Toyota, Idemitsu Kosan, ENEOS i MHI pracują nad wprowadzeniem paliw neutralnych pod względem emisji CO2

Toyota, Idemitsu Kosan, ENEOS i Mitsubishi Heavy Industries (MHI) prowadzą badania nad wdrożeniem paliw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, które mogą przyczynić się do dekarbonizacji transportu. Wprowadzenie takich paliw do obrotu w Japonii spodziewane jest około 2030 roku.

Paliwa neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla to paliwa, które zmniejszają emisję CO2 w całym cyklu życia produktu. Są to zarówno paliwa syntetyczne (e-paliwa) wytwarzane przy użyciu wodoru i dwutlenku węgla, jak i biopaliwa wytwarzane z roślin, które pochłaniają CO2 w procesie fotosyntezy. Paliwa w stanie ciekłym są łatwe w transporcie i magazynowaniu, dlatego uważane są za optymalne nośniki energii.

Współpraca z firmami reprezentujące różne branże jest niezbędna do szybkiego upowszechnienia paliw neutralnych klimatycznie, dlatego Toyota, Idemitsu Kosan, ENEOS oraz MHI już rozpoczęły badania w tym obszarze. Koncerny wspólnie analizują scenariusze i harmonogramy wdrażania innowacyjnych paliw oraz różnych systemów wymaganych do wprowadzenia ich na japoński rynek. Prace mają istotne znaczenie także pod kątem bezpieczeństwa energetycznego Japonii.

Badania nad nowoczesnymi paliwami wpisują się w wielotorową strategię dekarbonizacji Toyoty. Koncern od lat inwestuje w innowacyjne napędy, technologie oraz bezemisyjne paliwa, a także pracuje nad zmniejszeniem emisji CO2 w pojazdach z silnikami spalinowymi. Już w 2007 roku Toyota wprowadziła w Brazylii samochód, który mógł być w zależności od potrzeb zasilany biopaliwem, jak i tradycyjną benzyną. Koncern rozważa opracowanie silników spalinowych wykorzystujących neutralne klimatycznie paliwa i zaprojektowanych z myślą o zelektryfikowanych napędach

Firma petrochemiczna Idemitsu Kosan zgodnie ze swoją wizją na 2050 rok pod hasłem „Kształtowanie zmian” planuje wprowadzić i rozpowszechnić paliwa syntetyczne oraz biopaliwa we współpracy z różnymi podmiotami z Japonii i zagranicy. Japońska firma naftowa ENEOS dąży do zapewnienia stabilnego dostępu do energii i surowców, redukując jednocześnie emisję gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie wodoru i energii odnawialnej, a także rozwój paliw neutralnych klimatycznie. MHI, która zajmuje się inżynierią, sprzętem elektrycznym i elektronicznym, postawiła sobie za cel osiągnięcie neutralności węglowej do 2040 roku zgodnie z deklaracją „MISSION NET ZERO”. Koncern opracowuje szereg rozwiązań związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla oraz wprowadzeniem technologii wodorowych.

Udostępnij ten artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkin
  • Linkin
  • Linkin