Toyota poskytne olympijským a paralympijským hrám v Paríži tisíce bezemisných vozidiel a elektrických približovadiel

Toyota na olympijských a paralympijských hrách v Paríži 2024 predvedie prehliadku inkluzívnej a udržateľnej mobility. Športovcom, funkcionárom, dobrovoľníkom, akreditovaným novinárom a divákom poskytne 2650 elektrifikovaných osobných automobilov, z ktorých 150 bude upravených na potreby vozíčkarov. Približne 60 percent vozového parku bude mať nulové emisie, čo platí napríklad pre batériové elektromobily Toyota bZ4X, Proace a Proace Verso EV alebo Lexus RZ.

Toyota poskytne aj 500 vodíkových vozidiel Mirai na zaistenie bezemisnej prepravy členov olympijskej a paralympijskej rodiny, športovcov, usporiadateľov aj dobrovoľníkov. Po skončení hier sa všetkých 500 vozidiel pripojí k súčasnej parížskej flotile vodíkových taxíkov, čím počet týchto vozidiel s vodíkovým pohonom vzrastie na 1500.

Okrem vozidiel s nulovými emisiami pripraví Toyota tisíc hybridných a plug-in hybridných vozidiel. Konkrétne to budú Toyota RAV4 vo verziách hybrid a plug-in hybrid a hybridné verzie modelov Toyota Corolla TS, Yaris Cross a Highlander. Oficiálnu flotilu doplnia aj ďalšie vozidlá prepojené prostredníctvom služby zdieľania automobilov Toyota KINTO.

Toyota sa usiluje, aby uhlíkové emisie vozidiel počas hier v Paríži 2024 boli o 50 percent nižšie než v prípade minulých hier. Okrem toho bude takmer 60 percent všetkých flotilových vozidiel Toyota vyrobených v Európe, 37 percent vo Francúzsku, čo je v súlade s víziou udržateľných olympijských a paralympijských hier s uplatnením produktov od miestnych dodávateľov.

Stovky elektrických približovadiel na sedenie aj na státie

Celkovo chce Toyota poskytnúť 700 produktov individuálnej mobility, 250 vozidiel APM, 150 vozidiel Toyota Proace v úprave pre vozíčkarov a ďalšie riešenia mobility. Týmto spôsobom Toyota zaistí, aby všetci športovci, dobrovoľníci a usporiadatelia mali k dispozícii najinkluzívnejšiu a najudržateľnejšiu flotilu vozidiel, aká sa kedy v rámci olympijských a paralympijských hier objavila.

Konkrétne to bude 250 osobných elektrických približovadiel s batériovým pohonom typu C+walkS so sedadlom alebo C+walkT na jazdu v stoji.

Pri oboch typoch je maximálna rýchlosť obmedzená na 6 km/h. Prostriedky sú vybavené systémom rozpoznávania prekážok na zaistenie bezpečnosti samotných používateľov aj všetkých naokolo. Približovadlá so sedadlom budú k dispozícii pre športovcov, usporiadateľov aj dobrovoľníkov, kým verziu na jazdu postojačky budú využívať členovia personálu a dobrovoľníci na uľahčenie pohybu medzi jednotlivými miestami konania hier.

Vozíčkarom ďalej Toyota poskytne zariadenia na elektrický pohon invalidných vozíkov. Päťdesiat týchto zariadení bude k dispozícii v olympijskej dedine počas celých hier. Ďalších 150 poskytne Toyota na úvodný ceremoniál paralympijských hier, aby sa na tejto jedinečnej udalosti mohli ľahšie zúčastniť všetci športovci na vozíku.

Toyota je celosvetový partner pre mobilitu Medzinárodného olympijského výboru (IOC) a Medzinárodného paralympijského výboru (IPC). Ponúka riešenia trvalo udržateľnej mobility so zameraním na inklúziu, trvalú udržateľnosť a mobilitu pre všetkých.

Toyota sa tak postupne mení na firmu poskytujúcu služby mobility, usilujúcu sa o odbúravanie prekážok v mobilite všetkých ľudí, bez ohľadu na ich fyzické schopnosti.

„Ak máme všetci slobodu pohybu, sme o krok bližšie k inkluzívnej a udržateľnej spoločnosti, ktorú sa Toyota snaží budovať. Rovnakú víziu majú aj predstavitelia IOC a IPC. Chceme podporovať športovcov, ktorí svoj život zasvätili športu, a odstraňovať prekážky, ktoré by im v slobode pohybu mohli brániť,“ hovorí Jošihiro Nakata, prezident a CEO, Toyota Motor Europe.

Toyota ďalej poskytne 150 batériových elektromobilov Toyota Proace Verso v úprave pre vozíčkarov na podporu mobility hendikepovaných rodinných príslušníkov pri návšteve olympijských a paralympijských hier. Po skončení hier zostanú všetky vozidla v oblasti Paríža, kde nájdu uplatnenie ako špeciálne dopravné prostriedky pre používateľov na invalidnom vozíku.

