relacji z klientami i inwestorami.

W czasach, gdy wszystkie rzeczy i usługi mogą być połączone informacjami, należy się spodziewać, że blockchain stanie się podstawową technologią, otwarcie i w bezpieczny sposób wspierającą łączenie ludzi i firm. W celu jej dalszego wykorzystywania oraz zwiększenia możliwych zastosowań w różnych dziedzinach, w tym w łańcuchach dostaw, usługach mobilności i inteligentnych miastach, takich jak budowane przez Toyotę Woven City, a także w celu tworzenia przyszłej nowej wartości, konieczne jest gromadzenie wiedzy technicznej i promowanie rozwiązań, możliwych do wdrożenia w biznesie. W związku z tym Toyota Blockchain Lab, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, rozszerzy współpracę z różnymi firmami partnerskimi.

Przyczyny zainteresowania technologią Blockchain
Postęp Internetu Rzeczy połączył siecią informacyjną różne usługi, zapewniając większą wygodę i wydajność. Z drugiej strony, wzrosło znaczenie reagowania na problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak wyciek informacji, manipulacje i nieautoryzowane użycie.

W okresie zdarzającej się raz na sto lat, głębokiej transformacji w branży motoryzacyjnej, Toyota pragnie stać się firmą koncentrującą się na różnych aspektach mobilności, świadczącą szeroki wachlarz usług związanych z transportem i poruszaniem się. Realizując ten cel i promując nawiązywanie relacji zarówno wewnątrz grupy, jak i poza nią, ważne jest stworzenie środowiska, w którym klienci korzystający z produktów i usług oraz różne dostarczające je firmy bardziej otwarcie mogą się łączyć, dla osiągnięcia większej ochrony i bezpieczeństwa.

Dzięki wysokiej odporności na manipulacje i błędy, technologia blockchain pomoże realizować bezpieczne udostępnianie danych między różnymi stronami, poprzez zwiększenie pewności informacji. Technologia ta może wspierać współpracę wewnątrz i na zewnątrz Toyota Group, w wyniku czego zapewni klientom wygodniejsze, dostosowane do ich potrzeb usługi, wydajność i usprawnienia dla biznesu oraz stworzy nowe wartości, które nie są związane z istniejącymi koncepcjami.

Kierunek przyszłość
W przyszłości Toyota Blockchain Lab rozszerzy współpracę o kolejne firmy partnerskie i nadal będzie wykorzystywać możliwości technologii blockchain oraz przyspieszać jej wdrażanie w biznesie. Ponadto, w odniesieniu do różnych platform blockchain na całym świecie i we współpracy z firmami partnerskimi, Toyota Blockchain Lab opracuje odpowiednie narzędzia oceny, w celu przyspieszenia wdrożenia tej nowej technologii. Zgromadzi też wiedzę techniczną, by wybrać odpowiednią platformę dla każdego z jej zastosowań.