W Davos powstał Komitet Promocji Wodoru

W Davos powstał Komitet Promocji Wodoru

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos 13 koncernów powołało Komitet Promocji Wodoru, aby wspólnie propagować technologię wodorową. Ich zdaniem upowszechnienie energetyki wodorowej oraz samochodów napędzanych ogniwami paliwowymi przyspieszy osiągnięcie celów Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Przedsiębiorstwa z branży energetycznej, transportowej i przemysłowej podjęły długofalową współpracę, aby zwiększyć rolę wodoru jako nośnika energii.

Komitet Promocji Wodoru to pierwsza inicjatywa tego rodzaju na świecie, która postawiła sobie za cel wypromowanie wodoru jako jednego z kluczowych rozwiązań w dziedzinie zrównoważonego magazynowania i dystrybucji energii. Wodór to wszechstronny nośnik energii o wielu zaletach – jego wykorzystywanie nie uwalnia CO2 ani szkodliwych substancji do atmosfery, dlatego jest uznawany za czyste paliwo oraz źródło energii i może odgrywać ważną rolę w przestawianiu systemu energetycznego na niskoemisyjne rozwiązania. W ostatnim okresie technologie wodorowe znacząco się rozwinęły i są wprowadzane na rynek komercyjny. Komitet Promocji Wodoru będzie współpracował z wieloma kluczowymi podmiotami – ustawodawcami, firmami, organizacjami międzynarodowymi i obywatelskimi, dostarczając im własne rekomendacje.

Podczas inauguracji członkowie Komitetu Promocji Wodoru potwierdzili zamiar zwiększenia tempa inwestycji w rozwój i komercjalizację technologii związanych z wodorem i ogniwami paliwowymi. Łączna wartość tych inwestycji jest obecnie szacowana na 1,4 mld euro rocznie1. Warunkiem przyspieszenia tego procesu jest zwiększenie przez kluczowe podmioty wsparcia dla wodoru jako jednego z przyszłościowych nośników energii przez prowadzenie odpowiedniej polityki.

W skład Komitetu Promocji Wodoru, który we wtorek spotkał się po raz pierwszy w Davos, wchodzi obecnie 13 dyrektorów i prezesów firm z różnych branż, które pragną przyczynić się do osiągnięcia ambitnego celu określonego w Porozumieniu Paryskim z 2015 roku, jakim jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacząco poniżej 2 stopni Celsjusza w stosunku do poziomu przed epoką industrialną. Założycielami Komitetu są: Air Liquide, Toyota, Alstom, Anglo American, BMW Group, Daimler, ENGIE, Honda, Hyundai, Kawasaki, Royal Dutch Shell, The Linde Group i Total. Radzie przewodniczy dwóch wiceprezesów firm z różnych branż i regionów – Air Liquide i Toyoty.

„Porozumienie Paryskie z 2015 roku w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatu to ważny krok we właściwym kierunku, jednak realizacja jego celów wymaga działań biznesowych. Komitet Promocji Wodoru skupia szereg wiodących w świecie firm przemysłowych, motoryzacyjnych i energetycznych, które pragną objaśniać znaczenie wodoru jako kluczowego rozwiązania transformacji energetycznej w transporcie, energetyce i przemyśle, co wymaga opracowania odpowiednich strategii i wdrożenia ich w wielkiej skali. Nie możemy tego zrobić sami. Konieczne jest wsparcie technologii wodorowych przez rządy za pomocą właściwych narzędzi – na przykład przez wspieranie wielkoskalowych inwestycji w infrastrukturę. Apelujemy dziś do światowych przywódców o zaangażowanie, aby wspólnym wysiłkiem osiągnąć cele związane z ratowaniem klimatu i przyspieszyć rozwój nowej infrastruktury i produktów związanych z wodorem” – powiedział Benoit Potier, dyrektor Air Liquide.

„Komitet Promocji Wodoru będzie w odpowiedzialny sposób prezentować technologie wodorowe i korzyści, jakie przynoszą one światu. Będzie rozwijać współpracę z rządami, przemysłem i społeczeństwami. Toyota zawsze starała się odgrywać wiodącą rolę w dziedzinie ekologii i postępu technicznego w motoryzacji, między innymi wprowadzając na rynek pojazdy zasilane ogniwami paliwowymi. Wiemy też, że wodór może pomóc zmniejszyć emisję dwutlenku węgla nie tylko w motoryzacji, ale i szeregu innych branż. Komitet Promocji Wodoru będzie aktywnie wspierać transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej” – ocenił Takeshi Uchiyamada, prezes Toyota Motor Corporation.

Raport zatytułowany „W jaki sposób wodór umożliwia transformację energetyczną” (How Hydrogen empowers the energy transition2), opracowany na zlecenie Komitetu Promocji Wodoru, szczegółowo opisuje potencjał wodoru w tym zakresie, przedstawia wizję Komitetu oraz nakreśla kluczowe działania, które powinni podjąć prawodawcy w celu wykorzystania tego potencjału.

Dostarczanie rozwiązań umożliwiających realizowanie transformacji w kierunku ekologicznej gospodarki niskoemisyjnej jest elementem odpowiedzialności korporacyjnej globalnych firm z branży energetycznej oraz przemysłowej. Osiągnięcie tego ważnego celu wymaga jednak wspólnego działania. Dlatego Komitet Promocji Wodoru zachęca rządy i organizacje społeczne do zaangażowania się w propagowanie wodoru jako elementu tej transformacji i współpracy nad tworzeniem efektywnych planów jego wdrażania.

Członkami Komitetu Promocji Wodoru są koncerny o łącznych dochodach 1,07 biliona euro, zatrudniające razem 1,72 miliona pracowników na całym świecie3.

Wodór jako nośnik energii
Wodór to wygodny, czysty i bezpieczny nośnik energii, który może być wykorzystywany jako paliwo w motoryzacji lub surowiec w przemyśle, a także może służyć do przechowywania energii na dużą skalę. Członkowie Komitetu Promocji Wodoru będą wspierać jego wdrażanie. Wodór można wytwarzać z użyciem elektryczności pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych oraz z ubogich w węgiel paliw kopalnych, a jego użycie nie powoduje żadnych emisji. Liczba zastosowań wodoru wciąż rośnie, ponieważ może być przechowywany oraz transportowany przy wysokiej gęstości energii w postaci ciekłej lub gazowej i spalany lub zużywany w ogniwach paliwowych w celu wytworzenia ciepła lub elektryczności. Te zalety zapewniają mu kluczową rolę w transporcie i przemyśle, a także przy przechowywaniu na wielką skalę energii ze źródeł odnawialnych, takich jak turbiny wiatrowe czy panele fotowoltaiczne, i czynią go obiecującym rozwiązaniem dla transformacji energetycznej.

1 How Hydrogen empowers the energy transition, Hydrogen Council, 2017
2 www.hydrogencouncil.com
3 Dane firm za lata finansowe 2015 i 2016

Udostępnij ten artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkin
  • Linkin
  • Linkin