Toyota Motor Poland dołączyła do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

Toyota Motor Poland dołączyła do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

Z dniem 1.03.2021 Toyota Motor Poland została członkiem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, którego jednym z głównych celów jest promowanie najwyższych standardów komunikacji. Jako członek Rady Reklamy Toyota będzie aktywnie uczestniczyć w działaniach wspierających samoregulację i tworzenie odpowiedzialnych przekazów reklamowych w polskiej przestrzeni medialnej.

Misją Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy jest eliminowanie nieetycznego i nieuczciwego przekazu reklamowego oraz promowanie najwyższych standardów komunikacji poprzez upowszechnianie Kodeksu Etyki Reklamy oraz nadzór nad przestrzeganiem jego zapisów.

Rada Reklamy od 2006 roku działa na rzecz samoregulacji, regularnie rozszerzając Kodeks Etyki Reklamy o nowe zobowiązania samoregulacyjne branży reklamowej w Polsce, wierząc głęboko, że jest to właściwa i skuteczna forma kreowania właściwych standardów na rynku. W krajach takich jak Polska, gdzie samoregulacja środowiskowa działa bardzo efektywnie i jest regularnie poszerzana, nie ma potrzeby tworzenia szczegółowych przepisów prawnych. Organizacja liczy obecnie 31 członków. Rada Reklamy jest członkiem The European Advertising Standards Alliance (EASA) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej organizacje samoregulacyjne z 26 krajów.

 

Udostępnij ten artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkin
  • Linkin
  • Linkin