Lepšia trvalá udržateľnosť vozového parku

Toyota má vlastný strategický program Toyota Environmental Challenge 2050. V roku 2050 chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu na celosvetovej úrovni – v Európe dokonca už do roku 2040. To je aj dôvodom multi-technologického prístupu značky kombinujúceho najrôznejšie elektrifikované vozidlá, ktorý je základom vozového parku Toyota pripraveného pre potreby olympijských a paralympijských hier v Paríži 2024.

Budovanie tradície udržateľnej vodíkové mobility

Toyota je presvedčená, že kľúčovým pilierom pri budovaní nízkouhlíkovej a udržateľnejšej ľudskej spoločnosti je vodík. Preto ho aj prezentuje ako najdôležitejší aspekt vlastnej koncepcie mobility pre olympijské a paralympijské hry. Toyota počas hier v Paríži predstaví svoju víziu budovania udržateľného vodíkového ekosystému formou ukážok vodíkových riešení posúvajúcich hranice mobility postavenej na vodíkovom pohone.

Okrem 500 vozidiel s vodíkovým pohonom ukáže Toyota konkrétne aplikácie presahujúce obvyklý rámec automobilového sveta. Celkovo chce Toyota so svojimi partnermi predstaviť až 10 rôznych ukážok vodíkovej mobility, väčšinou aplikácií na báze palivových článkov – teda výrazne viac než v prípade hier v Tokiu 2020 a Pekingu 2022.

Oblasti použitia budú siahať od autobusov a nákladných vozidiel až po člny a vysokozdvižné vozíky – s cieľom ukázať široký potenciál spoločnosti poháňanej vodíkom. Uvedené aplikácie sú výsledkom úspešného spojenia technológie palivových článkov od Toyoty s riešeniami ďalších partnerov v reakcii na nutnosť riešiť najzávažnejšie problémy mobility dnešnej doby.

Mestské vodíkové autobusy

Z vodíkových technológií prezentovaných na hrách v Paríži 2024 spomeňme dva mestské autobusy s vodíkovými palivovými článkami prestavané špeciálne na túto príležitosť. Pri návrhu týchto autobusov sa kládol dôraz na širokú dostupnosť a tímového ducha, o čom svedčí schopnosť prepraviť v jednom autobuse kompletný tím športovcov na invalidných vozíkoch.

Na tému logistiky potom Toyota predstaví výhody nákladných vozidiel s vodíkovým pohonom (FCEV), ktoré vyvinula spoločne s ďalšími partnermi. Ďalšou ukážkou toho, ako môžu vodíkovú ekonomiku podporiť logistické operácie s využitím vodíkového paliva, budú vysokozdvižné vozíky na vodík, navrhnuté firmou Toyota Material Handling.

Technológia palivových článkov od Toyoty sa predstaví aj v člnoch s vodíkovým pohonom, diaľkových autobusoch, vodíkovom prototype modelu Hilux a ďalších riešeniach na podporu hladkého priebehu olympijských a paralympijských hier v Paríži 2024.

Rozvoj udržateľnej vodíkovej mobility si žiada spoľahlivý ekosystém podporujúci najrôznejšie komerčné riešenia na báze vodíka. Toyota očakáva, že ukážky praktickej využiteľnosti riešení vodíkovej mobility počas hier v Paríži podporia ďalší rozvoj vodíkovej infraštruktúry.

Športovci tímu Global Team Toyota Athletes

Toyota je partnerom približne 200 športovcov zo 40 krajín, ktorí sa pod záštitou tímu Global Team Toyota Athletes pripravujú na kvalifikáciu a účasť na hrách v Paríži 2024. Títo olympijskí a paralympijskí športovci stelesňujú základné hodnoty priebežného zlepšovania, ktoré Toyota vyznáva, rovnako ako túžbu neustále prekonávať nové výzvy.

Toyota v roku 2018 uviedla svoju celosvetovú firemnú kampaň „Start Your Impossible“. V rámci nej môže vyše 100 000 zamestnancov Toyoty z celej Európy prekonávať najrôznejšie nepracovné výzvy, či už v oblasti športu, dobrovoľníckej práce, aktivít podporujúcich zmenu mentálneho postoja atď. s cieľom podporiť rozvoj stále lepšej spoločnosti, a teda aj stále lepšej Toyoty. Každý, kto sa takto aktívne zapojí do života alebo širšej komunity, sa môže stať jedným zo 4000 zamestnancov, ktorí dostanú príležitosť osobne sa zúčastniť a podporiť paralympijské hry v Paríži 2024.

SK olimpiada Tab1

Zdieľať tento článok

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkin
  • Linkin
  • Linkin