Toyota zapája startupy do programu na udržateľnosť

Toyota zapája startupy do programu na udržateľnosť

Toyota Motor Europe spúšťa otvorenú platformu Toyota Open Labs, ktorá má prepájať startupy s komerčnými subjektmi naprieč ekosystémom Toyoty. Chce podporiť inovácie a posunutie celého odvetvia do ďalšej fázy mobility. Nový program podporí premenu Toyoty na firmu poskytujúcu služby mobility, a to prehlbovaním odborných znalostí naprieč rôznymi oblasťami, ako sú energetika, cirkulárna ekonomika, uhlíkovo neutrálne technológie, inteligentné komunity a mobilita pre všetkých.

Spustenie platformy Toyota Open Labs sprevádza výzva smerujúca k startupom pôsobiacim v piatich kľúčových kategóriách:

Energetika: technológie a systémy na podporu premeny energetiky, vodíkovej ekonomiky, vyvažovania sietí, hospodárenia s energiami, inteligentného nabíjania a funkcií V2G (Vehicle to Grid, vozidlo-elektrická sieť).
Cirkulárna ekonomika: technológie a systémy na podporu spätného odberu, recyklácie a opätovného využívania vozidiel a batérií.
Uhlíková neutralita: technológie a systémy pomáhajúce firmám a verejnosti znižovať uhlíkové emisie, resp. digitalizácia podporujúca transparentné posudzovanie životného cyklu.
Inteligentné komunity: nové obchodné modely a riešenia zamerané na vývoj a podporu inteligentných komunít prostredníctvom zdieľania vozidiel, taríf a centier mobility.
Mobilita pre všetkých: riešenia za férovú cenu na prekonávanie prekážok mobility, posilňovanie systémov mobility a rozvoj komunít s nízkymi uhlíkovými emisiami s cieľom riešiť potreby starnúcej spoločnosti a ponúkať univerzálne konštrukčné riešenia pre všetkých používateľov.

Medzi partnerov platformy Toyota Open Labs patria napríklad Toyota Tsusho Europe, obchodný a dodávateľský reťazec skupiny Toyota, KINTO Europe, značka skupiny Toyota pre mobilitu, Woven Capital, rastový fond Toyoty, resp. Toyota Mobility Foundation, nezisková nadácia Toyoty.

Startupy vybrané v rámci otvorenej výzvy získajú príležitosť využívať širokú sieť poradcov a mentorov, hľadať nové cesty smerujúce k rastu, rozvíjať vlastné obchodné stratégie a investičné príležitosti, kvalifikovane zlepšovať svoje produkty a budovať vzťahy na presadenie sa na ďalších svetových trhoch.

Účastníci budú môcť v spolupráci s Toyotou pripraviť overovacie štúdie (Proof of Concept), skúmať cesty smerujúce na trh a etablovať sa ako partneri v rámci ekosystému Toyoty. Výhodou pre všetkých zapojených bude podpora a príležitosť prezentovať vlastné technológie na špeciálnej Demo akcii počas paralympijských hier v Paríži 2024.

„Ak ste startupom, ktorý sa zameriava na riešenia budúcich problémov udržateľnosti a mobility, Toyota Open Labs je tým pravým miestom pre vás. Toyota v celosvetovom meradle rozvíja systémy mobility, ktoré udržateľnou cestou menia spôsob, akým žijeme, pracujeme a trávime voľný čas. Toyota Open Labs je pre startupy jedinečnou príležitosťou, ako premeniť smelé vízie na skutočnosť cestou bezkonkurenčnej podpory nášho ekosystému inovácií,“ hovorí Kylie Jimenezová, senior viceprezidentka pre personálne, technologické a správne záležitosti, Toyota Motor Europe.

„Riešenie problémov na poli mobility a trvalej udržateľnosti patria ku kľúčovým otázkam, ktoré si zasluhujú najvyššiu pozornosť vo svetovom meradle. Dynamický európsky ekosystém inovácií má v týchto oblastiach nesmierny potenciál, a preto s nadšením spolupracujeme so startupmi, aby sme ich zaujímavé pokusy v ranej fáze pomohli premeniť na široko uplatniteľné riešenia,“ hovorí George Kellerman, viceprezident pre investície a akvizície spoločnosti Woven by Toyota, riaditeľ Woven Capital.

„Poslaním KINTO je urýchliť premenu Toyoty na firmu poskytujúcu služby mobility, čo nemožno dosiahnuť bez prispenia partnerov zvonka, ktorí zdieľajú rovnaké poslanie a stratégiu premeny. Úplne nová platforma Toyota Open Labs je skvelým miestom, kde sa s nami startupy môžu dať v rámci tejto kľúčovej premeny dohromady,“ hovorí Miguel Fonseca, generálny riaditeľ KINTO Europe.

„V rámci napĺňania firemnej filozofie Toyota Tsusho – žiť a prosperovať spoločne s ľuďmi, spoločnosťou a planétou – chceme ‚byť tým pravým‘. V tomto rýchlo sa meniacom prostredí, kde k novému štandardu patrí aj trvalá udržateľnosť a cirkulárna ekonomika, silne podporujeme iniciatívy ako Toyota Open Labs, ktoré posilňujú nové nápady, silné stránky a hybný moment k ďalšiemu rozvoju jedinečných vlastností našej skupiny,“ hovorí Laurent Gallois, šéf obchodného rozvoja spoločnosti Toyota Tsusho Europe.

„Nadácia Toyota Mobility Foundation sa riadi základnou víziou budovania ešte lepšej spoločnosti mobility a realizuje spoločné projekty s mestskými samosprávami, neziskovými organizáciami, miestnymi komunitami, univerzitami a inovátormi v Japonsku, Európe, Ázii, Amerike a Afrike. Túto víziu uvádzame do života podporovaním startupov s takými pokrokovými nápadmi, ktoré smerujú k inkluzívnej a udržateľnej budúcnosti bez uhlíkových emisií. Platforma Toyota Open Labs je skvelý spôsob, ako sa chopiť nových nápadov a vízií budúcej mobility od startupov po celej Európe,“ hovorí Monica Perez Lobo, riaditeľka nadácie Toyota Mobility Foundation Europe.

Ďalšie informácie o platforme Toyota Open Labs a spôsobe podávania prihlášok do tohto programu nájdete na stránkach: toyotaopenlabs.com.

Zdieľať tento článok

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkin
  • Linkin
  • Linkin