Nowy ośrodek badawczo-rozwojowy Toyoty w Japonii. Inwestycja w rozwój robotyki, technologii cyfrowych i bezemisyjności

Innovative Technology Acceleration Platform, nowy ośrodek badawczo-rozwojowy Toyoty i jej partnera ATAC, nawiązał współpracę z trzema japońskimi uniwersytetami. Jest to kolejna po Toyota Research Institute i Woven Planet organizacja, za pośrednictwem której Toyota inwestuje w nowatorskie rozwiązania z dziedziny robotyki, sztucznej inteligencji, technologii cyfrowych i bezemisyjności.

W ubiegłym roku Toyota oraz japońska organizacja Advanced Technology Acceleration Corporation (ATAC) wspólnie powołały ośrodek badawczo-rozwojowy Innovative Technology Acceleration Platform (ITAP), którego zadaniem jest realizacja badań nad nowymi technologiami oraz wdrożeń najlepszych rozwiązań, które wzmocnią japońską gospodarkę. ATAC to firma, która zajmuje się komercjalizacją zaawansowanych technologii i wspieraniem startupów, angażując się we współpracę świata naukowego z japońskim przemysłem.

Organizacja Innovative Technology Acceleration Platform powstało, aby połączyć naukowe i biznesowe potencjały Toyoty i ATAC. Zadaniem specjalistów z obu firm jest prowadzenie wspólnych badań, wdrażanie nowych technologii, które poprawią jakość życia ludzi i rozwój społeczny, oraz opracowywanie produktów gotowych do wprowadzenia na rynek komercyjny, opartych na innowacyjnych technologiach. Celem organizacji jest także współpraca z uniwersytetami, instytucjami naukowymi i startupami technologicznymi.

ITAP zajmuje się wieloma różnymi dziedzinami nauki i technologii, w tym bezemisyjnością, energią, materiałami, robotyką, robotycznymi technologiami poszerzania możliwości ludzi (human augmentation), a także technologiami cyfrowymi, sztuczną inteligencją i półprzewodnikami.

Współpraca z ośrodkami akademickimi

Obecnie Toyota i ATAC podpisały w imieniu ITAP porozumienie z trzema japońskimi uniwersytetami w kwestii współpracy naukowo-technologicznej. W nowej inicjatywie biorą udział School of Engineering Uniwersytetu Tokijskiego, Tokyo Institute of Technology oraz Nagoya University.

„Rolą środowiska akademickiego jest wspieranie startupów, których założyciele korzystają z wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i badań podstawowych, które zdobyli podczas studiów. ITAP jako nowa forma współpracy przemysłu i środowiska akademickiego zapewnia różnorodne wsparcie dla zaawansowanych badań technologicznych i komercjalizacji nowych technologii. Spodziewam się po tym wspólnym przedsięwzięciu Toyoty i ATAC bardzo dobrych efektów” – powiedział Akihiro Sasoh, dyrektor ds. badań akademickich i współpracy z sektorem publicznym i biznesowym Uniwersytetu Nagoya.

Centrum nowych technologii Toyoty w Stanach Zjednoczonych

Uruchomienie ośrodka badawczo-rozwojowego ITAP i instytucjonalne powiązanie go z uniwersytetami wpisuje się w realizowaną od lat długofalową strategię Toyoty. W 2015 roku koncern założył w Stanach Zjednoczonych firmę badawczą Toyota Research Institute (TRI), która również zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem do komercyjnego użycia nowych technologii. Zespół koncentruje się na nowych technologiach bezpieczeństwa czynnego i autonomicznego prowadzenia oraz na robotyce, sztucznej inteligencji i human augmentation.

Toyota Research Institute ma swoje siedziby w trzech lokalizacjach – w Los Altos w Kalifornii, w Cambridge w Massachusetts oraz w Ann Arbor w Michigan. Firma współpracuje z Massachusetts Institute of Technology (MIT), Uniwersytetem Stanforda i Uniwersytetem Michigan. Dyrektorem zarządzającym jest dr Gill Pratt, specjalista w dziedzinie robotyki z Massachusetts Institute of Technology.

Udostępnij ten artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkin
  • Linkin
  • Linkin