Toyota odhaľuje prístupy, ktoré zmenia budúcnosť automobilového priemyslu

Toyota odhaľuje prístupy, ktoré zmenia budúcnosť automobilového priemyslu

Spoločnosť Toyota Motor Corporation oznámila niekoľko nových prístupov, ktoré zásadne ovplyvnia budúcnosť automobilového priemyslu a vďaka ktorým sa japonská automobilka stane tiež firmou poskytujúcou služby mobility. Kľúčom sú tri prístupy: elektrifikácia, inteligencia a diverzifikácia.

V oblasti elektrifikácie pôjde Toyota aj naďalej cestou rôznorodých smerov vrátane uvádzania optimálnych druhov pohonu v jednotlivých regiónoch.

V rámci inteligencie bude okrem samotných vozidiel a služieb podporovať iniciatívy napomáhajúce k užšiemu prepojeniu spoločností, ako je napríklad mesto Woven City.

A diverzifikácia podnikateľských aktivít Toyoty znamená rozširovať záber z áut viac na spoločnosť. Cieľom je sloboda pohybu a možnosť voľby medzi rôznymi druhmi energie pre každého používateľa.

Technologická stratégia Toyoty a ďalšie smerovanie výroby automobilov
Hiroki Nakadžima, výkonný viceprezident a hlavný technický riaditeľ (CTO)

V aprílovom brífingu bola vysvetlená tzv. koncepcia mobility Toyota (Toyota Mobility Concept).
Do marca 2023 sme tak presunuli vyše polovicu našich pracovníkov výskumu a vývoja; ďalej približne polovica výdavkov na výskum a vývoj smeruje do oblasti pokročilého vývoja, pričom absolútna suma neustále rastie. V tomto trende plánujeme pokračovať aj do budúcna.
Beyond Zero
Tlačová správa
Vodík
Batérie
Batériový elektromobil
CJPT
Palivo
Uhlíková neutralita

Tri piliere výroby aut
Chceme presadzovať výrobu automobilov založenú na troch pilieroch. Prvým je bezpečnosť a istota. Plánujeme stále zdokonaľovať systém Toyota Safety Sense a poskytovať zákazníkom bezpečné a spoľahlivé technológie. Druhým pilierom je skutočnosť, že k utváraniu budúcnosti prispieva každý jeden z nás.

Vytvárame budúcnosť nadväzovaním kontaktov s kolegami na celom svete prostredníctvom rôznych iniciatív – príkladom je snaha CJPT dekarbonizovať obchodné odvetvie, partnerská spolupráca s CP Group v Thajsku alebo naša spolupráca v motoristickom športe. Za tretie urýchlime doterajšie úsilie o lokalizáciu. Keďže sa potreby našich zákazníkov budú v jednotlivých regiónoch ešte viac líšiť, urýchlime vývoj v blízkosti zákazníkov prostredníctvom výskumných a vývojových základní na celom svete.

Stratégia elektromobilov s batériami novej generácie
Takero Kato, prezident závodu BEV Factory

Prostredníctvom organizácie BEV Factory so zameraním na výrobu batériových elektromobilov (založenej tento rok v máji) chceme meniť budúcnosť cestou premeny automobilov, výroby a spôsobu práce.

Naším cieľom je dosiahnuť dojazd vozidiel 1 000 km vďaka rôznym technológiám vrátane začleňovania batérií novej generácie a ultrazvukovej technológie. Na podporu štýlového dizajnu a aerodynamických parametrov sa bude využívať umelá inteligencia, zatiaľ čo návrhári sa zamerajú na vyjadrenie prirodzenej vnímavosti. Funkcie prispievajúce k radosti z automobilov a cestovania bude možné donekonečna rozširovať prostredníctvom operačného systému Arene a kompletnej podpory diaľkových online aktualizácií (OTA).

Budeme zákazníkom ponúkať zaujímavé prekvapenia za pomoci technológií, ktorými disponuje iba výrobca automobilov.

Karosérie sa budú vyrábať z troch hlavných komponentov s využitím novej modulárnej konštrukcie. Technológia tzv. gigaodliatkov napomôže k výraznejšej integrácii súčastí, čo prispeje k poklesu nákladov na vývoj a zníženiu nutných investícií do výrobných závodov. Okrem toho technológia samohybnej výroby zníži investície do procesov a zariadení o celú polovicu.

BEV Factory zhmotňuje TÍM VŠETKO V JEDNOM – pod jedným lídrom, ktorý zjednocuje funkcie a regióny nad rámec automobilky vrátane spoločnosti Woven by Toyota a externých partnerov.

Tento JEDEN TÍM prinesie revolúciu v spôsobe práce, pri ktorom má každý z pracovníkov na tom istom pracovisku rovnaké povedomie o aktuálnej situácii, aby bolo možné rýchlo prijímať rozhodnutia a zaistiť rýchle prvotné reakcie.

Batériové elektromobily novej generácie uvedieme v celosvetovom meradle v roku 2026 v podobe kompletného modelového radu. BEV Factory do roku 2030 dodá 1,7 milióna vozidiel z celkového objemu výroby 3,5 miliónov kusov.

Batériové elektromobily novej generácie budú používať nové batérie, prostredníctvom ktorých chceme dosiahnuť postavenie svetového lídra v spotrebe energie batériových elektromobilov. Vďaka získaným zdrojom zvýšime atraktivitu vlastných produktov, aby sme prekonali očakávania zákazníkov a dosiahli potrebné tržby.

