Technologia „Tri-gen” zapewni prąd, wodór i wodę z odnawialnych źródeł w logistycznym centrum Toyoty w Long Beach

Centrum logistyczne Toyoty w porcie Long Beach będzie niezależne energetycznie oraz zredukuje emisję CO2 dzięki technologii „Tri-gen”, która produkuje wodór, prąd oraz wodę z odnawialnych źródeł energii. Umowa pomiędzy spółką FuelCell Energy i Toyota Motor North America (TMNA) została zawarta na 20 lat.

Toyota Logistic Services (TLS) Long Beach będzie pierwszym obiektem koncernu na świecie, który będzie korzystał z energii produkowanej na miejscu i pochodzącej z odnawialnych źródeł. Technologia stworzona przez Fuel Cell Energy pozwala na przetworzenie biogazu w elektrochemicznym procesie w wodór, wodę oraz prąd. Umowa została zawarta na 20 lat.

„Wykorzystując wodór oraz prąd z odnawialnych źródeł przecieramy szlaki dla całego koncernu. Dzięki współpracy z FuelCell Energy mamy światowej klasy rozwiązanie, które pozwala zredukować emisję CO2. Technologia, z której korzystamy może być zastosowana w wielu częściach świata” – powiedział Chris Reynolds, dyrektor administracyjny w TMNA.

„Pomagamy naszym partnerom osiągnąć ich cele klimatyczne. Toyota daje dobry przykład, że działalność oparta na energii z wodoru jest dobra dla biznesu, lokalnych społeczności oraz środowiska. Współpraca z Toyotą pokazuje, jak wszechstronna i zaawansowana jest nasza technologia ogniw paliwowych” – powiedział Jason Few, prezes FuelCell Energy.

1,2 tony wodoru dziennie

Zastosowana w centrum logistycznym Toyoty technologia opiera się na bezemisyjnym procesie, podczas którego nie powstają żadne szkodliwe substancje. Technologia „Tri-gen” pozwala na wytworzenie 2,3 MW energii, która będzie wykorzystywana przez TLS Long Beach, gdzie rocznie trafia ponad 200 tysięcy samochodów Toyoty i Lexusa. Nadwyżkowa energia, która nie będzie wykorzystana przez obiekt Toyoty, trafi do sieci Southern California Edison.

Technologia „Tri-gen” pozwala też na wytworzenie nawet 1,2 tony zielonego wodoru dziennie. Z tego paliwa korzystać będą zarówno osobowe Toyoty Mirai, jak i trafi ono do stacji tankowania dla samochodów ciężarowych, które wkrótce dołączą do floty pojazdów TLS. Dzięki takim pojazdom zredukuje się zużycie oleju napędowego do transportu o blisko 1,6 mln litrów. Wodór może być także wykorzystywany do prac odwadniających na terenie portu.

Przy okazji produkcji zielonego wodoru każdego dnia będzie powstawało 5300 litrów wody, która posłuży do mycia samochodów przed wydaniem ich klientom. Szacuje się, że dzięki temu uda się ograniczyć zużycie lokalnych zasobów wody o 1,9 mln litrów.

Partnerstwo z FuelCell Energy ma na celu dekarbonizację logistyki Toyoty w USA i przybliża do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej. Dzięki technologii „Tri-gen” roczna emisja CO2 zostanie zredukowana o 9 tys. ton, a o ponad 6 ton spadnie emisja szkodliwych dla ludzi i środowiska tlenków azotu (NOx).

Udostępnij ten artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkin
  • Linkin
  • Linkin