Toyota i FuelCell Energy z pierwszym bezemisyjnym centrum logistycznym w systemie „Tri-gen”

Toyota Motor North America (TMNA) z firmą FuelCell Energy uruchomiły niezależny energetycznie obiekt Toyota Logistic Services (TLS). Zlokalizowane w porcie Long Beach centrum logistyczne koncernu jako pierwsze na świecie pracuje w systemie „Tri-gen”, który produkuje wodę, prąd i wodór z odnawialnych źródeł energii.

Partnerstwo TMNA z FuelCell Energy ma na celu dekarbonizację logistyki Toyoty w USA. Umowa pomiędzy firmami została zawarta na 20 lat, a pierwszym jej efektem jest centrum pracujące w systemie „Tri-gen”. Zlokalizowany w porcie Long Beach w Kalifornii obiekt wykorzystuje biogaz do produkcji odnawialnej energii elektrycznej, wodoru oraz wody. Powstał w celu wsparcia największego w Ameryce Północnej centrum logistycznego Toyota Logistics Services (TLS), przez które każdego roku przewija się około 200 tys. nowych samochodów Toyoty i Lexusa.

„Celem naszej współpracy z FuelCell Energy było znalezienie zrównoważonych rozwiązań dla centrum logistycznego TLS w porcie Long Beach. Ten przełomowy obiekt pokazuje, że dzięki skalowalnej technologii opartej na wodorze redukujemy emisje i zmniejszamy obciążenia zasobów naturalnych” - powiedział Tom Stricker, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju i spraw regulacyjnych w Toyocie.

Obiekt w Long Beach jest pierwszym w pełni bezemisyjnym portem logistycznym Toyoty. Technologia ogniw paliwowych wykorzystuje proces elektrochemiczny, który przekształca odnawialny biogaz w energię elektryczną, wodór i wodę użytkową w wydajnym, wolnym od spalania procesie, praktycznie nie emitując do atmosfery zanieczyszczeń.

„Tri-gen to dowód, że energia oparta na wodorze może przynosić korzyści firmom, zapewniać bezemisyjny transport, wspierać poprawę jakości powietrza w najbliższej okolicy, zmniejszać zużycie wody oraz zapewniać natychmiastowe i długoterminowe korzyści dla środowiska” - powiedział Jason Few, dyrektor generalny i prezes FuelCell Energy.

Czysta energia w logistyce Toyoty

Technologia „Tri-gen” pozwala wygenerować codziennie 2,3 MW energii, która służy do zasilania zakładu TLS w Long Beach. Nadmiar wyprodukowanej energii trafia z kolei do sieci Southern California Edison. Co więcej, każdego dnia zakład może wytworzyć także do 1200 kg wodoru, który służy do tankowania zasilanych ogniwami paliwowymi Toyot Mirai, jak również wodorowych ciężarówek marki Kenworth.

„Nadszedł początek ery odnawialnego wodoru dzięki naszej współpracy z Toyotą i FuelCell Energy oraz ich innowacyjnym systemem Tri-gen” - powiedział Mario Cordero, dyrektor generalny Portu Long Beach.

Każdej doby wraz z produkcją zielonego wodoru powstaje 5300 litrów wody, która wykorzystywana jest w zakładzie do mycia samochodów przed wydaniem ich klientom. Szacuje się, że dzięki temu uda się ograniczyć zużycie lokalnych zasobów wody nawet o 1,9 mln litrów. System „Tri-gen” pomoże również zredukować do 6 ton emisji tlenku azotu (NOx), które są szkodliwe zarówno dla ludzi, jak i środowiska oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla nawet o 9 tys. ton w związku ze zmianą sposobu zasilania. Z kolei pracujące w portowej logistyce ciężarówki zasilane wodorem mogą potencjalnie ograniczyć zużycie oleju napędowego o ponad 1,6 miliona litrów rocznie.

Udostępnij ten artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkin
  • Linkin
  • Linkin