01-07-2021

Nowa Toyota Mirai w serwisie car-sharingu KINTO w Szwecji