Toyota dodá olympiáde v Paríži 500 vodíkových Mirai

Toyota dodá olympiáde v Paríži 500 vodíkových Mirai

Toyota oznámila, že pre olympijské hry v Paríži v roku 2024 dodá 500 vozidiel Mirai poháňaných palivovým článkom, ktoré budú súčasťou oficiálneho vozového parku OH. Využívať budú vodíkové palivo vyrábané z obnoviteľných zdrojov, ktoré dodá spoločnosť Air Liquide, oficiálny sponzor paliva pre olympijské a paralympijské hry v Paríži 2024.

„V roku 2018 Akio Toyoda oznámil, že Toyota Group prejde zásadným obratom. Premení sa z klasického výrobcu automobilov na firmu poskytujúcu služby mobility. Naším cieľom v súlade s týmto novým smerovaním je prekračovať hranice odvetvia budovaním lepšej spoločnosti na základe uhlíkovej neutrality,“ uviedol Frank Marotte, predseda a CEO spoločnosti Toyota France.

Toyota na ceste k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality presadzuje multitechnologický prístup k mobilite prostredníctvom rôznorodej ponuky elektromobilov s batériovým pohonom, elektromobilov s palivovými článkami, plne hybridných vozidiel a plug-in hybridov. Vďaka tomu môžu zákazníci z najrôznejších častí sveta používať také vozidlá s nulovými alebo nízkymi emisiami, ktoré najlepšie zodpovedajú ich konkrétnym potrebám.

Toyota sa ako celosvetový partner olympijských a paralympijských hier snaží poskytovať riešenia trvale udržateľnej mobility, ktoré pomáhajú rozvíjať inkluzívnu spoločnosť bez uhlíkovej stopy.

Sedan Mirai poháňaný vodíkovým palivovým článkom, ktorý spája výhody elektrickej mobility s bezkonkurenčne pohodlným používaním, autonómiou a rýchlym tankovaním, je podľa Toyoty jednou z ciest k zbaveniu sveta uhlíkových emisií.

Stopercentne elektrifikovaná flotila osobných vozidiel
„Toyota sa pripravuje, že počas hier v Paríži 2024 ukáže svoju inovatívnu schopnosť vyvíjať rôznorodé riešenia mobility s vodíkovým pohonom. Ukážkou tejto cesty bude práve Mirai spoločne s ďalšími produktmi. S organizačným výborom hier v Paríži 2024 máme spoločné ambície, a to čo najviac znížiť vplyv hier na životné prostredie prostredníctvom stopercentne elektrifikovanej flotily osobných vozidiel,“ dodáva Cédric Borremans, vedúci divízie olympijských a paralympijských hier zo spoločnosti Toyota Motor Europe.

„Jedným z cieľov, ktorý sme si pre Paríž 2024 stanovili, je usporiadať ukážkové a ekologicky zodpovednejšie hry. Nesmierne nás teší, že v tomto smere nám pomôže Toyota, celosvetový partner hier v Paríži 2024, ktorá dodá vozidlá Mirai poháňané palivovým článkom, tvoriace súčasť oficiálneho vozového parku hier. Ďakujeme Toyote za jej nasadenie a spoluprácu,“ uviedol Tony Estanguet, prezident hier v Paríži 2024.

 

Zdieľať tento článok

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkin
  • Linkin
  • Linkin