Nowe technologie i ich szersze zastosowanie – Toyota inwestuje w badania nad bezpieczeństwem na drogach

  • Toyota przeznaczyła 30 mln dolarów na kolejną fazę badań nad bezpieczeństwem na drogach
  • Toyota Collaborative Safety Research Center (CSRC) rozpoczęła trzeci pięcioletni program R&D we współpracy z wiodącymi uniwersytetami i szpitalami
  • W 2022 roku CSRC rozpoczął 13 projektów badawczych
  • Projekty przyczynią się do rozwoju systemów wsparcia kierowcy, lepszego rozumienia ich działania przez użytkowników oraz poprawy bezpieczeństwa biernego kierowców i pasażerów niezależnie od płci, wieku i budowy ciała
  • Przez 11 lat Toyota zainwestowała w badania CSRC nad bezpieczeństwem 85 milionów dolarów

Toyota Collaborative Safety Research Center (CSRC) rozpoczął w tym roku trzeci pięcioletni program badawczy nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, na który Toyota przeznaczyła 30 milionów dolarów. W kwietniu instytucja ta uruchomiła 9 projektów, do których w sierpniu dołączyły kolejne cztery. Wszystkie badania są realizowane we współpracy z uznanymi amerykańskimi instytucjami naukowymi, w tym z University of Virginia, University of Michigan Medical School, University of California San Diego, University of Nebraska Medical Center, Iowa State University i University of Wisconsin-Madison. Ich wyniki zostaną udostępnione publicznie, aby cała branża motoryzacyjna mogła z nich korzystać przy rozwijaniu własnych udoskonaleń w dziedzinie bezpieczeństwa czynnego i biernego.

Nowe badania nad bezpieczeństwem wspierane przez Toyotę

Cztery nowe projekty, które otrzymały finansowanie w programie CSRC, skupiają się na tym, w jakim kierunku powinny być rozwijane technologie bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu różnych sytuacji na drodze oraz różnych cech fizycznych uczestników ruchu w zależności od wieku, płci, budowy ciała czy stopnia sprawności.

Pierwszy z nich opiera się na spostrzeżeniu, że w przypadku wypadków drogowych jednego typu może dochodzić do bardziej lub mniej poważnych zranień w zależności od tego, czy ofiarą jest mężczyzna czy kobieta. Dotyczy to w szczególności uszkodzeń stawu skokowego. Naukowcy przeprowadzą eksperymenty przy użyciu wirtualnych manekinów THUMS, biologicznych tkanek i badań obrazowych stosowanych w medycynie, aby ustalić, w jaki sposób w wypadkach dochodzi do uszkodzeń kostki w zależności od płci i innych uwarunkowań fizycznych pacjentów.

Drugi projekt skupia się na wykrywaniu przez systemy bezpieczeństwa czynnego, czy kierowca jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji zmieniających świadomość. Naukowcy chcą sprawdzić, jak technologia może powstrzymać kierowców niezdolnych do prowadzenia przed stworzeniem zagrożenia dla siebie i innych ludzi. Zespół ma nadzieję, że uda się do tego wykorzystać kamery i czujniki już dziś montowane w seryjnych samochodach.

Zespół realizujący trzeci projekt zamierza ustalić, czy da się wykryć u kierowcy zbliżające się nagłe pogorszenie stanu zdrowia, takie jak atak serca, udar mózgu czy zasłabnięcie. Naukowcy przeanalizują informacje medyczne oraz dane zarejestrowane przez systemy samochodów w czasie tego typu zdarzeń, aby zidentyfikować fizjologiczne i behawioralne sygnały, że kierowca za moment nie będzie w stanie prowadzić. Jeśli się to uda, systemy bezpieczeństwa będą mogły odpowiednio zareagować, na przykład zatrzymując samochód i włączając światła awaryjne.

Ostatni projekt z nowej puli skoncentruje się na tym, jak utrzymać skupienie kierowcy w sytuacji, gdy prowadzenie staje się coraz bardziej zautomatyzowane. Korzystając z symulatora jazdy, inżynierowie opracują technologie podtrzymywania koncentracji u kierowcy i wspierania jego zaangażowania.

Zapobieganie kolizjom na skrzyżowaniu i edukacja kierowców

Projekty te dołączyły do dziewięciu innych przedsięwzięć, które zostały włączone do programu CSRC w tym roku. Są one realizowane wspólnie z takimi instytucjami jak Massachusetts Institute of Technology, Children’s Hospital of Philadelphia, University of Michigan Transportation Research Institute, University of Iowa i Virginia Tech.

W pierwszym naborze, przeprowadzonym w kwietniu, naukowcy podjęli się m.in. analizy interakcji między użytkownikami dróg, którzy nie znajdują się w samochodach, np. rowerzystami, osobami na e-skuterach czy na elektrycznych wózkach inwalidzkich, aby opracować kolejne funkcje systemów wsparcia kierowcy. Inny projekt polega na analizie zachowań kierowców na skrzyżowaniach – zarówno tych bezpiecznych, jak i tych ryzykownych oraz zakończonych wypadkiem. Pozwoli to dodać nowe funkcje do systemu zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniu. Zespoły badawcze skupią się też na tym, jak najskuteczniej edukować kierowców, aby umieli korzystać z systemów bezpieczeństwa czynnego w swoich samochodach. Szczególnie ciekawym zagadnieniem jest dotarcie do kierowców z wiedzą o nowych funkcjach, które wzbogaciły wyposażenie ich samochodów dzięki aktualizacjom online.

85 milionów dolarów na poprawę bezpieczeństwa transportu i w tworzenie nowych technologii

Toyota stworzyła Collaborative Safety Research Center w 2011 roku jako swój główny ośrodek badań nad bezpieczeństwem na drogach, realizowanych we współpracy z uczelniami, szpitalami i instytutami naukowymi. W latach 2011-2022 CSRC otrzymał 85 milionów dolarów na badania podstawowe, w tym na opracowanie narzędzi i procedur do testowania skuteczności zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) oraz na analizę wpływu zachowań ludzi na bezpieczeństwo. W badaniach CSRC uwzględniane są różnice w stylach prowadzenia w różnych kulturach, wpływ obecności w samochodzie dzieci na skutki wypadków czy subiektywne poczucie bezpieczeństwa w poszczególnych grupach socjoekonomicznych.

Do tej pory CSRC uruchomił 98 projektów badawczych we współpracy z ponad 30 instytucjami i opublikował 260 artykułów naukowych, przy zaangażowaniu ponad 300 naukowców. Prace Centrum wniosły znaczący wkład w rozwój badań nad bezpieczeństwem transportu i w tworzenie nowych technologii.

 

 

Udostępnij ten artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkin
  • Linkin
  • Linkin