Elektrifikované vozidlá Toyota na olympiáde v Tokiu 2020 zlepšia mobilitu a znížia emisie

Elektrifikované vozidlá Toyota na olympiáde v Tokiu 2020 zlepšia mobilitu a znížia emisie

Približne 90 percent vozidiel, ktoré Toyota poskytne usporiadateľom olympijských a paralympijských hier v Tokiu 2020, bude elektrifikovaných. Automobilka chce dosiahnuť najnižšiu cieľovú úroveň emisií v rámci všetkých oficiálnych vozových parkov olympijských a paralympijských hier v histórii, a znížiť tým celkové zaťaženie životného prostredia.

Toyota sa chystá vyvinúť úplne jedinečnú verziu niektorých vozidiel, rovnako tak ako vozidiel určených priamo na nasadenie počas Tokia 2020 s cieľom ponúknuť najrôznejšie prostriedky mobility pre všetkých.

Mobilita pre všetkých

Spoločnosť Toyota v úlohe celosvetového partnera olympijských a paralympijských hier oznámila, že usporiadateľom poskytne kompletný modelový rad elektrifikovaných vozidiel, vrátane úplne jedinečnej verzie niektorých svojich automobilov a vozidiel vyvinutých špeciálne na podporu olympijských a paralympijských hier Tokio 2020. Toyota chce prostredníctvom svojich elektrifikovaných vozidiel spoločne s tokijským organizačným výborom olympijských a paralympijských hier dosiahnuť najnižšiu cieľovú úroveň emisií v rámci všetkých oficiálnych vozových parkov olympijských a paralympijských hier v histórii, a pomôcť tak znížiť celkové zaťaženie životného prostredia vplyvom olympiády.

Pre Tokio 2020 poskytne Toyota približne 3 700 prostriedkov mobility a vozidiel. Elektrifikované modely, ktoré zaberajú 90 % objemu, zahŕňajú vozidlá s hybridným elektrickým pohonom (HEV), elektromobily poháňané palivovými článkami (FCEV, napr. vodíková Toyota Mirai), plug-in hybridy (PHEV), model Prius PHV, resp. elektromobily s batériovým pohonom (BEV) vrátane prostriedkov APM čiže Accessible People Mover a e-Palette, resp. TOYOTA Concept-i, ktoré počas hier Tokio 2020 zabezpečia široké možnosti mobility pre každého. Poskytnuté elektrifikované prostriedky Toyota zahŕňajú približne 500 vozidiel FCEV a približne 850 batériových elektromobilov, čím tvoria najrozsiahlejší elektrifikovaný vozový park v rámci celej histórie olympijských hier.

Z celkového počtu 3 700 prostriedkov mobility a vozidiel pre Tokio 2020 bude 2 700 vozidiel súčasťou oficiálneho vozového parku na podporu dopravy medzi rôznymi miestami konania olympijských hier, čo obstarajú dostupné vozidlá, ako je napr. model Toyota Mirai. Predbežné výpočty ukazujú, že emisie CO2 produkované flotilou bežne dostupných vozidiel pre Tokio 2020 budú v priemere nižšie ako 80 g/km1 , čo v porovnaní s podobne veľkou flotilou modelov poháňaných benzínovým alebo naftovým motorom prinesie zníženie emisií približne o polovicu. V priebehu hier sa očakáva ďalšie zníženie ekologických dosahov vďaka kombinácii s vyspelými produktmi mobility a elektrifikovanými vozidlami od Toyoty vrátane jedinečných verzií vozidiel alebo prostriedkov navrhnutých na použitie počas hier. Automobilka chce takto dosiahnuť najnižšiu cieľovú úroveň emisií v rámci všetkých oficiálnych vozových parkov olympijských a paralympijských hier v histórii.

Aby sa predišlo stretom a zmenšilo sa riziko prípadných škôd alebo zranení, budú všetky z bežne dostupných vozidiel na dopravu pracovníkov vybavené technológiami preventívnej bezpečnosti Toyota vrátane bezpečnostných balíčkov Toyota Safety Sense a Lexus Safety System+. Ďalej budú prakticky všetky z bežne dostupných vozidiel vybavené inteligentným ultrazvukovým lokátorom (ICS), ktorý pomáha brzdeniu v situáciách, keď vodič omylom zošliapne akceleračný pedál.

Okrem zaistenia oficiálneho vozového parku podporí Toyota organizátorov hier aj ďalšími vozidlami, ako je autobus Sora na vodíkové články pre mestskú hromadnú dopravu, asistenčné prostriedky pomáhajúce zdvíhať cestujúcich do ich sedadiel alebo prostriedky vybavené rampou na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich na vozíku prostredníctvom zadných dverí, resp. ďalšie vozidlá, ako napr. vysokozdvižné vozíky na palivové články, vyrábané a predávané spoločnosťou Toyota Industries Corporation.

Zásadné princípy automobilky Toyota pre Tokio 2020

V rámci hier Tokio 2020 sa Toyota zameriava na tri hlavné princípy - mobilitu pre všetkých, trvalú udržateľnosť (a zameranie na prechod k vodíkovej spoločnosti) a na podporu dopravy v rámci hier s využitím systému výroby Toyota (TPS). Na základe uvedených princípov plánuje Toyota riešiť mobilitu s presahom nad klasický rámec poskytovania vozidiel.

