Nowy standard internetowej komunikacji w samochodach. Wspólny projekt Toyoty, Suzuki, Subaru, Daihatsu i Mazdy

Nowy standard internetowej komunikacji w samochodach. Wspólny projekt Toyoty, Suzuki, Subaru, Daihatsu i Mazdy

Toyota, Suzuki, Subaru, Daihatsu i Mazda wypracują wspólny standard dla nowej generacji systemów multimedialno-komunikacyjnych w samochodach, opartych na łączności internetowej. Na nowej platformie komunikacyjnej Toyoty pojawią się aplikacje Suzuki, Subaru, Daihatsu i Mazdy. Będą także wspólnie promować rozwój zestandaryzowanych aplikacji i usług.

Obecnie poszczególni producenci samochodów niezależnie opracowują pokładowe systemy multimedialno-komunikacyjne. Nawet gdy samochody różnych marek są wyposażone w systemy multimedialne z takimi samymi usługami i funkcjami, jak na przykład system zdalnego sterowania, każda firma opracowuje je według własnych koncepcji i standardów.

Aplikacje i usługi internetowe w samochodach to jeden z czterech filarów fundamentalnej transformacji, z którą obecnie mierzy się branża motoryzacyjna, znanej pod akronimem CASE (connected, autonomous/automated, shared and electric), co oznacza rozwój technologii systemów multimedialnych z usługami internetowymi, autonomicznej lub zautomatyzowanej jazdy, współdzielenia samochodów lub przejazdów oraz elektryfikacji napędów. Rozwój usług internetowych w samochodach następuje bardzo szybko, wraz z rozwojem technologii chmury, internetu rzeczy, big data i sztucznej inteligencji.

W odpowiedzi na te zmiany Toyota i jej partnerzy dążą do wprowadzenia do samochodów nowych aplikacji i usług mobilnych tak szybko jak to możliwe. Dzięki współpracy i korzystaniu ze wspólnej, zestandaryzowanej infrastruktury każdy z producentów może się bardziej skupić na samym rozwijaniu aplikacji i usług, osiągając większą wydajność.

Na obecnym etapie Suzuki, Subaru, Daihatsu i Mazda zaimplementują własne aplikacje i rozwiązania do platformy komunikacyjnej Toyoty. Jednocześnie partnerzy rozpoczną opracowywanie zunifikowanego systemu multimediów i łączności nowej generacji, opartego na wspólnym standardzie wymiany informacji między samochodami i centrami danych. Nowe systemy będą oferowały wyższą jakość i szybkość połączeń. Jednocześnie obciążenie zespołów programistycznych każdego z producentów będzie mniejsze, a obsługa i aktualizacje systemu oraz wprowadzanie nowych funkcji zostaną uproszczone.

Toyota, Suzuki, Subaru, Daihatsu i Mazda są otwarte na współpracę z innymi partnerami, którzy będą zainteresowani dalszym rozwojem i standaryzacją systemów multimedialno-komunikacyjnych w samochodach.

 

Udostępnij ten artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkin
  • Linkin
  • Linkin