Už teraz sa môžeme tešiť na batériové elektromobily vyrábané priamo automobilkou, inšpirujúce srdcia všetkých zákazníkov.

Vodíková obchodná stratégia
Mitsumasa Jamagata, prezident Hydrogen Factory (do funkcie bude menovaný 1. júla 2023)

Trhy s vodíkom v Európe, Číne a Severnej Amerike budú v roku 2030 zďaleka najväčšie a možno očakávať, že trh s palivovými článkami bude do uvedeného roku prudko rásť až na úroveň 5 biliónov jenov ročne. Podporujeme externý predaj palivových článkov s využitím vodíkových jednotiek z modelu Mirai, pričom už dnes v rámci externého predaja evidujeme ponuky v objeme 100 000 kusov do roku 2030. Väčšina sa týka úžitkových vozidiel.

V reakcii na rýchle zmeny na trhu založíme tento rok v júli novú organizáciu Hydrogen Factory, aby sme dokázali rýchlejšie prijímať rozhodnutia pod jedným vedením, a to súčasne naprieč oblasťami predaja, vývoja a výroby. Hydrogen Factory podporí obchodné aktivity v troch smeroch.

Prvým je lokalizácia výskumu a vývoja a výroba v krajinách na troch hlavných trhoch. Existujúce úsilie podporíme založením miestnych základní, najmä v Európe a Číne.

Druhým je posilňovanie spojenectiev s poprednými partnermi. Budeme sa snažiť vytvárať s partnermi také spojenectvá, aby sme dosiahli dostatočný objem, a tak mohli zákazníkom poskytovať palivové články za dostupnú cenu.

Tretím smerom je konkurencieschopnosť a technológie. Budeme pracovať na inovatívnej evolúcii konkurencieschopných technológií palivových článkov novej generácie vrátane technológií článkov novej generácie a systémov palivových článkov.

V rámci uvedených iniciatív sa budeme usilovať o obchodné využitie v čo najširšom rozsahu. Pri systémoch novej generácie budú náklady vďaka technologickému pokroku, úsporám z rozsahu a lokálnej výrobe o 37 % nižšie. Ak navyše v spolupráci s partnermi do roku 2030 nazhromaždíme dopyt po 200 000 jednotkách, budeme schopní znížiť náklady o 50 % pri súčasnom dosiahnutí primeraného zisku a naplnení očakávaní mnohých našich zákazníkov aj štátnych orgánov.

V záujme naplnenia tohto cieľa budeme spolupracovať v oblasti vývoja, výroby a predaja.

Okrem toho je vodík stále veľmi drahý. V rámci podpory čo najväčšieho rozšírenia vodíka bude Toyota pokračovať v spolupráci s partnermi, aby podporila výrobu, prepravu a používanie vodíka.

Existujúce vzťahy so silnými partnermi vnímame ako príležitosť na rýchlejšie komerčné využívanie vodíka, pričom chceme zakladať zákaznícky zamerané základne na hlavných trhoch a ponúkať cenovo dostupné produkty v dostatočných objemoch.

• Elektrifikované technológie – batérie, kľúčové technológie na posilnenie atraktivity batériových elektromobilů
• Elektrifikované technológie – vodík, klimaticky neutrálne (CN) palivo
• Technológia inteligencie
• Technológia diverzifikácie

Dosiahnutie nuly a s tým spojená nová pridaná hodnota
Toyota v rámci svojho úsilia odovzdať našu planétu budúcej generácii určila niekoľko problémov súvisiacich s jednotlivcami aj celou spoločnosťou, ktoré tiež pomáha riešiť; túto iniciatívu Toyota označuje ako Dosiahnutie nuly, teda snahu úplne eliminovať negatívne vplyvy uvedených problémov na ľudstvo a životné prostredie. Toyota okrem toho pracuje na cieli Beyond Zero, teda vytváraní a poskytovaní väčšej pridanej hodnoty neúnavným hľadaním rôznych spôsobov zlepšovania života a spoločnosti v budúcnosti.

O iniciatíve Beyond Zero

https://global.toyota/en/mobility/beyond-zero/

Toyota Motor Corporation sa venuje vývoju a výrobe pokrokových, bezpečných a vysokokvalitných výrobkov a služieb s cieľom prinášať radosť z mobility pre všetkých. Sme presvedčení, že na skutočné naplnenie týchto cieľov je nevyhnutná podpora našich zákazníkov, partnerov, zamestnancov a komunít na všetkých miestach, kde pôsobíme. Už od nášho založenia pred viac než 80 rokmi (1937) uplatňujeme naše ústredné zásady v snahe zaistiť bezpečnejšiu, ekologickejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť. Teraz v rámci našej premeny na firmu poskytujúcu služby mobility – keď vyvíjame prepojené, automatizované, zdieľané a elektrifikované technológie – sa verne držíme našich ústredných zásad a stratégie SDG (Sustainable Development Goals – ciele trvale udržateľného rozvoja) Organizácie Spojených národov, aby sme napomohli k rozkvetu stále lepšieho sveta so slobodou pohybu pre všetkých.

Iniciatívy SDG
https://global.toyota/en/sustainability/sdgs/

Zdieľať tento článok

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkin
  • Linkin
  • Linkin