Prostredníctvom svojho kompletného modelového radu elektrifikovaných vozidiel na zníženie dosahov na životné prostredie a riešenie mobility kombinujúcich TPS s rôznorodými prostriedkami mobility zaistí Toyota hladký chod hier Tokio 2020 a uľahčí dopravu všetkých účastníkov, vrátane pracovníkov, športovcov a návštevníkov. Toyota okrem toho zabezpečí prostredníctvom svojich robotov podporu a jedinečné zážitky v rámci jednotlivých udalostí hier s cieľom prekonať všeobecné predstavy o tom, čo mobilita pre hry vlastne znamená. Uvedené aktivity budú sprevádzať snahu Toyoty poskytovať aj naďalej 'mobilitu pre všetkých' ponúkaním najrôznejších riešení, aby sa Tokio 2020 stalo vskutku jedinečnou udalosťou.

1) Vozidlá vyvinuté špeciálne pre Tokio 2020
APM

  • Cca. 200 kusov vozidiel, ktoré návštevníkom so špeciálnymi potrebami mobility pomôžu premiestňovať sa medzi rôznymi lokalitami hier, ako je Olympijský štadión alebo Tenisový park Ariake (doprava „na posledný kilometer cesty“ alebo úľava v prípade únavy).
  • Podrobnosti o prostriedkoch APM boli zverejnené 18. júla (tlačovú správu nájdete tu).

2) Jedinečná verzia vozidiel pre Tokio 2020
e-Palette (verzia pre Tokio 2020)

  • e-Palette, prvý elektromobil s batériovým pohonom vyvinutý špeciálne ako praktická ukážka koncepcie Autono-MaaS2 uľahčí dopravu pracovníkov i športovcov v rámci hier Tokio 2020. Najmenej desiatka týchto vozidiel bude trvalo prechádzať okruh v rámci olympijskej a paralympijskej dediny.
  • Nízkopodlažné vozidlo s elektrickou rampou sa na každej zastávke zastavuje na presne danom mieste; e-Palette tak zaručuje zachovanie minimálnej škáry medzi obrubníkom a mikrobusom, čím uľahčuje cestovanie vozičkárom a podporuje hladkú dopravu na krátke vzdialenosti.
  • Očakáva sa, že toto vozidlo bude vybavené systémom autonómneho riadenia (až na úrovni SAE Level 4 ). Okrem pracovníka obsluhy kvôli dohľadu nad fungovaním autonómneho riadenia zaistí Toyota aj digitálny riadiaci systém na monitoring všeobecných prevádzkových podmienok vozidla.

SK Tab1 olimp

Toyota Concept-i (verzia pre Tokio 2020)

  • Concept-i s charakteristickou high-tech siluetou má ambície prilákať k hrám svojou prítomnosťou ešte viac pozornosti, pretože poslúži ako prevádzkové vozidlo štafety olympijskej pochodne a vedúce vozidlo maratónskeho behu.
  • Okrem vozidiel poskytovaných na účely hier budú ďalej na verejných komunikáciách okolo prezentačného showroomu MEGAWEB v Toyota City na ostrove Odaiba prebiehať testovacie jazdy vozidiel vybavených vyspelými technológiami riadenia. Pôjde napr. o model Toyota Concept-i s ukážkou systému autonómneho riadenia (úroveň SAE Level 43) a jeho funkcií vrátane „konverzácie s agentom“, ktorá sa prostredníctvom umelej inteligencie snaží porozumieť ľuďom, pomáhať im spoznať nové spôsoby cestovania a zoznámiť sa s budúcnosťou „milovaných automobilov“.

SK tab2 Olimp

3) Ostatné vozidlá
Mirai

  • Na prepravu pracovníkov medzi rôznymi oficiálnymi lokalitami Tokio 2020 bude k dispozícii približne 500 týchto vozidiel.

Batériové elektromobily pre pešie zóny

  • Toyota poskytne cca. 300 prostriedkov osobnej mobility vo verzii na státie určených pre bezpečnostných pracovníkov a zdravotníkov na rôznych miestach konania hier Tokio 2020, ako je napr. Olympijský štadión alebo Tenisový park Ariake
  • Toyota tiež skúma možnosti použitia zariadení osobnej mobility vo verzii na sedenie a pre používateľov pripútaných na vozík alebo používateľov s obmedzenými schopnosťami pohybu

SK tab3 Olimp

1 Výpočet Toyoty na základe informácií dostupných v produktových katalógoch. Výpočet PHEV vychádza z metodiky výpočtov Toyoty uvedenej v správe vydanej dňa 1. marca 2013 Ministerstvom hospodárstva, obchodu a priemyslu a Ministerstvom pôdy, infraštruktúry a dopravy. Pri niektorých vozidlách v špeciálnej úprave pre Tokio 2020 vypočítava Toyota spotrebu paliva v súlade s nárastom hmotnosti vplyvom špeciálnych úprav.
2 Spojenie výrazov „autonomous“ (autonómne) a „mobility as a service“ (mobilita ako služba), opisujúcich služby mobility Toyota na báze vozidiel s autonómnym riadením.
3 Odkazy týkajúce sa jednotlivých úrovní SAE Level nájdete tu.